Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно стимулирования добровольного медицинского страхования)

Проект закона Украины от 25.06.2014 № 4164а
Дата рассмотрения: 25.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання добровільного медичного страхування)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Доповнити пункт 14.1. статті 14 новим підпунктом 14.1.52-1 такого змісту:

"14.1.52-1. договір медичного страхування із податковою пільгою - договір між страховиком та платником податку, яким передбачається надання послуг медичного страхування, безперервного страхування здоров'я та/або страхування здоров'я на випадок хвороби та/або страхування медичних витрат з виплатою закладам охорони здоров'я. Додаткові вимоги до такого договору встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, зокрема, але не виключно, щодо мінімального строку його дії, повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору, порядку здійснення страхової виплати.".

2. У статті 138:

1) у підпунктах "а" і "е" підпункту 138.8.5.пункту 138.8 слова "медичне страхування" замінити словами "витрати на сплату страхових платежів (премій, внесків) за договорами медичного страхування із податковою пільгою";

2) у пункті 138.10:

підпункт "б" підпункту 138.10.2 після слів "адміністративного апарату" доповнити словами ", на сплату страхових платежів (премій, внесків) за договорами медичного страхування із податковою пільгою";

у підпункті "в" підпункту 138.10.3 слова "та комісійні винагороди" замінити словами ", комісійні винагороди та витрати на сплату страхових платежів (премій, внесків) за договорами медичного страхування із податковою пільгою".

3. Абзац перший підпункту 140.1.6 пункту 140.1 статті 140 після слів "якщо це передбачено договором" доповнити словами "; за договорами медичного страхування із податковою пільгою", а слово ", здоров'я" виключити.

4. у пункті 142.2 статті 142:

абзац другий після слів "договору довгострокового страхування життя," доповнити словами "договору медичного страхування із податковою пільгою,";

абзац третій після слова "перевищувати" доповнити словом "подвійних".

5. У статті 143:

пункт 143.2 після слів "довгострокове страхування життя" доповнити словами "або за договором медичного страхування із податковою пільгою";

доповнити статтю новим пунктом 143.3 в такій редакції:

"143.3. Обмеження, визначені у статті 142 та розділі IV цього Кодексу, не застосовуються до платника податку у разі страхування життя, здоров'я, працездатності або пенсійного забезпечення фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов'язковість якого передбачена законодавством, колективним договором (угодою).".

6. Підпункт "в" підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 після слів "довгострокового страхування життя" доповнити словами ", медичного страхування із податковою пільгою", а цифри "15" замінити цифрами "25";

7. Підпункт "а" підпункту 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 доповнити новим абзацом такого змісту:

"страхування за договором медичного страхування з податковою пільгою, укладеним відповідно до вимог цього Кодексу;".

8. У підпункті 166.3.5 пункту 166.3 статті 166:

абзац перший після слів "довгострокового страхування життя," доповнити словами "медичного страхування із податковою пільгою,";

у підпункті "а" слова "суму, визначену" замінити словами "подвійний розмір суми, визначеної".

9. Пункт 11 підрозділу 4 розділу XX виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд, прийняття і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

О. В. Турчинов 

Опрос