Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения расходов населения при оформлении прав на землю

Проект закона Украины от 17.02.2014 № 4152
Дата рассмотрения: 17.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення витрат населення при оформленні прав на землю

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 8, ст. 61):

1) абзац п'ятий частини четвертої статті 24 виключити;

2) абзац п'ятий частини четвертої статті 26 виключити;

3) у статті 28:

абзац п'ятий частини третьої виключити;

частину восьму викласти у такій редакції:

"8. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель здійснюється безоплатно";

4) абзац п'ятий частини другої статті 29 виключити;

5) частину четверту статті 36 викласти в такій редакції:

"4. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснюються безоплатно";

6) у статті 38:

в абзаці першому частини третьої слово "платні" замінити словом "безоплатні";

абзац третій частини сьомої викласти в такій редакції:

"документ про оплату послуг за надання витягу з Державного земельного кадастру (крім випадків, визначених цим Законом)";

7) частину першу статті 40 викласти в такій редакції:

"1. Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України";

8) частини першу та другу статті 41 викласти в такій редакції:

"1. Надання відомостей з Державного земельного кадастру за зверненням органів державної влади та місцевого самоврядування, а також внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, здійснюються безоплатно.

2. За надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється плата, крім випадків визначених цим Законом. Розміри та порядок справляння плати встановлюються Кабінетом Міністрів України".

2. У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст. 553):

1) частину четверту статті 16 доповнити словами "(крім випадків, коли державна реєстрація здійснюється безоплатно)";

2) у статті 29:

в абзаці першому частини першої після слова "обтяжень" доповнити словами "крім прав та обтяжень на земельні ділянки";

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"За внесення змін до записів Державного реєстру прав про права та обтяження на земельні ділянки (крім виправлення технічної помилки, допущеної не з вини державного реєстратора), та надання інформації з Державного реєстру прав про права та обтяження на земельні ділянки, плата не справляється".

3. У Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст. 229):

1) у статті 5:

доповнити частиною шостою такого змісту:

"Для визначення розміру податку при спадкуванні сільськогосподарських угідь використовується нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведеної за станом на 1 липня 1995 року";

у зв'язку з цим частини шосту - сьому вважати відповідно частинами сьомою - восьмою;

2) абзац четвертий частини першої статті 13 доповнити словами "з урахуванням положень частини шостої статті 5 цього Закону".

4. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, ст. 113):

1) пункт 14 статті 2 викласти в такій редакції:

"14) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім земельних ділянок); за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно (крім земельних ділянок), обтяження права на нерухоме майно (крім земельних ділянок)";

2) підпункт "х" пункту 6 статті 3 викласти в такій редакції:

х) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім земельних ділянок)

7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно (крім земельних ділянок)

3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім пункту 2 Прикінцевих положень, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. В. РИБАК

Опрос