Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно содействия социально-экономическому развитию регионов)

Проект закона Украины от 17.02.2014 № 4151
Дата рассмотрения: 17.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння соціально-економічному розвитку регіонів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112) такі зміни:

1. Пункт 10.2 статті 10 розділу I доповнити новим підпунктом 10.2.4 такого змісту:

"10.2.4. збір на соціально-економічний розвиток регіонів".

2. Абзац четвертий пункту 2 розділу XIX "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:

"з 1 січня 2025 року стаття 209 та підпункт 10.2.4 пункту 10.2 статті 10 цього Кодексу".

3. Підрозділ 10 розділу XX "Перехідні положення" доповнити:

1) пунктом 23 такого змісту:

"23. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, встановлюється збір на соціально-економічний розвиток регіонів.

1.1. Збір на соціально-економічний розвиток регіонів - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до спеціального фонду місцевих бюджетів і спрямовуються на витрати бюджету розвитку.

1.2. Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи, їх відокремлені підрозділи та фізичні особи - підприємці), які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або земельні частки (паї), на правах оренди (суборенди), емфітевзису, постійного користування.

Не є платниками збору юридичні особи, їх відокремлені підрозділи та фізичні особи - підприємці, які передали орендовану земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у суборенду;

1.3. Об'єктом оподаткування збором є:

земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що перебувають у користуванні суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), їх відокремлених підрозділів;

земельні частки (паї), що перебувають у користуванні суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), їх відокремлених підрозділів.

1.4. Базою оподаткування збором є площа:

земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що перебувають у користуванні суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), їх відокремлених підрозділів;

земельних часток (паїв), що перебувають у користуванні суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), їх відокремлених підрозділів.

1.5. Ставка збору становить 100 гривень з одного гектара об'єкта оподаткування збором за 12 місяців.

1.6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.7. Базовий податковий (звітний) період починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року (для новостворених суб'єктів господарювання, а також у зв'язку із набуттям права користування землями сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва може бути меншим 12 місяців).

1.8. Підставою для нарахування збору є дані Державного земельного кадастру, Державного реєстру прав на нерухоме майно або Книги записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв).

1.9. Платники збору самостійно обчислюють суму збору щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням відповідного об'єкта оподаткування збором податкову декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

1.10. Збір сплачується платником збору за фактичний період, протягом якого у звітному році він мав право користування відповідними землями сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. У разі припинення права користування такими землями протягом календарного року, платник збору сплачує збір станом на останній день місяця, в якому таке право користування було припинено.

1.11. Сума збору на соціально-економічний розвиток регіонів, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) період, сплачується за місцезнаходженням об'єкта оподаткування збором рівними частками щоквартально, протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу. Платник збору може здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року";

2) пунктом 24 такого змісту:

"24. Установити, що будь-які зміни, які вносяться до глави 2 розділу XIV, пункту 197.21 статті 197, статті 209 цього Кодексу, не можуть застосовуватися до 1 січня 2025 року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім підпункту 2 пункту 3 Розділу I та пункту 2 Розділу II "Прикінцеві положення", які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з моменту опублікування Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. В. РИБАК

Опрос