Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых мерах по усилению роли территориальных общин в управлении земельными ресурсами

Проект закона Украины от 17.02.2014 № 4150
Дата рассмотрения: 17.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами

Верховна Рада України постановляє:

Стаття 1. Віднести до комунальної власності відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст всі землі, розташовані за межами населених пунктів у межах територій сільських, селищних, міських рад, крім:

земель оборони;

земельних ділянок, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

земель зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності;

земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;

земельних ділянок приватної власності.

Межі територій місцевих рад визначаються за затвердженими на час набрання чинності цим Законом проектами їх формування.

Стаття 2. Віднести до спільної власності відповідних територіальних громад районів, областей земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна такої власності, а також земельні ділянки, на яких розташовані комунальні підприємства, які перебувають у такій власності.

У разі якщо відомості про земельні ділянки, зазначені у частині першій цієї статті, не внесені до Державного земельного кадастру, надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для державної реєстрації таких земельних ділянок, а також її затвердження здійснюються сільськими, селищними, міськими радами, на території яких розташовані земельні ділянки.

Стаття 3. Цей Закон є підставою для державної реєстрації:

права комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст на земельній ділянки, зазначені у статті 1 цього Закону;

права спільної власності відповідних територіальних громад районів, областей на земельні ділянки, зазначені у статті 2 цього Закону.

Стаття 4. Прикінцеві та перехідні положення.

1. Надані рішеннями органів виконавчої влади дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), які в силу цього Закону віднесені до комунальної власності, зберігають чинність. Рішення про затвердження зазначеної документації, які на час набрання чинності цим Законом не були затверджені, та про передачу земельних ділянок у власність та користування приймають відповідні органи місцевого самоврядування.

2. Віднесення земельних ділянок до комунальної власності територіальних громад та їх спільної власності згідно цього закону не є підставою для припинення речових прав, похідних від права власності на зазначені земельні ділянки.

3. Внести наступні зміни до законодавчих актів України:

1) У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4, ст. 27):

а) у абзаці першому частини першої статті 12 слова: "на території сіл, селищ, міст" виключити;

б) у частині третій статті 20 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4, ст. 27):

абзаци другий - четвертий замінити абзацом такого змісту:

"Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться сільською, селищною, міською радою, на території якої розташована земельні ділянка";

у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

в абзаці п'ятому слова: "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування" замінити словами: "сільської, селищної, міської ради";

в абзаці восьмому слова: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування" замінити словами: "Сільська, селищна, міська рада";

в абзаці дев'ятому слова: "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування" замінити словами: "сільської, селищної, міської ради";

2) У статті 7 Закону України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 45, ст. 363):

в абзаці першому частини першої слова: "відповідної районної державної адміністрації" замінити словами: "органу виконавчої влади, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Передача земельної ділянки у власність або користування здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.";

частини третю - четверту виключити;

3) У Законі України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38, ст. 314):

а) у статті 3:

у частинах першій - другій слова: "чи районної державної адміністрації" виключити;

у частині четвертій слова: "чи районна державна адміністрація" виключити;

б) у частині другій статті 4 слова: "чи районної державної адміністрації" виключити;

в) у статті 5:

у назві статті слова: "та районних державних адміністрацій" виключити;

в абзаці першому частини першій слова: "та районні державні адміністрації" виключити;

частину другу виключити;

г) у частині першій статті 7 слова: "чи районною державною адміністрацією" виключити;

ґ) у статті 9:

у частині першій слова: "чи районною державною адміністрацією" виключити;

д) у абзаці першому частини першої статті 10 слова: "та районна державна адміністрація" виключити;

е) у частині першій статті 13:

слова: "чи районної державної адміністрації" виключити;

слова: "отримання їх власниками державних актів на право власності" замінити словами: "державної реєстрації права власності";

є) у частині третій статті 14 слова: "та районні державні адміністрації" виключити.

4) Статтю 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст. 170) доповнити абзацом такого змісту: "територія місцевої ради - це територія, на яку розповсюджується сфера її повноважень. Межі території місцевої ради визначаються за проектом її формування".

4. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект з питань врегулювання питань статусу території місцевих рад, порядку і наслідків зміни їх меж.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос