Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О центральных органах исполнительной власти" относительно приведения его в соответствие с Конституцией Украины

Проект закона Украины от 17.02.2014 № 4148
Дата рассмотрения: 17.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" щодо приведення його у відповідність з Конституцією України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; 2013 р., N 15, ст.ст. 97, 98, N 24, ст. 243) такі зміни:

1. У статті 3:

у частині першій слова "актами та дорученнями Президента України, щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України" замінити словами "указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України";

у частині третій слова "Президент України" замінити словами "Кабінет Міністрів України".

2. У статті 5:

у частині першій слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

у частині шостій слова "актом Президента України про призначення керівника новоутвореного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади" замінити словами "постанови Верховної Ради України про призначення міністра, акту Кабінету Міністрів України про призначення керівника іншого центрального органу виконавчої влади", а слова "на керівника такого органу" замінити словами "на міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади";

у частині сьомій слова "акт Президента України" замінити словами "акт Кабінету Міністрів України";

у частині восьмій слова "Указом Президента України" замінити словами "Актом Кабінету Міністрів України".

3. У пункті 5 частини першої статті 7 слова "та покладених на нього актами Президента України" виключити.

4. У частині другій статті 8:

у пункті 3 слова "та доручень" виключити;

у пункті 29 слова "а також актів та доручень Президента України" виключити.

5. у статті 9:

в абзаці другому частини першої слова "Президента України" замінити словами "Кабінету Міністрів України";

у частині другій:

в абзаці першому слова "за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України" замінити словами "та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій відповідного міністра";

абзац другий виключити;

в абзаці третьому слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

6. У статті 10:

у частині першій:

в абзаці першому слова "за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України" замінити словами "та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозиції відповідного міністра";

абзац другий виключити;

у частині четвертій:

у пункті 3 слова "та доручень" виключити;

у пункті 7 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики".

7. В абзаці третьому частини першої статті 13 слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

8. У частині другій статті 14 слово "організацій" замінити словом "об'єднань".

9. У частині першій статті 15 слова "актів і доручень Президента України" замінити словами "актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України".

10. У пункті 5 частини першої статті 17 слова "та покладених на них Президентом України" виключити.

11. У частині першій статті 18 слова "Президента України" замінити словами "Кабінету Міністрів України".

12. У статті 19:

у частині першій:

в абзаці першому слова "за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України" замінити словами "та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України";

в абзаці другому слова "за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України" замінити словами "та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України";

в частині другій слова "на посади" замінити словами "для призначення на посаду та звільнення з посади";

у частині четвертій:

у пункті 2 слова "та доручень" виключити;

у пункті 31 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики".

13. В абзаці четвертому частини першої статті 21 слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

14. У частині першій статті 23 слова "актів та доручень Президента України" замінити словами "актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України".

15. У статті 24:

в абзаці другому частини першої слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

у частині другій:

в абзаці першому слова "та звільняються з посад Президентом України за згодою Верховної Ради України" замінити словами "за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Верховною Радою України";

в абзаці другому слова "за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України" замінити словами "та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України";

в частині четвертій слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України", а слова "актами Президента України" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. РИБАК

Опрос