Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования порядка рассмотрения отдельных категорий споров

Проект закона Украины от 14.02.2014 № 4142
Дата рассмотрения: 14.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання порядку розгляду окремих категорій спорів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

1) частину другу статті 17 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) спори за участю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що виникають з приводу надання, передачі, оренди, продажу, вилучення та іншого розпорядження земельними ділянками державної чи комунальної власності, в тому числі шляхом укладання, виконання та розірвання договорів";

2) у статті 19:

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів, дій та бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у сфері земельних правовідносин вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням земельної ділянки або більшої її частини";

у частині третій слова "з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель" виключити.

2. У пункті 3 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) слова "органів Антимонопольного комітету України," виключити, а слова "їх компетенції" замінити словами "її компетенції".

3. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Відносини щодо надання, передачі, оренди, продажу укладення, виконання, розірвання договорів та іншого розпорядження органами державної влади, органами місцевого самоврядування землями державної чи комунальної власності є публічно-правовими відносинами";

2) у абзаці дев'ятому частини третьої статті 20 слова "оскаржені до суду" замінити словами "оскаржені до адміністративного суду";

3) у статті 118:

у частині десятій слова "оскаржені до суду" замінити словами "оскаржені до адміністративного суду";

у частині одинадцятій слова "вирішується в судовому порядку" замінити словами "вирішується в порядку адміністративного судочинства";

4) у частині десятій статті 128 слова "оскаржено в суді" замінити словами "оскаржено в адміністративному суді";

5) у частині дванадцятій статті 151 слова "вирішується в судовому порядку" замінити словами "вирішується в порядку адміністративного судочинства";

6) у частині п'ятій статті 158 слова "спір вирішується судом" замінити словами "спір вирішується адміністративним судом";

7) у частині третій статті 212 слова "за рішенням суду" замінити словами "за рішенням адміністративного суду".

4. У статті 70 Закону України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282) слова "вирішуються судом" замінити словами "вирішуються адміністративним судом".

5. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170):

1) статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Органи місцевого самоврядування при виконанні повноважень визначених цим Законом та іншими законами, діють як суб'єкти владних повноважень у сфері публічно-правових відносин";

2) у частині другій статті 77 слова "вирішуються в судовому порядку" замінити словами "вирішуються в порядку адміністративного судочинства".

6. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 20-21, ст. 190):

1) статтю 1 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Місцева державна адміністрація при виконанні повноважень визначених цим Законом та іншими законами діє як суб'єкт владних повноважень у сфері публічно-правових відносин";

2) у статті 50 слова "можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до закону" замінити словами "можуть бути оскаржені в порядку адміністративного судочинства".

7. У абзаці першому частини першої статті 25 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472) слова "скарги до суду" замінити словами "скарги до адміністративного суду".

8. У Законі України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64):

1) частину першу статті 2 після слів "контролю із суб'єктами господарювання" доповнити словами "(публічно-правові відносини)";

2) у частині четвертій статті 30 слова "господарським судом" замінити словами "адміністративним судом";

3) у частині другій статті 38 слова "господарським судом" замінити словами "адміністративним судом"

4) у абзаці другому частини третьої та абзаці першому частини п'ятої статті 44 слова "господарського суду" замінити словами "адміністративного суду";

5) у частині третій статті 48 слова "господарським судом", "господарського суду" замінити відповідно словами "адміністративним судом", "адміністративного суду";

6) у частині п'ятій статті 56 слова "господарським судом", "господарського суду" замінити відповідно словами "адміністративним судом", "адміністративного суду";

7) у статті 60:

у частині першій слова "господарського суду" замінити словами "адміністративного суду";

у частині другій слова "оскаржуються до господарського суду міста Києва" замінити словами "оскаржуються до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ", а слова "оскаржуються до господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "оскаржуються до відповідного окружного адміністративного суду";

у частині третій слова "господарським судом" замінити словами "адміністративним судом";

у частині четвертій слова "господарським судом", "господарського суду" замінити відповідно словами "адміністративним судом", "адміністративного суду";

у частині п'ятій слова "господарський суд" замінити словами "адміністративний суд";

8) у частині першій статті 61 слова "господарський суд" замінити словами "адміністративний суд".

9. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471):

1) у абзаці восьмому частини третьої статті 8 слова "до суду" замінити словами "до адміністративного суду";

2) у абзаці другому частини третьої статті 18 слова "до суду" замінити словами "до адміністративного суду";

3) у частині шостій статті 3911 слова "до суду" замінити словами "до адміністративного суду".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Позовні заяви щодо спорів фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності з питань розпорядження землями державної власності та землями територіальних громад, передачі земельних ділянок державної, комунальної власності у власність фізичних або юридичних осіб, надання земельних ділянок у користування із земель державної та комунальної власності, вилучення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності, а також позовні заяви щодо інших публічно-правових спорів, які відповідно до цього Закону підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, подані до місцевого господарського або місцевого загального суду та провадження за якими не відкрито, передаються відповідним адміністративним судам із повідомленням сторін. Якщо провадження за такими спорами відкрито, то провадження закривається, а судові справи передаються відповідному адміністративному суду із повідомленням сторін.

Апеляційні скарги щодо таких спорів, що подані до апеляційних господарських судів або до апеляційних загальних судів до дня набрання чинності цим Законом і провадження за якими не відкрито, передаються відповідному апеляційному адміністративному суду із повідомленням сторін. Якщо за такими спорами провадження відкрите, то провадження закривається, а судові справи передаються відповідним апеляційним адміністративним судам.

Касаційні скарги щодо таких спорів, що подані до дня набрання чинності цим Законом до суду касаційної інстанції і провадження за якими не відкрито передаються до Вищого адміністративного суду України для подальшого розгляду. Якщо провадження за такими справами відкрито, такі провадження закриваються, а касаційна скарга передається до Вищого адміністративного суду України.

Позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, які відповідно до цього Закону передаються на розгляд адміністративним судам, передаються разом із усіма матеріалами судової справи у трьохденний термін.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Рибак

Опрос