Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (относительно угледобывающих предприятий)

Проект закона Украины от 13.02.2014 № 4136
Дата рассмотрения: 13.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України від 16 січня 2014 року N 719-VII "Про Державний бюджет України на 2014 рік" такі зміни:

1) пункт 4 статті 12 викласти у такій редакції:

"4) надходження від приватизації пакетів акцій, які не є контрольними, об'єктів паливно-енергетичного комплексу в обсязі до 2 400000 тис. гривень";

2) у статті 14:

у пункті 26 слова "технічне переоснащення зазначених підприємств" замінити словами "їх технічне переоснащення та виконання програми реновації гірничошахтного обладнання";

доповнити пунктом 28 такого змісту:

"28) державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону)";

3) доповнити статтею 24 такого змісту:

"Стаття 24. Установити, що кошти, які за відповідними бюджетними програмами спрямовуються на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, а також будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, їх технічне переоснащення та виконання програми реновації гірничошахтного обладнання, можуть бути джерелом фінансування в тому числі вугледобувних підприємств, яким передані цілісні майнові комплекси або системи цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів в оренду чи концесію, на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, будівництво, технічне переоснащення та виконання програми реновації гірничошахтного обладнання вугледобувних підприємств та використовуються відповідно до порядків, затверджених Кабінетом Міністрів України".

4) внести зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" згідно з додатком до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2014 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

15452840,5

528114,2

28248,0

1089,9

14924726,3

3915138,6

294028,3

 

906,0

3621110,3

19367979,1

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

15452840,5

528114,2

28248,0

1089,9

14924726,3

3915138,6

294028,3

 

906,0

3621110,3

19367979,1

1101110

431

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції

13301847,8

 

 

 

13301847,8

1300000,0

 

 

 

1300000,0

14601847,8

1101200

431

Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, їх технічне переоснащення та виконання програми реновації гірничошахтного обладнання

364293,8

 

 

 

364293,8

700000,0

 

 

 

700000,0

1064293,8

____________

Опрос