Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления отдельных гарантий независимости судей

Проект закона Украины от 13.02.2014 № 4135
Дата рассмотрения: 13.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення окремих гарантій незалежності суддів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) абзац другий частини першої статті 1853 викласти в такій редакції:

"тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.";

2) у абзаці другому частини першої статті 1856 слова "від двадцяти до п'ятдесяти" замінити словами "від шістдесяти до ста";

3) пункт 71 статті 255 виключити;

4) у частині четвертій статті 258 слова "Цей протокол" замінити словами "У разі складення протоколу він".

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) у статті 376:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про суддю, його близьких родичів чи членів сім'ї, розповсюдження матеріалів або інформації, що носять явно образливий характер та демонструють зухвалу зневагу до судді або правосуддя, тиск, залякування чи втручання в будь-якій іншій формі в діяльність судді, вчинені з метою помсти, перешкоджання виконанню суддею службових обов'язків чи з метою добитися винесення неправосудного рішення, або публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до двох років."

у абзаці другому частини другої слово "трьох" замінити словом "чотирьох";

доповнити абзацом такого змісту:

"Примітка: збирання, зберігання, використання, поширення інформації, здійснене з дотриманням вимог законодавства про інформацію та про засоби масової інформації, в тому числі журналістом, не тягне за собою кримінальної відповідальності.";

2) у статті 377:

у частині першій:

після слів "близьких родичів" доповнити словами "чи членів сім'ї";

абзац другий викласти в такій редакції:

"карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.";

у частині другій та третій слова "присяжному або їх близьким родичам" замінити словами "присяжному, їх близьким родичам чи членам сім'ї";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.";

3) у частині першій статті 378 слова "присяжному або їх близьким родичам" замінити словами "присяжному, їх близьким родичам чи членам сім'ї";

4) у статті 379 слова "присяжного або їх близьких родичів" замінити словами "присяжного, їх близьких родичів чи членів сім'ї";

5) у статті 380 слова "членів їхніх сімей та їхніх близьких родичів" замінити словами "їх близьких родичів чи членів сім'ї";

6) у статті 382:

у частині першій:

після слів "набрали законної сили" доповнити словами "чи підлягають негайному виконанню";

в абзаці другому слова "до трьох" замінити словами "до чотирьох";

у абзаці другому частини другої слова "до п'яти" замінити словами "від двох до п'яти".

3. У частині четвертій статті 74 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56 із наступними змінами):

третє речення після слів "неповаги до суду вирішується" доповнити словом "цим";

доповнити реченнями такого змісту:

"Постанова про притягнення до відповідальності за неповагу до суду ухвалюється без складання протоколу про адміністративне правопорушення, повинна містити відомості, передбачені статтею 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є остаточною і оскарженню не підлягає. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу контроль за виконанням такої постанови здійснюється відповідними органами доходів і зборів.".

4. У частині третій статті 162 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492):

третє речення після слів "неповаги до суду вирішується" доповнити словом "цим";

доповнити реченнями такого змісту:

"Постанова про притягнення до відповідальності за неповагу до суду ухвалюється без складання протоколу про адміністративне правопорушення, повинна містити відомості, передбачені статтею 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є остаточною і оскарженню не підлягає. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу контроль за виконанням такої постанови здійснюється відповідними органами доходів і зборів.".

5. У частині другій статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):

третє речення після слів "неповаги до суду вирішується" доповнити словом "цим";

доповнити реченнями такого змісту:

"Постанова про притягнення до відповідальності за неповагу до суду ухвалюється без складання протоколу про адміністративне правопорушення, повинна містити відомості, передбачені статтею 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є остаточною і оскарженню не підлягає. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу контроль за виконанням такої постанови здійснюється відповідними органами доходів і зборів.".

6. У частині четвертій статті 330 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9-10, ст. 88):

друге речення після слів "неповаги до суду вирішується" доповнити словом "цим";

доповнити реченнями такого змісту:

"Постанова про притягнення до відповідальності за неповагу до суду ухвалюється без складання протоколу про адміністративне правопорушення, повинна містити відомості, передбачені статтею 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є остаточною і оскарженню не підлягає. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу контроль за виконанням такої постанови здійснюється відповідними органами доходів і зборів.".

7. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303):

1) у пункті 4 статті 10 слова "працівників суду, правоохоронних органів" замінити словами "суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів";

2) у тексті Закону слова "працівників суду і правоохоронних органів" замінити словами "суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів".

8. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50):

1) назву Закону викласти в такій редакції:

"Про державний захист суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів";

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Завдання Закону

Цей Закон встановлює систему особливих заходів державного захисту суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів від перешкоджання здійсненню правосуддя, виконанню покладених на них законом обов'язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань у зв'язку з їх службовою діяльністю на життя, здоров'я, житло і майно зазначених осіб, їх близьких родичів та членів сім'ї.";

3) частину 2 статті 2 викласти в такій редакції:

"2. Близькі родичі, члени сім'ї, які відповідно до цього Закону підлягають захисту, це - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.";

4) у пункті "г" частини першої статті 3 слово "працівника" замінити словами "судді, працівника апарату суду чи працівника правоохоронного органу";

5) у другому реченні частини першої статті 6 слова "місцевого бюджету" замінити словами "відповідних бюджетів";

6) у статті 12 слово "іншого" виключити;

7) пункт "а" частини другої статті 13 викласти в такій редакції:

"а) заява судді, працівника апарату суду чи працівника правоохоронного органу або їх близьких родичів чи членів сім'ї;";

8) пункт "г" статті 14 викласти в такій редакції:

"г) голова суду - щодо захисту суддів, працівників апарату відповідного суду та інших органів, зазначених у статті 2 цього Закону, а також їх близьких родичів, членів сім'ї;";

9) пункт "г" частини першої статті 15 після слова "щодо" доповнити словами "суддів та";

10) перше речення частини першої статті 16 після слів "в строк не більше трьох діб" доповнити словами "з дня одержання такої заяви (повідомлення)";

11) у статті 24:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 24. Контроль і нагляд за виконанням законодавства про захист суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів";

у частині першій слова "Голова Верховного Суду України" замінити словами "Рада суддів України";

12) у тексті Закону:

слова "працівники суду і правоохоронних органів", "працівники суду, правоохоронних органів" в усіх відмінках замінити словами "судді, працівники апарату суду і працівники правоохоронних органів" у відповідному відмінку;

слова "працівник суду або правоохоронного органу" в усіх відмінках замінити словами "суддя, працівник апарату суду або працівник правоохоронного органу" у відповідному відмінку;

слова "близький родич" в усіх відмінках і числах замінити словами "близький родич, член сім'ї" у відповідному відмінку і числі.

9. У пункті 3 частини першої статті 18 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19-20, ст. 142) слова "для фізичних осіб - платників податків" замінити словами "для фізичних осіб - платників податків, крім випадку ухвалення постанови про накладення на особу адміністративного стягнення за неповагу до суду".

10. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 41-45, ст. 529):

1) статтю 127 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян, яким надіслано звернення Ради суддів України з питань забезпечення безпеки суддів, розглядають і надають письмову відповідь протягом 10 днів з дня надходження такого звернення. У разі неможливості розгляду звернення у визначений строк зазначені органи повідомляють про це листом з викладенням причин продовження строку розгляду, який не може перевищувати 30 днів з дня його отримання.

Відповідь у межах повноважень надається безпосередньо тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було надіслано звернення.

Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, до яких надійшло звернення Ради суддів України, зобов'язані негайно вжити заходів до усунення загроз безпеці суддів, а за необхідності - притягти винних до відповідальності.

У засіданні Ради суддів України, на якому розглядається питання безпеки суддів, можуть брати участь запрошені Радою суддів України представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за згодою їх керівників.";

У зв'язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев'ятою;

2) статтю 134 викласти в такій редакції:

"Стаття 134. Державний захист судді, його близьких родичів, членів сім'ї

1. Суддя, його близькі родичі та члени сім'ї (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі), їх майно перебувають під особливим захистом держави. Органи внутрішніх справ зобов'язані вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, його близьких родичів, членів сім'ї, збереження їх майна, якщо від судді надійде відповідна заява.

2. Вчинені у зв'язку із службовою діяльністю судді посягання на його життя і здоров'я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна судді, неповага до його честі та гідності, а також посягання на життя і здоров'я близьких родичів, членів сім'ї судді, погроза їм вбивством, пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

3. Забороняється розголошення відомостей про місце проживання судді та інших персональних даних про нього органами державної влади, органами місцевого самоврядування, довідковими службами АТС, операторами та провайдерами телекомунікацій, інформаційно-довідковими службами, а також будь-якими підприємствами, установами, організаціями та особами, яким ці відомості стали відомі у зв'язку з їх службовою діяльністю, крім випадків, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки та прав людини або за згодою судді. Розголошення таких відомостей тягне за собою відповідальність згідно із законом.

4. Суддя має право на забезпечення засобами захисту та мобільними пристроями сповіщення про небезпеку, які йому надаються органами внутрішніх справ, а також на обладнання житла охоронною та протипожежною сигналізацією за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

3) пункт 10 частини першої статті 146 після слів "в режимі відеоконференції" доповнити словами ", забезпечує функціонування системи відеоспостереження в приміщеннях судів та на прилеглих до них територіях";

4) у статті 153:

друге речення частини першої після слів "в судовому засіданні" доповнити словами ", а також у взаємодії з органами внутрішніх справ підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду та охорону приміщень суду";

доповнити статтю частиною шостою такого змісту:

"6. Судовим розпорядникам для виконання покладених на них обов'язків надається право застосовувати спеціальні засоби, що використовуються під час охорони громадського порядку, перелік та порядок застосування яких визначається Кабінетом Міністрів України.";

5) частину першу статті 154 після слів "а також" доповнити словом "цілодобову".

II. Перехідні та прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Рибак

Опрос