Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнения в Закон Украины "О противодействии торговле людьми" относительно полномочий органов исполнительной власти Автономной Республики Крым

Проект закона Украины от 13.02.2014 № 4134
Дата рассмотрения: 13.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення доповнення до Закону України "Про протидію торгівлі людьми" щодо повноважень органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про протидію торгівлі людьми" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20, ст. 173) наступні зміни:

1. Після статті 7 доповнити новою статтею 7-1 наступного змісту:

"Стаття 7-1. Загальні повноваження органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері протидії торгівлі людьми

1. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим відповідно до визначених у встановленому порядку повноважень у сфері протидії торгівлі людьми здійснюють:

1) реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми на території Автономної Республіки Крим;

2) приймають участь у розробці проекту Державної цільової програми протидії торгівлі людьми та забезпечують її реалізацію в частині, яка стосується Автономної Республіки Крим;

3) приймають участь у розробці проекту Національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та забезпечують його реалізацію на території Автономної Республіки Крим;

4) моніторинг діяльності суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми на території Автономної Республіки Крим;

5) підготовку та оприлюднення у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку щорічної доповіді про стан реалізації заходів у сфері протидії торгівлі людьми на території Автономної Республіки Крим;

6) заходи щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території Автономної Республіки Крим, відповідно до визначеної Кабінетом Міністрів України процедури;

7) на території Автономної Республіки Крим заходи, спрямовані на:

а) викорінення передумов торгівлі людьми, зокрема щодо попередження насильства в сім'ї та дискримінації за ознакою статі;

б) підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах;

8) на території Автономної Республіки Крим координацію та контроль за діяльністю закладів допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

9) на території Автономної Республіки Крим заходи щодо:

а) комплексного аналізу стану попередження, виявлення та розкриття злочинів торгівлі людьми;

б) попередження, виявлення та розкриття злочинів торгівлі людьми, у тому числі тих, що мають характер транснаціональної організованої злочинності;

в) розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання за вчинення злочинів торгівлі людьми;

10) на території Автономної Республіки Крим, сумісно з центральними органами виконавчої влади, заходи:

а) прикордонного контролю, спрямовані на попередження і виявлення фактів торгівлі людьми, у тому числі з використанням транспортних засобів, що експлуатуються комерційними перевізниками;

б) системного та комплексного характеру щодо удосконалення безпеки і контролю паспортних та інших документів, що дають право виїзду з України та в'їзду в Україну;

в) щодо своєчасного оформлення документів на право перебування в Україні або повернення в Україну;

г) щодо репатріації іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми;

ґ) щодо примусового видворення з України іноземців та осіб без громадянства, які порушили законодавство про протидію торгівлі людьми.

2. Перелік органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, їх повноваження та порядок діяльності, а також орган виконавчої влади, який встановлюватиме статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, визначаються відповідно до частини першої цієї статті згідно з Конституцією України та Конституцією Автономної Республіки Крим.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. Рибак

Опрос