Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов обеспечения деятельности отдельных категорий лиц

Проект закона Украины от 11.02.2014 № 4125
Дата рассмотрения: 11.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань забезпечення діяльності окремих категорій осіб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст. 17):

1) у статті 20:

абзац перший частини другої викласти у такій редакції:

"Час роботи народного депутата у Верховній Раді України зараховується до стажу державної служби, а також до стажу роботи (служби) за спеціальністю";

частини третю-сьому, дев'яту-одинадцяту, тринадцяту, шістнадцяту, сімнадцяту виключити;

у частині восьмій слова "з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати" виключити;

у частині дванадцятій:

останнє речення абзацу сьомого виключити;

абзаци дев'ятий, десятий виключити;

2) статтю 21 виключити;

3) статтю 22 виключити;

4) частини першу-восьму статті 23 замінити частинами першою, другою такого змісту:

"1. Право народного депутата на транспортне забезпечення реалізується шляхом компенсації народному депутату витрат на проїзд на території України на всіх залізничних, автомобільних, повітряних, водних внутрішніх шляхах сполучення, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі).

Компенсація таких витрат здійснюється за умови, що проїзд народного депутата України відбувається у період визначений календарним планом роботи сесії Верховної Ради України для роботи народних депутатів з виборцями, а також якщо витрати на проїзд здійснюються в межах граничної суми, яка передбачена в кошторисі Верховної Ради України для компенсації кожному народному депутату витрат на проїзд.

2. Для вирішення питань, пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень в межах міста Києва, народним депутатам надається автотранспорт Верховної Ради України";

5) статтю 30 виключити;

6) статтю 31 виключити;

7) частину четверту статті 32 виключити;

8) у статті 33:

у назві статті слова ", медичне та соціально-побутове" виключити;

частину другу виключити;

у частині четвертій слова ", а кошти для відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень - з дня обрання" виключити;

частину сьому виключити;

9) у статті 34:

частину шосту виключити;

частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Період перебування на посаді помічника-консультанта народного депутата за строковим трудовим договором на постійній основі зараховується до трудового стажу за спеціальністю такого помічника-консультанта";

10) статтю 35 викласти у такій редакції:

"Стаття 35. Забезпечення народних депутатів України жилими приміщеннями

Народному депутату, зареєстроване місце проживання якого знаходиться за межами міста Києва, за його заявою надається для проживання у місті Києві готельний номер із щомісячною компенсацією його оплати у розмірі, встановленому кошторисом Верховної Ради України".

2. У Законі України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 31, ст. 290):

1) у статті 33:

останнє речення абзацу першого та абзац другий частини першої виключити;

частину другу виключити;

у частині четвертій слова "загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також" виключити;

2) статті 33-1 та 34 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос