Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования выхода из тени малых и средних предприятий винодельчества, что будет способствовать росту конкурентоспособности отрасли и выведет ее из кризиса, который возник в связи с особой экономической зоной в АРК

Проект закона Украины от 19.06.2014 № 4123а
Дата рассмотрения: 19.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виходу з тіні малих та середніх підприємств виноробництва, що сприятиме росту конкурентоспроможності галузі та виведе її з кризи, що виникла у зв'язку з особливою економічною зоною в АРК

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити пунктами 39, 40, 41 такого змісту:

"39) особисте виноградне господарство - це вид особистого селянського господарства, що виробляє не більше 1000 дал вина на рік із винограду вирощеного на земельних ділянках даного особистого селянського господарства;

40) малі підприємства виноробства - виноградарсько-виробне підприємства, що виробляє не більше 5000 дал вина на рік із винограду вирощеного на виноградниках площею до 10 га, які належать даному підприємству на праві власності або надані йому в користування;

41) середні підприємства виноробства - виноградарсько-виробне підприємства, що виробляє не більше 50000 дал вина на рік із винограду вирощеного на виноградниках площею до 100 га, які належать даному підприємству на праві власності або надані йому в користування;".

У зв'язку з цим пункти 39, 40, 41 вважати відповідно пунктами 42, 43, 44.

2) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:

"Господарства усіх форм власності зобов'язані не рідше одного разу на 5 років надавати інформацію про виноградні насадження технічних та столових сортів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства. На підставі отриманої інформації центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства впродовж 30 днів видає паспорти виноградників, які містять наступну інформацію:

1) місце знаходження виноградника (урочище);

2) найменування власника виноградника та його місцезнаходження;

3) найменування користувача виноградника (у разі наявності) та його місцезнаходження;

4) площа насадження;

5) характеристика насадження (вік лози, сортовий склад, рельєф, наявність терас та/або шпалер, тощо).".

У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно частинами третьою - дев'ятою.

3) у статті 4:

А) частину першу викласти в такій редакції:

"Виробництво виноробної продукції здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності виключно на паспортизованих виноградниках та за наявності в них ліцензії.";

Б) частину третю викласти в такій редакції:

"Підприємства, які займаються переробкою винограду, зобов'язані щорічно після завершення сезону виноробства, але не пізніше 1 грудня, надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, інформацію за встановленою ним формою щодо обсягів переробки винограду, виробництва виноматеріалів у груповому асортименті, використання та залишків спирту, а також щодо площі виноградників, які належать даному підприємству на праві власності або надані йому в користування.".

4) частину п'яту статті 5 викласти в такій редакції:

"Переробка винограду на виноматеріали, їх витримка та обробка, виготовлення вин і коньяків України, вермутів, бренді проводяться у спеціально обладнаних приміщеннях (цехах, підвалах) здатних забезпечити вологість та температуру встановлених технологічною документацією, які повинні відповідати санітарним, епідемічним та пожежним нормам, та використання яких для інших цілей забороняється. Не допускаються виготовлення, обробка, витримка та зберігання виноградних виноматеріалів та вин в одному приміщенні (крім розливу та експедиції) з напоями плодово-ягідними, вермутами та іншими ароматизованими напоями."

2. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 46, ст. 345 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"вино виноградне - алкогольний напій, отриманий під час бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, міцність якого може становити від 9 до 20 відсотків об'ємних одиниць, що відноситься до товарів групи УКТЗЕД за кодами 2204 та 2205;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - тридцять четвертий вважати відповідно абзацами дев'ятим - тридцять п'ятим.

2) частину четверту статті 15 викласти в такій редакції:

"Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі у розмірі:

алкогольними напоями, крім вина виноградного, сидру та перрі (без додання спирту) - 500000 гривень;

тютюновими виробами - 500000 гривень;

сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень;

вином виноградним:

1) для особистих виноградних господарств - 5000 грн;

2) для малих підприємств виноробства - 20000 гривень;

3) для середніх підприємств виноробства - 250000 гривень;

4) для інших підприємств - 500000 гривень."

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. Турчинов

Опрос