Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особом режиме работы газопромышленного комплекса Украины

Проект закона Украины от 19.06.2014 № 4117а-1
Дата рассмотрения: 19.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливий режим роботи газопромислового комплексу України

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування газопромислового комплексу України в період особливого режиму роботи.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з виробництвом, купівлею, продажем, постачанням, розподілом, транспортуванням, зберіганням та використанням природного газу в умовах обмеження та/або припинення імпорту природного газу на територію України (далі - особливий режим роботи) підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, споживачами природного газу, та їх взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями галузей національної економіки.

Стаття 2. Законодавство про функціонування газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи

Відносини, пов'язані з функціонуванням газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи, регулюються цим Законом, законами України "Про нафту і газ", "Про електроенергетику", "Про державний матеріальний резерв", "Про теплопостачання", "Про житлово-комунальні послуги", Гірничим законом України та іншими нормативно-правовими актами.

Розділ II
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЗОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В ПЕРІОД ДІЇ ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ РОБОТИ

Стаття 3. Підприємства, установи та організації газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи

До складу газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи входять підприємства, установи та організації з видобутку, реалізації, розподілу, транспортування та зберігання природного газу незалежно від форми власності.

Стаття 4. Основні завдання підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи

Основними завданнями підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи є:

забезпечення безперебійної (стабільної) роботи газопромислового комплексу та виконання наказів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі, оформлених у встановленому порядку;

виробництво відповідно до наказів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі, оформлених у встановленому порядку в період дії особливого режиму роботи продуктів переробки природного газу, обладнання, комплектувальних виробів, видобуток природного газу, постачання і транспортування природного газу та продуктів його переробки, транспортування (реалізація) природного газу для потреб підприємств, установ та організацій, а також споживачів природного газу;

утримання в належному стані об'єктів газопромислового комплексу та призначеної для їх обслуговування техніки відповідно до вимог законодавства, чинного в період дії особливого режиму роботи;

забезпечення технічного прикриття та відбудови найважливіших об'єктів газопромислового комплексу;

посилення безпеки, охорони та оборони його об'єктів;

створення передумов для мінімізації загроз для населення, що проживає у безпосередній близькості від об'єктів газопромислового комплексу, які мають стратегічне значення.

Стаття 5. Планування роботи підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи

Планування роботи підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі у взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади виходячи з потреб держави.

Розділ III
ПІДГОТОВКА ГАЗОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ В ПЕРІОД ДІЇ ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ РОБОТИ

Стаття 6. Здійснення підготовки підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу до сталого функціонування в період дії особливого режиму роботи

Підготовка підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу до сталого функціонування в період дії особливого режиму роботи здійснюється відповідно до довгострокових і річних програм підготовки галузей національної економіки, пов'язаних з:

стимулюванням збільшення видобутку природного газу на території України;

виробництвом продуктів переробки природного газу, обладнання, комплектувальних виробів, видобутком природного газу, постачанням і транспортуванням природного газу та продуктів його переробки;

упровадженням раціональних схем виробництва та управління;

розвитком комунікацій та інфраструктури.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі, здійснює координацію і методичне забезпечення заходів щодо підготовки підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу до сталого функціонування в період дії особливого режиму роботи.

Стаття 7. Основні заходи щодо здійснення підготовки підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу до сталого функціонування в період дії особливого режиму роботи

З метою підготовки підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу до сталого функціонування в період дії особливого режиму роботи здійснюються організаційні, інженерно-технічні та спеціальні заходи.

Основними організаційними заходами є:

розроблення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі, плану роботи підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу на період дії особливого режиму роботи;

завчасне створення системи управління газопромисловим комплексом в період дії особливого режиму роботи з використанням міських і позаміських пунктів управління;

раціональне розміщення об'єктів газопромислового комплексу в межах території України;

створення передумов для мінімізації загроз для населення, що проживає у безпосередній близькості від об'єктів газопромислового комплексу, які мають стратегічне значення;

організація охорони та оборони об'єктів газопромислового комплексу;

розроблення комплексних програм розвитку газопромислового комплексу з урахуванням особливостей його функціонування в період дії особливого режиму роботи;

створення, зберігання та освіження (оновлення) запасів матеріальних цінностей державного резерву;

розроблення методики регулювання балансу надходження та розподілу палива в період дії особливого режиму роботи;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, проведення аварійно-рятувальних та відбудовних робіт під час ліквідації наслідків стихійного лиха, аварії та катастрофи.

Основними інженерно-технічними заходами є:

своєчасне проведення на об'єктах газопромислового комплексу планово-запобіжних робіт, капітального ремонту, заміни фізично та морально застарілого обладнання;

організація виробництва відповідно до наказів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі, оформлених у встановленому порядку, продуктів переробки газу, обладнання, комплектувальних виробів, видобутку газу, постачання і транспортування газу та продуктів його переробки;

упровадження сучасних енергозберігаючих та інформаційних технологій;

підготовка людських і матеріально-технічних ресурсів до виконання робіт з технічного прикриття та відбудови об'єктів газопромислового комплексу, створення резерву пересувних ремонтних засобів.

Основними спеціальними заходами є:

розробка та надання для затвердження Кабінету Міністрів України програми стимулювання збільшення видобутку газу на території України;

розробка та надання для затвердження Кабінету Міністрів України програми стимулювання та впровадження використання альтернативних видів палива в промисловому виробництві;

розробка та надання для затвердження Кабінету Міністрів України переліку підстав, за яких можливе припинення або обмеження газопостачання споживачів.

Стаття 8. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення підготовки підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу до

сталого функціонування в період дії особливого режиму роботи

Фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу до сталого функціонування в період дії особливого режиму роботи, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства.

Матеріально-технічне забезпечення підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи здійснюється за рахунок державних резервів, які створюються на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, та забезпечують формування і реалізують державної політики у паливно-енергетичному комплексі, на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з будівництвом та експлуатацією об'єктів зазначеного комплексу, відповідно до наказів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі, оформлених у встановленому порядку на період дії особливого режиму роботи.

Стаття 9. Контроль за станом готовності підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу до виконання завдань в період дії особливого режиму роботи

Порядок організації та здійснення контролю за станом готовності підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу до виконання завдань в період дії особливого режиму роботи встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV
УПРАВЛІННЯ ГАЗОПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ В ПЕРІОД ДІЇ ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ РОБОТИ

Стаття 10. Рішення про запровадження особливого режиму роботи газопромислового комплексу

Рішення щодо запровадження особливого режиму роботи газопромислового комплексу приймається Кабінетом Міністрів України на строк не більше ніж 6 місяців, який може бути продовжений на строк не більше ніж 3 місяці.

Стаття 11. Порядок організації роботи та здійснення управління підприємствами, установами та організаціями газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи

Організацію роботи підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи здійснює Кабінет Міністрів України шляхом використання автоматизованих систем управління, запасних пунктів управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державної політики у паливно-енергетичному комплексі, та каналів зв'язку усіх форм власності.

Функціонування газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі.

Порядок провадження господарської діяльності підприємствами, установами та організаціями газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи встановлюється Кабінетом Міністрів України та визначає:

особливості провадження такої діяльності;

особливості єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Єдиною газотранспортною системою України;

перелік підстав, за яких можливе припинення або обмеження газопостачання споживачів за виключенням населення та суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);

організаційно-розпорядчі заходи, що здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі, в тому числі щодо оперативного управління єдиним диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням Єдиною газотранспортною системою України, контроль за балансом надходження та розподілу палива.

У разі настання особливого режиму роботи підприємства, установи та організації газопромислового комплексу зобов'язані виконувати розпорядження центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у паливно-енергетичному комплексі, незалежно від умов укладених договорів. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі вносить зміни до балансу надходження та розподілу палива.

Забезпечення технічного прикриття та відбудови об'єктів газопромислового комплексу в період особливого режиму роботи покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі.

Відповідальність за невиконання підприємствами, установами та організаціями газопромислового комплексу наказів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі, оформлених у встановленому порядку, в період дії особливого режиму роботи несуть їх керівники.

Безпосереднє управління підприємствами, установами та організаціями газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи здійснюють їх керівники та місцеві органи виконавчої влади в межах своїх повноважень.

Інформування центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у паливно-енергетичному комплексі, підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу здійснюється через загальну систему оповіщення.

Стаття 12. Органи, що здійснюють державне управління у сфері трубопровідного транспорту

На період дії особливого режиму роботи безпосереднє керівництво підприємствами трубопровідного транспорту та здійснення контролю за їх діяльністю забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі.

Стаття 13. Забезпечення належної роботи газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи

У разі настання особливого режиму роботи підприємства, установи та організації газопромислового комплексу зобов'язані діяти згідно із законами і нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовій галузі, що регламентують функціонування галузі в умовах дії особливого режиму роботи незалежно від умов укладених договорів.

В період дії особливого режиму роботи газопромислового комплексу Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо обов'язкового продажу природного газу газодобувними підприємствами, що не підпадають під дію частини першої статті 10 Закону "Про засади функціонування природного газу", суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу, для задоволення потреб населення та суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, в тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на даху, та тих, що прибудовані (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), при цьому:

продаж такого природного газу здійснюється на ринкових умовах за ціною, скоригованою з урахуванням витрат, понесених газовидобувними підприємствами під час транспортування природного газу до пункту продажу;

ціна товарного природного газу визначається для кожного місяця у розмірі середньої митної вартості імпортного природного газу, що склалася у процесі митного оформлення такого газу під час ввезення на територію України за три календарних місяці, що передують місяцю, в якому проводиться продаж такого природного газу, яка обчислюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. У разі відсутності імпорту природного газу на територію України ціна товарного природного газу визначається для кожного місяця у розмірі, що дорівнює ціні на російський природний газ на умовах франко-кордон Німеччини, яка перераховується у гривню України за курсом Національного банку України на останню місяці, що передує місяцю продажу;

оплата за природний газ здійснюється суб'єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу, в строк, не пізніше 60 календарних днів з дати передачі природного газу у власність такого суб'єкта;

оплата транспортування і послуг із зберігання природного газу, закачування газу до підземних сховищ газу, а також вилучення газу з підземних сховищ газу у разі зобов'язання газовидобувних підприємств направляти частину видобутого газу в підземні сховища газу здійснюється за рахунок суб'єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу.

Рішення Кабінету Міністрів України щодо обов'язкового продажу природного газу газодобувними підприємствами, що не підпадають під дію частини першої статті 10 Закону "Про засади функціонування природного газу", суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу є обов'язковим для виконання газовидобувними підприємствами.

Стаття 14. Взаємодія центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у паливно-енергетичному комплексі, з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади і підприємствами, установами та організаціями в період дії особливого режиму роботи

У процесі підготовки газопромислового комплексу до функціонування в період дії особливого режиму роботи та під час його функціонування у цей період центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у паливно-енергетичному комплексі, взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, шляхом спільного розроблення планових організаційно-методичних документів і заходів щодо забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи, матеріально-технічного забезпечення, а також прийняття відповідних нормативно-правових актів.

Взаємодія з питань функціонування підприємств, установ та організацій газопромислового комплексу в період дії особливого режиму роботи з відповідними органами інших держав забезпечується відповідно до міжнародних договорів України.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. В. Турчинов 

Опрос