Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации

Проект закона Украины от 17.06.2014 № 4099а
Дата рассмотрения: 17.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст. 131) такі зміни:

1) у статті 153:

абзац перший частини другої викласти у такій редакції:

"2. Те саме діяння, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 або 154 цього Кодексу, -";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Те саме діяння, вчинене групою осіб, або щодо неповнолітньої чи неповнолітнього -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років";

доповнити частиною четвертою у такій редакції:

"4. Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, або якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років".

2) у статті 155:

назву викласти у такій редакції:

"Статевий акт з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку або статевої зрілості";

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

"1. Статевий акт з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку або статевої зрілості, вчинений повнолітньою особою, -";

в абзаці першому частини другої замінити слова "вчинені батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником" замінити на "вчинені близькими родичами або членами сім'ї".

3) у статті 156:

в абзаці першому частини другої замінити слова "батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником" на "вчинені членами сім'ї чи близькими родичами".

4) у статті 302:

доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:

"4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням малолітньої особи, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років".

II. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1) у статті 13:

доповнити статтю після частини другою новою частиною третьою такого змісту:

"У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 173-2, 181-1 цього Кодексу, до них застосовується захід впливу у вигляді зобов'язання пройти соціальну реабілітацію".

2) у статті 24-1:

доповнити статтю після пункту чотири новим пунктом п'ять такого змісту:

"5) зобов'язання пройти соціальну реабілітацію.".

3) доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 181-2 такого змісту:

"Стаття 181-2. Отримання за винагороду сексуальних послуг від неповнолітніх

Отримання за винагороду сексуальних послуг від статево зрілої неповнолітньої особи у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення -

тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку.".

III. Внести до Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 30, ст. 142) такі зміни:

1) викласти статтю 10 в новій редакції такого змісту:

таття 10. Право на захист від будь-яких форм насильства, експлуатації, сексуальних та інших видів зловживань

Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність, безпеку та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальних та інших закладах для дітей мають забезпечуватися на принципах взаємоповаги та справедливості і виключають застосування до дитини катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують честь та гідність видів поводження чи покарання.

Держава здійснює захист дитини від:

усіх форм фізичного та психічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і жорстокого поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків, інших законних представників дитини чи будь-якої іншої особи, яка піклується про дитину;

торгівлі людьми;

трудової експлуатації та виконання будь-якої роботи, яка може бути небезпечною для здоров'я, перешкоджати одержанню нею освіти чи завдавати шкоди її психічному та фізичному здоров'ю та розвитку;

усіх форм сексуальної експлуатації та сексуальних зловживань, у тому числі, схиляння або примушування дитини до будь-якої незаконної сексуальної діяльності, дитячої проституції, дитячої порнографії, втягнення у створення продукції порнографічного, еротичного та сексуального характеру;

втягнення у злочинну діяльність, пияцтво, бродяжництво, у заняття жебрацтвом, азартні ігри;

залучення до паління тютюнових виробів та вживання алкоголю, пива та слабоалкогольних напоїв, схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, схиляння та залучення дитини до протизаконного виробництва таких речовин і торгівлі ними;

залучення до екстремістських, радикальних релігійних організацій, психокультових угруповань та течій;

поширення інформації і матеріалів, що завдають шкоди її благополуччю, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку тощо.

Держава через органи опіки і піклування, служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, навчальні та інші дитячі заклади, державні органи та служби у порядку, встановленому законодавством, надає дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну допомогу у виявленні та запобіганні випадків насильства, експлуатації, сексуальних зловживань щодо дитини, передачі інформації про ці випадки до відповідних уповноважених законом органів для розгляду, проведення розслідування та вжиття заходів щодо припинення цих діянь.

Держава вживає всіх необхідних заходів для сприяння фізичному та психологічному відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка є жертвою будь-яких видів насильства, експлуатації, сексуальних та інших видів зловживань через проведення.

Дитина вправі особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів.

Забороняється розголошувати чи публікувати без згоди законного представника дитини будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду, а у випадках, передбачених законом, і без дозволу самої дитини.

Процедура розгляду скарг дітей на порушення їх прав і свобод, випадки насильства, експлуатації, сексуального та інших видів зловживань в сім'ї та поза її межами визначається Кабінетом Міністрів України. Такі процедури мають забезпечувати повагу до гідності дитини, враховувати її особливі потреби, вік та фізичний та психоемоційний стан.".

IV. Внести до Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001 р., N 42, стаття 213) такі зміни:

1) у статті 10:

абзац третій частини першої викласти у такій редакції:

"соціально-лікувальної та психологічної реабілітації у відповідних закладах охорони здоров'я, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, експлуатації, в тому числі сексуальної, а також які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;";

доповнити частину першу статті після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"психологічної, навчально-виховної реабілітації дітей, які залучені до проституції, порнографії, вчинили насильство в сім'ї у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційних центрах (дитячих містечках);";

абзац четвертий частини першої вважати абзацом п'ятим;

абзац п'ятий частини першої вважати абзацом шостим;

абзац шостий частини першої вважати абзацом сьомим.

V. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дати його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос