Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены некоторых норм пенсионной реформы касательно страхового стажа, пенсионного возраста и перерасчета пенсий

Проект закона Украины от 30.01.2014 № 4063
Дата рассмотрения: 30.01.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування деяких норм пенсійної реформи стосовно страхового стажу, пенсійного віку та перерахунку пенсій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49, ст. 376 із наступними змінами):

1) статтю 26 викласти в такій редакції:

"1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками - 55 років та наявності страхового стажу не менше 5 років, якщо вони народилися до 1 липня 1979 року та не менше 15 років, якщо вони народилися після 1 липня 1979 року".

2) частину першу статті 28 викласти в такій редакції:

"1. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу, якщо вони народилися до 1 липня 1979 року та за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, якщо вони народилися після 1 липня 1979 року. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі зменшується на розмір зазначеної пенсії.

За кожний повний рік страхового стажу понад стаж, необхідний для призначення мінімального розміру пенсії за віком, пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більше ніж на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність".

3) виключити частину третю статті 29;

4) частину першу статті 32 викласти в такій редакції:

"1. Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:

для інвалідів I групи:

до досягнення особою 25 років включно - 1 рік;

від 26 років до досягнення особою 28 років включно - 2 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 3 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно - 4 роки;

від 35 років і старших - 5 років;

для інвалідів II та III груп:

до досягнення особою 23 років включно - 1 рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 2 роки;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно - 3 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;

від 32 років і старших - 5 років.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 26 цього Закону".

5) частину другу статті 33 викласти в такій редакції:

"2. За наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону, за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону".

6) у статті 40:

в абзаці першому частини першої вилучити слова "у період до 1 січня 2016 року";

після абзацу першого частини першої доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"У разі відсутності первинних документів про нарахування та виплату заробітної плати (доходу) застрахованій особі у зв'язку з ліквідацією підприємств, установ, та підтвердженням органів вищого рівня або архівними установами неможливості їх надання, заробітна плата (дохід) для призначення пенсії визначається:

починаючи з 1 січня 1998 р. - за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків і Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

за період до 1 січня 1998 р. та у разі відсутності даних в вищезазначених реєстрах - виходячи з розміру середньої заробітної плати відповідного періоду за професією (посадою) на аналогічному підприємстві, в установі, організації відповідної галузі".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

в абзаці четвертому частини другої слова "за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії" замінити на слова "за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії".

7) у статті 42:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений відповідно до статті 28 цього Закону. Перерахунок пенсії провадиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму";

абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:

"За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом шостим частини першої статті 40 цього Закону".

8) у розділі XV "Прикінцеві положення":

виключити пункт 4-1;

у пункті 4-2 слова "другим - дванадцятим" замінити на слова "другим-сьомим";

доповнити пунктом 4-3 такого змісту:

"4-3. Пенсії, обчислені згідно із цим Законом із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки за попередній рік, підлягають перерахунку не пізніше ніж через два роки з дня призначення пенсії із урахуванням показника середньої заробітної плати у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року перерахунку";

в абзаці першому пункту 7-1 слова та цифри "(для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років)" замінити відповідно словами "зазначений в абзаці першому частини першої статті 28 цього Закону";

виключити пункт 7-2.

2. Статтю 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р. / 33-34 /, стор. 1354, стаття 404 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам - щомісячна державна допомога, що надається відповідно до норм цього Закону у грошовій формі особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;

особа, яка не має права на пенсію, - особа, яка досягла віку ( чоловік - 63 років, жінка - 58 років) та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства;

одинока особа - особа, яка не має працездатних родичів, зобов'язаних за законом її утримувати".

3. У статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, стаття 165 із наступними змінами):

1) у частині п'ятій вилучити слова "у період до 1 січня 2016 року";

2) у частині десятій слова "за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії" замінити на слова "за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії";

3) у частині сімнадцятій вилучити слова "із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії".

4. Абзац одинадцятий частини другої статті 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 16, стаття 200 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено тільки за однією підставою, передбаченою цією статтею, якщо не обумовлено інше".

5. Частину п'яту статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, стаття 793 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"Працівникам, які не мають вислуги років, передбаченої частиною першою цієї статті, за наявності необхідного стажу роботи на посадах прокурорів та слідчих прокуратури, а також страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", після досягнення чоловіками 57 років, а жінками 50 років, пенсія призначається в розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах, з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за відповідну вислугу років, передбачену частиною першою цієї статті. До досягнення віку, встановленого цим абзацом, право на пенсію за віком мають чоловіки 1960 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років - які народилися по 31 грудня 1957 року;

55 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1958 року по 31 грудня 1958 року;

56 років - які народилися з 1 січня 1959 року по 31 грудня 1959 року;

56 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1960 року по 31 грудня 1960 року".

6. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із наступними змінами):

1) у статті 9:

частину першу викласти в такій редакції:

"Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом та звільняються зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби";

в частині другій після слів "перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України" вилучити слова і цифри "які мають вислугу 10 років і більше";

2) у статті 12:

пункт "а" викласти в такій редакції:

"а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статті 1-2 цього Закону, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше, за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону.

До календарної вислуги років зараховується також період, зазначений у частині другій статті 17 цього Закону";

у пункті "в" цифри і слова "20 календарних років і більше" замінити на цифри і слово "15 років";

3) пункт "в" частини першої статті 13 викласти в такій редакції:

"в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" (пункт "в" статті 12): за вислугу 15 років - 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 проценти за кожні повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43)";

4) у статті 30:

у частині третій слова і цифри "після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років" замінити словами і цифрами "але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

абзац другий пункту "в" частини четвертої виключити.

7. Пункт 11 статті 1 Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 444 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"11) для військовослужбовців, які звільняються зі Збройних Сил України у зв'язку з їх реформуванням, при досягненні 45-річного віку і за наявності вислуги 15 років пенсія обчислюється у розмірі 50 відсотків від грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 відсотки за кожний наступний рік, але не більше ніж 60 відсотків відповідного грошового забезпечення".

8. У пункті 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 із наступними змінами):

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, які звільняються з військової служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, після закінчення строку контракту, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби";

в абзаці другому вилучити слова і цифри "які мають вислугу 10 років і більше".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з 1 липня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

доопрацювати Державний бюджет України на 2014 рік та внести зміни до бюджету Пенсійного фонду, що випливають з цього Закону;

здійснити перерахунок пенсій, що призначені згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" після набрання чинності Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", виходячи із страхового стажу для чоловіків - 25 років та для жінок - 20 років, та пенсійного віку для жінок 55 років.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос