Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О побочных продуктах животного происхождения,не предназначенных для потребления человеком

Проект закона Украины от 11.06.2014 № 4055а
Дата рассмотрения: 11.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною

Цей Закон визначає організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, що пов'язані з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, що не призначені або визнані непридатними для споживання людиною (далі - побічні продукти тваринного походження), продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) видалення побічних продуктів тваринного походження - здійснення операцій (спалення, захоронення або інші методи, що дозволенні законодавством), які не призводять до утилізації побічних продуктів тваринного походження;

2) гній - будь-які екскременти і сеча сільськогосподарських тварин, крім риби, з підстилкою або без неї;

3) зберігання побічних продуктів тваринного походження - тимчасове перебування побічних продуктів тваринного походження з метою їх подальшого оброблення, переробки, утилізації чи видалення на спеціально облаштованих майданчиках, в бункерах, контейнерах, в холодильних установках, конструкція яких запобігає потраплянню побічних продуктів тваринного походження у ґрунт та водні об'єкти;

4) збирання побічних продуктів тваринного походження - діяльність, пов'язана з прийманням, вилученням, перевезенням, зберіганням побічних продуктів тваринного походження, з метою їх подальшого оброблення, переробки, утилізації чи видалення;

5) знезараження побічних продуктів тваринного походження - заходи, спрямовані на знищення патогенних та умовно патогенних збудників у приміщеннях, обладнанні, інструментах, матеріалах, речовинах та побічних продуктах тваринного походження;

6) знешкодження побічних продуктів тваринного походження - механічне, фізико-хімічне чи біологічне оброблення небезпечних побічних продуктів тваринного походження з метою зниження ризиків поширення будь-яких інфекційних хвороб;

7) критичні контрольні точки - етапи чи операції в процесі оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, на яких ризики виробництва неякісних чи небезпечних продуктів тваринного походження або продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження можна відслідкувати та усунути;

8) маркування побічних продуктів тваринного походження - слова, описи, знаки, найменування торгової марки, зображення чи символи, що стосуються побічних продуктів тваринного походження чи продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження чи пов'язаних з ними послуг і розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до таких продуктів;

9) обіг побічних продуктів тваринного походження - види діяльності, що пов'язані з поводженням з побічними продуктами тваринного походження, їх реалізацією або будь-якою іншою формою передачі на платній чи безоплатній основі та контролюються згідно з цим Законом;

10) оброблення, переробка побічних продуктів тваринного походження - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних чи біологічних властивостей побічних продуктів тваринного походження, в тому числі стерилізація під тиском;

11) оператор ринку - суб'єкт господарювання, що вчиняє будь-які дії з побічними продуктами тваринного походження та бере участь у їх обігу;

12) перевезення побічних продуктів тваринного походження - транспортування побічних продуктів тваринного походження від місць їх утворення або зберігання до місць та/або потужностей (об'єктів) з їх оброблення, переробки, утилізації чи видалення;

13) побічні продукти тваринного походження - туша або частини туші тварин, продукти тваринного походження або інші продукти, отримані від тварин, що не призначені для споживання людиною;

14) поводження з побічними продуктами тваринного походження - дії, спрямовані на утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, переробку, знешкодження, утилізацію, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через територію України;

15) потужності (об'єкти) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження - територія, споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, у тому числі транспортні засоби, що використовуються у процесі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, переробки, знешкодження, утилізації та видалення побічних продуктів тваринного походження відповідно до цього Закону;

16) продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження - продукти, отримані в результаті однієї чи більше обробок, перетворень або етапів оброблення побічних продуктів тваринного походження, в тому числі з отриманням кормів тваринного походження, органічних добрив, покращувачів гумусу, ветеринарних, лікарських, медичних препаратів, засобів, пристроїв;

17) простежуваність побічних продуктів тваринного походження - можливість документально ідентифікувати оператора ринку, час, місце, предмет та інші умови обігу, достатні для встановлення походження побічних продуктів тваринного походження, на всіх стадіях поводження з ними;

18) ризиковий матеріал - тканини тваринного походження, які мають високий рівень ризику інфікування збудником губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби, а саме: для тварин групи ризику віком до 12 місяців - головний мозок та кишечник повністю (від дванадцятипалої до прямої кишки), віком старше 12 місяців - череп разом з головним мозком та очима, спинний мозок, мигдалики та кишечник повністю;

19) розміщення на ринку - будь-яка операція щодо відчуження побічних продуктів тваринного походження або продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження третій особі або зберігання для поставки таким особам;

20) стерилізація під тиском - оброблення побічних продуктів тваринного походження після зменшення їх розміру до часток не більш як 50 міліметрів при внутрішній температурі більш як 133 °C протягом не менш як 20 хвилин без перерви при абсолютному тиску не менш як 3 бар;

21) утилізація побічних продуктів тваринного походження - використання побічних продуктів тваринного походження як матеріальних ресурсів до або після здійснення оброблення, переробки, а також спалення з отриманням теплової енергії, пари, гарячої води тощо.

2. Термін "забруднююча речовина" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про ветеринарну медицину".

Стаття 2. Сфера застосування цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на побічні продукти тваринного походження, продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження.

2. Дія цього Закону не поширюється на такі побічні продукти тваринного походження:

1) відходи тваринного походження;

2) усю тушу або частини туш диких тварин, що не призначені для споживання людиною та не підозрюються в інфекції або впливі інфекційного захворювання, яке передається людині або тварині, за винятком водних організмів (гідробіонтів), виловлених з метою розміщення на ринку;

3) репродуктивний матеріал, призначений для селекційних цілей та відтворення;

4) мушлі молюсків з видаленими м'якими тканинами і плоттю;

5) побічні продукти тваринного походження із суден, що добуті в процесі їх промислу і скидаються в море, за винятком матеріалу, отриманого з потрошіння риби на борту, в якому виявлено ознаки хвороби, в тому числі паразитів, які небезпечні для людини;

6) неперероблений корм для домашніх тварин у торгових мережах, де розділення і зберігання здійснюються виключно з метою їх постачання споживачеві безпосередньо на місці;

7) неперероблені корми, отримані в домашніх умовах, або тварини, що вбиті в господарстві, де їх утримували, і призначені для годування домашніх тварин, крім випадків, коли в таких продуктах виявлено ознаки зараження інфекційними агентами, що є небезпечними для людини та тварини;

8) молоко та молочні продукти, що не призначені для споживання людиною, які утворилися, зберігалися та утилізовані в господарстві, з якого вони походять;

9) продукти тваринного походження, радіаційне забруднення яких перевищує максимально допустимий рівень відповідно до законодавства.

Стаття 3. Законодавство про побічні продукти тваринного походження

1. Поводження з побічними продуктами тваринного походження регулюється цим Законом, Законом України "Про ветеринарну медицину", іншими нормативно-правовими актами України.

Розділ II
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Стаття 4. Органи державного управління у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

1. Державне управління у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження належить:

1) забезпечення проведення державної політики у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження;

2) забезпечення розроблення і виконання загальнодержавних і міждержавних програм поводження з побічними продуктами тваринного походження;

3) спрямування та координація роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження;

4) здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження належить:

1) встановлення вимог до годівлі тварин побічними продуктами тваринного походження;

2) встановлення ветеринарно-санітарних вимог під час поводження з побічними продуктами тваринного походження;

3) встановлення ветеринарно-санітарних вимог до потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження;

4) затвердження порядку створення, ведення та надання інформації з реєстру потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження;

5) затвердження технічних умов, технологічних інструкцій щодо оброблення, переробки, утилізації та видалення побічних продуктів тваринного походження;

6) здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження належить:

1) здійснення державного контролю та нагляду у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження відповідно до вимог законодавства;

2) розроблення технологічних інструкцій щодо поводження з побічними продуктами тваринного походження;

3) вжиття невідкладних заходів у разі погіршення епізоотичної ситуації, пов'язаної з поводженням з побічними продуктами тваринного походження;

4) ведення реєстру потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження;

5) встановлення обмеження на обіг побічних продуктів тваринного походження;

6) здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Стаття 8. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

1. До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження належить:

1) організація розроблення та забезпечення виконання регіональних і місцевих програм поводження з побічними продуктами тваринного походження;

2) організація заходів щодо забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ побічних продуктів тваринного походження;

3) здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

1. Органи місцевого самоврядування у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження забезпечують:

1) затвердження місцевих і регіональних програм поводження з побічними продуктами тваринного походження та здійснення контролю за їх виконанням;

2) ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ побічних продуктів тваринного походження;

3) належне облаштування місць захоронення побічних продуктів тваринного походження;

4) здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Розділ III
КАТЕГОРІЇ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Стаття 10. Категорії побічних продуктів тваринного походження

1. Побічні продукти тваринного походження належать до категорій I - III залежно від ступеня ризику для здоров'я людини та тварини.

2. Поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорій I - III, здійснюється згідно з порядком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 11. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії І

1. Побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії І, є:

1) туші та їх частини, у тому числі шкіра:

тварин, підозрюваних у зараженні губчастоподібною енцефалопатією;

тварин, забитих (загиблих) у результаті вжиття заходів з ліквідації губчастоподібної енцефалопатії;

тварин, що використовуються для наукових цілей;

диких тварин, що підозрюються у зараженні хворобами, які передаються людям або тваринам;

тварин із зоопарку та цирку;

2) ризиковий матеріал та уся туша або частини туш загиблих тварин, в яких не видалено ризиковий матеріал на момент утилізації чи видалення;

3) побічні продукти тваринного походження, зібрані в результаті очищення стічних вод, згідно з правилами вжиття ветеринарно-санітарних заходів, з потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії І, або підприємств, де видаляється ризиковий матеріал;

4) небезпечні побічні продукти тваринного походження, що не підлягають утилізації (побічні продукти тваринного походження, заражені чи забруднені збудниками сибірки, емфізематозного карбункулу, чуми великої рогатої худоби, ящуру, чуми верблюдів, сказу, туляремії, правця, злоякісного набряку, катаральної лихоманки великої рогатої худоби і овець, африканської чуми свиней, ботулізму, сапу, міксоматозу, геморрагічної хвороби кролів, грипу птахів, хвороби Ньюкасла);

5) суміші побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії I, з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії II та/або III.

Стаття 12. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії II

1. Побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії II, є:

1) туші та їх частини, крім тих, що зазначені у статті 13 цього Закону, які загинули від інфекційних хвороб, у тому числі тварин, підозрюваних у зараженні чи/або захворюванні, а також репродуктивний матеріал, що не призначений для селекційних цілей, плоди, ембріони, відходи інкубації, отримані від таких тварин;

2) побічні продукти тваринного походження, що містять забруднюючі речовини, які перевищують допустимий рівень, встановлений згідно із законодавством;

3) продукти тваринного походження, які визначені непридатними для споживання людиною у зв'язку із зараженням інфекційними хворобами;

4) залишки, що зібрані в результаті очищення стічних вод згідно з правилами вжиття ветеринарно-санітарних заходів з потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії II, або з боєнь, крім тих, що є побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії І, або контактували з такими побічними продуктами тваринного походження;

5) продукти тваринного походження, які імпортовані/експортовані і не відповідають вимогам законодавства щодо якості та безпечності харчових продуктів;

6) гній;

7) суміші побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії II, з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії III.

Стаття 13. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії III

1. Побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії III, є:

1) туші та їх частини або органи сільськогосподарських тварин та птиці, диких тварин, які внаслідок передзабійного огляду визнані придатними для споживання людиною, але після забою з будь-яких причин не використані для такого споживання, крім жуйних тварин, що потребують дослідження на губчастоподібну енцефалопатію;

2) туші та їх частини жуйних тварин, які досліджені з негативним результатом на губчастоподібну енцефалопатію, в тому числі шкіра та її обрізки, роги і копита, включаючи фаланги і зап'ясток, п'ясток, передплесну і плесну кістки;

3) побічні продукти тваринного походження, що утворюються під час виробництва продукції, призначеної для споживання людиною, в тому числі жирова тканина забитих на бійні тварин, в яких не виявлено ознак захворювання, знежирені кістки, шкварки, шлам з центрифуги або сепаратора від переробки молока;

4) побічні продукти тваринного походження, що походять від птиці, в якої не виявлено ознак захворювання інфекційними хворобами, що можуть передаватися людині або тварині, зокрема побічні продукти з інкубатора, яйця, яйцепродукти, у тому числі пір'я, голови, лапи, яєчна шкаралупа, забиті курчата;

5) загиблі тварини та їх частини, в яких не виявлено ознак інфекційних хвороб, що передаються людині та тварині, крім побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій I і II;

6) кров від тварин, які не виявляли ознак хвороб, що передаються через кров людині чи тварині, і були забиті на бійні після того, як їх визнано придатними на забій для споживання людиною;

7) кров, плацента, шерсть, пір'я, щетина, роги, копита, що отримані від живих тварин та які не виявляють ознак захворювання, що передаються людині або тварині, крім крові жуйних тварин, що потребують дослідження на губчастоподібну енцефалопатію;

8) водні організми (гідробіонти), виловлені з метою розміщення на ринку, та їх частини, за винятком морських ссавців, у яких не виявлено ознак захворювання інфекційними хворобами, що можуть передаватися людині або тварині;

9) побічні продукти тваринного походження з водних організмів (гідробіонтів), виловлених з метою розміщення на ринку, які утворюються під час виробництва продукції для споживання людиною;

10) туші тварин та їх частини з видів гризунів, зайцеподібних хутрових звірів, за винятком побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій I і II;

11) корми тваринного походження, які не використовуються для годівлі тварин, у тому числі через проблеми виробництва або дефекти упаковки чи інші дефекти, за яких відсутні ризики для людини або тварини;

12) харчові продукти тваринного походження, які є непридатними для споживання людиною, але безпечними для здоров'я людини та тварини.

Стаття 14. Поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії I

1. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії I, підлягають виключно видаленню.

2. Ввезення побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії І, на територію України заборонено.

Стаття 15. Поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії II

1. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії II, повинні бути:

1) перероблені на органічні добрива після обов'язкового оброблення шляхом стерилізації під тиском;

2) компостовані або перетворені у біогаз після оброблення шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами для молока і молочних продуктів, яєць і яйцепродуктів, якщо компетентним органом не встановлено ризиків поширення будь-яких інфекційних хвороб;

3) оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва, крім виробництва кормів.

Стаття 16. Поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії III

1. Продукти тваринного походження, що належать до категорії III, повинні бути:

1) оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами і використані для виробництва кормів тваринного походження, за винятком тих побічних продуктів тваринного походження, що змінилися шляхом розкладення або псування та представляють ризик для здоров'я людини або тварини;

2) перероблені на органічні добрива, компостовані або перетворені у біогаз;

3) оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва.

Стаття 17. Інше поводження з побічними продуктами тваринного походження

1. Побічні продукти тваринного походження у разі дотримання ветеринарно-санітарних вимог можуть бути представлені на виставках, ярмарках, використовуватися для діагностики, освітніх та дослідницьких цілей з подальшою обов'язковою утилізацією/видаленням або поверненням їх оператору ринку.

Стаття 18. Поводження з продуктами оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження

1. Продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій II і III, на потужностях (об'єктах), зареєстрованих в установленому порядку, можуть бути розміщені на ринку чи утилізовані відповідно до законодавства.

2. Продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження після їх утворення повинні негайно маркуватися оператором ринку та містити таку інформацію, чітко викладену українською мовою у формі, що привертає увагу і не стирається:

1) категорію побічних продуктів тваринного походження, з якої було виготовлено продукт;

2) конкретну назву продукту;

3) ім'я або назву виробника та адресу чи зареєстроване місце виробництва;

4) якісний та кількісний склад компонентів;

5) інструкцію для застосування та всі рекомендації стосовно безпечності чи можливих наслідків споживання (використання).

3. Забороняється використовувати продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження для годівлі жуйних тварин у разі, коли такі продукти чи корми містять тваринний білок жуйних тварин, крім молока та молочних продуктів.

4. Забороняється годівля сільськогосподарських тварин, крім хутрових звірів, залишками харчових продуктів, відходами закладів харчування або кормовими матеріалами, які містять або походять з відходів закладів громадського харчування.

5. Забороняється використовувати для годівлі тварин продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що утворені після оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій I і II.

Стаття 19. Органічні добрива та покращувачі гумусу

1. Органічні добрива та покращувачі гумусу, що утворені в результаті оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, можуть бути розміщені на ринку і використовуватися у разі, коли вони отримані з побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії II або III, та:

1) вироблені на зареєстрованих в установленому порядку потужностях (об'єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження;

2) утворені внаслідок перетворення побічних продуктів тваринного походження в біогаз або компост.

2. У разі використання м'ясо-кісткового борошна чи оброблених білків як органічних добрив чи покращувачів гумусу вони повинні бути змішані з компонентом, що виключає подальше використання суміші для годівлі тварин.

Розділ IV
ОПЕРАТОРИ РИНКУ

Стаття 20. Обов'язки та права операторів ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

1. Оператори ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження незалежно від форми власності зобов'язані:

1) направляти утворені на їх потужностях побічні продукти тваринного походження на оброблення, переробку з метою подальшої утилізації або на здійснення операцій з видалення;

2) розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку осіб, які є відповідальними за постійно діючі процедури, під час оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження;

3) залучати спеціалістів ветеринарної медицини для визначення категорій, до яких належать побічні продукти тваринного походження, що утворюються на їх потужностях (об'єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, відповідно до цього Закону;

4) відшкодовувати шкоду, завдану юридичній та фізичній особі внаслідок порушення встановлених правил поводження з побічними продуктами тваринного походження, відповідно до законодавства України;

5) забезпечувати:

безперешкодний доступ державних інспекторів, які здійснюють державний контроль, до потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження та відбір зразків побічних продуктів тваринного походження та продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження на зазначених потужностях (об'єктах), а також надавати на вимогу державних інспекторів документи, необхідні для здійснення державного контролю;

фіксацію факту виконаних робіт з оброблення, переробки, утилізації побічних продуктів тваринного походження на власних потужностях (об'єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження із складенням акта виконаних робіт;

складення акта приймання-передачі та акта виконаних робіт у разі надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення відповідно до договору про надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення побічних продуктів тваринного походження;

створення належних санітарних умов на потужностях (об'єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження під час поводження з такими продуктами та роздільне збирання даних продуктів;

ведення обліку та надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, інформації про кількість і якість утворюваних побічних продуктів тваринного походження;

ведення обліку руху побічних продуктів тваринного походження відповідно до їх категорій та надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, відповідної інформації;

якість продукції та достовірність інформації, яка надається споживачу, а також відповідність такої інформації вимогам законодавства;

6) вживати заходів для забезпечення належного поводження з небезпечними побічними продуктами тваринного походження, що не підлягають утилізації, відповідно до цього Закону;

7) дотримуватися інших вимог законодавства щодо поводження з побічними продуктами тваринного походження.

2. Якщо оператор ринку має підстави вважати, що продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, які він ввів в обіг, можуть нести в собі небезпеку для здоров'я людини та тварини, він у строк не більш як один робочий день письмово, а також з допомогою телекомунікаційних та електронних засобів зв'язку інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, органи місцевого самоврядування про це, а також про заходи, вжиті для запобігання виникненню ризиків для людини та тварини.

3. Оператор ринку звітує щомісяця центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини про свою діяльність для запобігання виникненню або зменшення ризиків, що становлять побічні продукти тваринного походження та продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, які він ввів або вводить в обіг.

4. У разі встановлення під час здійснення державного контролю невідповідності потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження вимогам законодавства оператор ринку зобов'язаний вжити необхідних заходів для усунення такої невідповідності.

5. Оператор ринку, що провадить діяльність з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження та має намір припинити діяльність, зобов'язаний письмово повідомити про це центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, за місцезнаходженням такої потужності (об'єкта) не пізніше ніж за два місяці до дати припинення діяльності та подати оголошення в засобах масової інформації про припинення діяльності.

6. Оператори ринку, що здійснюють перевезення побічних продуктів тваринного походження, зобов'язані перевозити побічні продукти тваринного походження з використанням транспортних засобів та герметичних контейнерів для перевезення побічних продуктів тваринного походження, які унеможливлюють витік рідин від таких продуктів, доступ до побічних продуктів птахів, тварин, гризунів та мають таку конструкцію, що забезпечує ефективне очищення та дезінфекцію.

7. Оператори ринку незалежно від форми власності мають право на:

1) будівництво та експлуатацію потужностей (об'єктів) поводження з побічними продуктами тваринного походження з урахуванням вимог цього Закону;

2) зберігання побічних продуктів тваринного походження відповідно до ветеринарно-санітарних вимог;

3) внесення центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, пропозицій щодо розміщення, проектування, будівництва та експлуатації потужностей (об'єктів) поводження з побічними продуктами тваринного походження;

4) участь у розробленні та виконанні місцевих, регіональних та загальнодержавної програм поводження з побічними продуктами тваринного походження;

5) надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення побічних продуктів тваринного походження з урахуванням вимог цього Закону;

6) одержання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, належним чином оформлених документів у результаті здійснення державного контролю за потужностями (об'єктами) поводження з побічними продуктами тваринного походження, які перебувають в управлінні оператора ринку, в тому числі приписи, розпорядження, протоколи, документи, на підставі яких оператор ринку або його посадові особи притягаються до відповідальності, а також інформацію, пов'язану із здійсненням державного контролю за такими потужностями (об'єктами).

Стаття 21. Вимоги до потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження

1. Потужності (об'єкти) з оброблення, переробки продуктів тваринного походження повинні відповідати ветеринарно-санітарним вимогам.

2. Потужності (об'єкти) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження повинні мати виробничі, складські приміщення, інженерне забезпечення з газо-, електро-, водопостачання, водовідведення, бути забезпеченими очисними спорудами, мати іншу необхідну інфраструктуру.

3. Потужності (об'єкти) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження повинні бути:

1) розміщені окремо від бійні або інших підприємств, у яких переробляються харчові продукти чи виробляються продукти тваринного походження;

2) забезпечені технологічним обладнанням, спеціалізованим транспортом, що гарантує заявлений об'єм оброблення, переробки відповідно до ветеринарно-санітарних вимог;

3) забезпечені кваліфікованим персоналом.

4. Потужності (об'єкти) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії III, повинні бути відокремлені від потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій I і II.

5. Розташування будівель, споруд, інших засобів на території потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження повинно забезпечувати можливість переміщення транспортних засобів таким чином, щоб шляхи перевезення побічних продуктів тваринного походження і продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження не перетиналися.

6. Розміщення потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження повинно здійснюватися з дотриманням усіх вимог щодо планування і забудови, санітарно-захисних зон, санітарних розривів відповідно до законодавства.

7. Ветеринарно-санітарні вимоги до потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Стаття 22. Простежуваність

1. Операторами ринку на всіх стадіях утворення та обігу побічних продуктів тваринного походження повинна бути забезпечена простежуваність.

2. Оператори ринку, що здійснюють поводження з побічними продуктами тваринного походження, зобов'язані вести облік таких продуктів і документації, якою вони супроводжуються.

3. Документація, якою супроводжуються побічні продукти тваринного походження або продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження під час перевезення, повинні включати інформацію про походження, пункт призначення, кількість та категорію таких продуктів, їх опис та маркування відповідно до законодавства.

4. Оператори ринку повинні бути здатні встановити інших операторів ринку, які постачають їм побічні продукти тваринного походження та продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження. Така інформація повинна бути доступною центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, за його запитом.

5. Оператори ринку повинні бути здатні встановити операторів ринку, до яких направляють побічні продукти тваринного походження. Така інформація повинна бути доступною центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, за його запитом.

6. Для забезпечення простежуваності продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що вводяться в обіг або ймовірно будуть введені в обіг, повинні бути марковані відповідно до вимог цього Закону.

7. Обмін інформацією про рух побічних продуктів тваринного походження та відходів тваринного походження здійснюється відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 23. Система аналізу ризиків у критичних контрольних точках

1. Оператори ринку повинні проводити із складенням відповідного акта внутрішні перевірки на своїх потужностях (об'єктах), заснованих на принципах системи аналізу ризиків у критичних контрольних точках, під час провадження таких видів діяльності:

1) оброблення, переробка побічних продуктів тваринного походження;

2) перетворення побічних продуктів тваринного походження у біогаз і компост.

2. Оператори ринку повинні забезпечити, щоб побічні продукти тваринного походження та продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, які не відповідають вимогам цього Закону, не залишали межі їх потужностей (об'єктів), крім випадків, коли це здійснюється з метою видалення, зокрема у разі, коли виявиться, що:

1) на потужностях, на яких здійснюється оброблення, переробка побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії II або III, потрапили побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії I;

2) на потужностях, на яких здійснюється оброблення, переробка, утилізація чи видалення побічних продуктів тваринного походження, потрапили побічні продукти тваринного походження або ж продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, радіаційне забруднення яких перевищує максимально допустимий рівень відповідно до законодавства.

3. Оператори ринку повинні, зокрема:

1) виявляти будь-які ризики для здоров'я людини та тварини, які повинні бути усунуті або зменшені до прийнятного рівня та яким треба запобігти;

2) виявляти критичні контрольні точки на етапах чи операціях, на яких контроль є необхідним для запобігання або усунення небезпеки або її зниження до прийнятного рівня;

3) вчиняти коригувальні дії, якщо за результатами проведення моніторингу на виробництві визначено, що критична контрольна точка не перебуває під контролем;

4) проводити перевірки з метою підтвердження ефективності заходів, зазначених у пунктах 1 - 3 цієї частини, та складати відповідні акти.

4. Якщо процес оброблення, переробки, зберігання або реалізації зазнає змін, то оператори ринку повинні внести відповідні зміни до системи аналізу ризиків у критичних контрольних точках.

Стаття 24. Фінансування заходів, пов'язаних з утилізацією та видаленням побічних продуктів тваринного походження

1. Утилізація та видалення побічних продуктів тваринного походження здійснюється за рахунок коштів оператора ринку.

2. Фінансування заходів, пов'язаних з утилізацією та видаленням побічних продуктів тваринного походження, може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законом, шляхом надання суб'єктам господарювання дотацій (субсидій) для часткової компенсації витрат, пов'язаних з утилізацією та видаленням побічних продуктів тваринного походження.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів, пов'язаних з утилізацією та видаленням побічних продуктів тваринного походження, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ V
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Стаття 25. Відповідальність за правопорушення у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

1. Особи, винні в порушенні законодавства про побічні продукти тваринного походження, несуть відповідальність згідно із законами України.

Розділ VI
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Стаття 26. Міжнародне співробітництво у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

1. Міжнародне співробітництво у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження здійснюється шляхом:

1) участі в роботі міжнародних організацій, конференцій, симпозіумів, виставок тощо;

2) укладення міжнародних договорів.

2. У разі коли міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів.

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через рік з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2010 р., N 10, ст. 107; 2013 р., N 40, ст. 539, N 46, ст. 640; із змінами, внесеними Законом України від 9 квітня 2014 року N 1193-VII):

абзац двадцять другий статті 1 викласти в такій редакції:

"відходи тваринного походження - побічні продукти тваринного походження, які не направляються на оброблення, переробку або під час поводження з якими були порушені вимоги технологічного процесу і які підлягають утилізації чи видаленню;";

статтю 2 після слів "Про ветеринарну медицину" доповнити словами ", "Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною";

статтю 352 викласти в такій редакції:

"Стаття 352. Вимоги щодо поводження з відходами тваринного походження

Видалення, утилізація відходів тваринного походження на території України здійснюється фізичними особами, фізичними особами - підприємцями, юридичними особами у відведених місцях чи об'єктах, на використання яких отримано дозвіл уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами.

На території України може здійснюватися видалення тільки тих відходів тваринного походження, що утворені в Україні. У разі коли неможливо встановити територіальне походження відходів тваринного походження, видалення таких відходів може здійснюватися за рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Видалення, утилізація відходів тваринного походження проводиться із застосуванням таких методів:

спалювання без попереднього оброблення або після оброблення шляхом стерилізації під тиском;

утилізація як палива після попереднього оброблення або без такого оброблення;

захоронення загиблих дрібних домашніх тварин (собак, кішок тощо) і однокопитних під наглядом (контролем) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини;

захоронення після оброблення шляхом стерилізації під тиском, крім побічних продуктів тваринного походження, отриманих у результаті вжиття заходів з ліквідації губчастоподібної енцефалопатії;

захоронення, крім побічних продуктів тваринного походження, отриманих у результаті вжиття заходів з ліквідації губчастоподібної енцефалопатії, з дотриманням ветеринарно-санітарних заходів під наглядом (контролем) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, у місцях:

- доступ до яких ускладнений географічними або кліматичними умовами;

- доступ до яких ускладнений через стихійне лихо;

- що становитимуть ризик для здоров'я та безпеки персоналу, який проводить збір відходів тваринного походження;

утилізовані шляхом додавання до ґрунту, якщо це стосується гною, за умови його обов'язкового біотермічного знезараження.

Суб'єкти у сфері поводження з відходами тваринного походження ведуть облік усіх операцій з такими відходами.";

2) у Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 5-6, ст. 53; 2012 р., N 4, ст. 17):

частину шосту статті 50 виключити;

у статті 54:

назву статті після слова "неїстівних" доповнити словами "або побічних";

частину першу після слова "неїстівні" доповнити словами "або побічні";

частину п'яту після слова "неїстівних" доповнити словами "або побічних".

3. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос