Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения за инвалидами жилья, технических и других средств реабилитации, автомобилей, которые обеспечивают их жизненные потребности

Проект закона Украины от 06.06.2014 № 4035а
Дата рассмотрения: 06.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження за інвалідами житла, технічних та інших засобів реабілітації, автомобілів, які забезпечують їх життєві потреби

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 453; 2010, N 8, ст. 62; 2010, N 31, ст. 418; 2010, N 46, ст. 535):

1) статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту:

"На житло, яке є єдиним місцем проживання інваліда і належать йому на праві власності чи є його часткою у спільній власності, та земельну ділянку, на якій розташоване це житло та яка є прилеглою до нього, не допускається звернення стягнення за виконавчими документами, що визначають боржником безпосередньо цього інваліда.";

2) статтю 38 доповнити частинами другою, третьою такого змісту:

"На технічні та інші засоби реабілітації, вироби медичного призначення, автомобілі, якими інваліди забезпечені в законодавчо встановленому порядку або в якості гуманітарної чи благодійної допомоги або які придбані ними відповідно до встановлених їм медичних показань, не може бути звернуто стягнення за виконавчими документами, що визначають боржниками безпосередньо цих інвалідів.

Це положення також стосується автомобілів, якими забезпечені особи, віднесені до категорії 1 (пункт 1 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"), з числа інвалідів I, II груп незалежно від наявності у них відповідних медичних показань, а також автомобілів, які придбані цими категоріями інвалідів.".

2. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 45, ст. 425; 1996, N 1, ст. 1; 2003, N 27, ст. 209; 2005, N 9, ст. 185; 2008, N 5-6, N 7-8, ст. 78; 2014, N 6-7, ст. 80; 2014, N 12, ст. 181):

1) пункт 22 частини першої статті 13 доповнити абзацом третім такого змісту:

"На автомобілі, якими інваліди війни та прирівняні до них особи (стаття 7) забезпечені в законодавчо встановленому порядку або в якості гуманітарної чи благодійної допомоги або які придбані ними відповідно до встановлених їм медичних показань, не може бути звернуто стягнення за виконавчими документами, що визначають боржниками безпосередньо цих осіб з інвалідністю;"

2) пункт 26 частини першої статті 16 доповнити абзацом другим такого змісту:

"На автомобілі, якими особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11), з числа інвалідів забезпечені в законодавчо встановленому порядку або в якості гуманітарної чи благодійної допомоги або які придбані ними відповідно до встановлених їм медичних показань, не може бути звернуто стягнення за виконавчими документами, що визначають боржниками безпосередньо цих інвалідів.".

3. Пункт 13 частини першої статті 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 16, ст. 200, Відомості Верховної Ради України, 1992, N 13, ст. 178; 1992, N 37, ст. 543; 1993, N 26, ст. 281; 1996, N 3, ст. 11; 1996, N 35, ст. 162; 1997, N 6, ст. 45; 2001, N 30, ст. 140; 2003, N 10-11, ст. 87; 2005, N 9, ст. 181; 2006, N 49, ст. 485; 2008, N 5-6, N 7-8, ст. 78; 2010, N 8, ст. 62; 2011, N 23, ст. 160; 2013, N 48, ст. 682; 2013, N 28, ст. 297) доповнити абзацом другим такого змісту:

"На автомобілі, якими особи, віднесені до категорії 1 (пункт 1 статті 14), з числа інвалідів вказаних категорій забезпечені в законодавчо встановленому порядку або в якості гуманітарної чи благодійної допомоги або які придбані ними, не може бути звернуто стягнення за виконавчими документами, що визначають боржниками безпосередньо цих інвалідів;".

4. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 46-47, ст. 403; 2001, N 17, ст. 80; 2007, N 22, ст. 292; 2007, N 33, ст. 441; 2010, N 8, ст. 62; 2011, N 2-3, ст. 11; 2013, N 47, ст. 659; 2014, N 6-7, ст. 80):

1) частину четверту статті 34 доповнити абзацом другим такого змісту:

"На спеціальні засоби пересування, придбання яких для потерпілого профінансовано Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до висновків МСЕК, не може бути звернуто стягнення за виконавчими документами, що визначають боржником безпосередньо цього потерпілого.";

2) частину шосту статтю 34 доповнити абзацом другим такого змісту:

"На автомобіль, яким потерпілий забезпечений Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до медичних показань, не може бути звернуто стягнення за виконавчими документами, що визначають боржником безпосередньо цього потерпілого.".

5. Статтю 11-1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 51, ст. 451; 2010, N 8, ст. 62; 2014, N 4, ст. 61) доповнити частиною другою такого змісту:

"На визнані гуманітарною допомогою легкові автомобілі, якими інваліди забезпечені відповідно до встановлених їм медичних показань, не може бути звернуто стягнення за виконавчими документами, що визначають боржниками безпосередньо цих інвалідів".

6. Частину першу статті 6 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 25, ст. 252) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Не допускається звернення стягнення за виконавчими документами, що визначають боржниками безпосередньо інвалідів, на благодійні пожертви цим інвалідам у вигляді технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, автомобілів (не більше одного), які визначені медичними показаннями, а також житла, яке є єдиним для цих інвалідів, та земельної ділянки, на якій розташоване це житло."

7. Статтю 9 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради України, 1983, Додаток до N 28, ст. 573; 1993, N 24, ст. 258; 2009, N 19, ст. 257; 2009, N 46, ст. 701; 2012, N 19-20, ст. 167) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Не допускається звернення стягнення на єдине житло, що перебуває у власності інваліда чи є його часткою у спільній власності, за виконавчими документами, що визначають боржником безпосередньо цього інваліда."

8. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 2002, N 3-4, ст. 27; 2014, N 6-7, ст. 80; 2010, N 1, ст. 2):

1) пункт "г" частини першої статті 140 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Не допускається звернення стягнення за виконавчими документами, що визначають боржником безпосередньо інваліда, на земельну ділянку або її частину, на якій розташований єдиний жилий будинок чи його частина, що належать цьому інваліду на праві власності ";

2) пункт "в" частини першої статті 143 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Не допускається конфіскація земельної ділянки або її частини, на якій розташований єдиний жилий будинок чи його частина, що належать інваліду на праві власності;"

9. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 24, ст. 207; 2013, N 39, ст. 517):

1) частину сьому статті 52 після слів "заробітної плати" доповнити словами "або боржник є інвалідом".

2) частину першу статті 56 після слів "згідно з додатком до цього Закону" доповнити словами "а також на технічні та інші засоби реабілітації, вироби медичного призначення, автомобілі (не більше одного), якими користується боржник у зв'язку з інвалідністю, незалежно від того чи належать вони йому на праві власності чи є його часткою у спільній власності, або якими він забезпечений в законодавчо установленому порядку чи в якості благодійної або гуманітарної допомоги. Зазначене положення також поширюється на зазначене майно боржника у випадках, коли ним користується член його сім'ї, який має відповідну інвалідність.";

3) речення перше частини першої статті 63 після слів "рухомого майна" доповнити словами "(крім випадків, передбачених у частині сьомій статті 52 цього Закону)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос