Идет загрузка документа (81 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании свободной экономической зоны Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины

Проект закона Украины от 06.06.2014 № 4032а
Дата рассмотрения: 24.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про створення вільної економічної зони Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України

Цей Закон є спеціальним законом, який визначає особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій частині території України згідно із статтею 13 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", створює вільну економічну зону Криму (далі - ВЕЗ Криму), а також врегульовує інші аспекти правових відносин між фізичними та юридичними особами, з місцезнаходженням на тимчасово окупованій території та за її межами.

Розділ I. ВЕЗ Криму

Стаття 1. Територія ВЕЗ Криму

1.1. ВЕЗ Криму запроваджується у межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

1.2. Кордон ВЕЗ Криму співпадає з суходільним адміністративним кордоном між Автономною республікою Крим та іншою територією України.

1.3. Територія ВЕЗ Криму не поширюється на виключну морську економічну зону України, визначену такою відповідно до норм Конвенції ООН з морського права та Додаткової Угоди про здійснення частини XI такої Конвенції, які відповідно набули чинності 16 листопада 1996 року і 28 липня 1998 року, а саме на: територіальне море України і прилеглі зони; протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства; континентальний шельф; відкрите море; режим островів та міжнародний район морського дна, а також на повітряний простір над півостровом Крим, визначений таким відповідно до Конвенції цивільної авіації (Чиказькою конвенцією) від 7 грудня 1944 року.

На територію ВЕЗ Криму поширюються норми Договору з відкритого неба, ратифікованого Законом України N 1509-III від 2 березня 2000 року.

Стаття 2. Строки дії ВЕЗ Криму

2.1. ВЕЗ Криму запроваджується на 10 повних календарних років, починаючи з дати набрання чинності цим Законом.

2.2. Строк дії ВЕЗ Криму може бути продовжено або скорочено окремим законом України.

Функціонування ВЕЗ Криму під час режиму тимчасової окупації її території здійснюється з урахуванням особливостей визначених розділом II "Перехідні положення" цього Закону.

2.3. Закінчення режиму тимчасової окупації, не є підставою для припинення дії ВЕЗ Криму.

Стаття 3. Правовий режим ВЕЗ Криму

3.1. На території ВЕЗ Криму діє особливий правовий режим економічної діяльності фізичних та юридичних осіб, у тому числі особливий порядок застосування норм регуляторного, податкового та митного законодавства України, а також особливий режим внутрішньої та зовнішньої міграції фізичних осіб.

3.2. У межах ВЕЗ Криму створюється вільна митна зона, яка за своїм функціональним типом є одночасно вільною митною зоною комерційного, сервісного та промислового типу у розумінні статті 430 Митного кодексу України.

3.3. Особливості правового режиму ВЕЗ Криму та вільної митної зони на її території визначаються цим Законом з урахуванням норм Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

3.4. Митні формальності, пов'язані з переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення та громадян через адміністративний кордон ВЕЗ Криму здійснюється у зонах митного контролю, розташованих у місцях, визначених у статті 329 Митного кодексу України.

Стаття 4. Створення ВЕЗ Криму та Керуючої компанії ВЕЗ Криму

4.1. ВЕЗ Криму створюється за цим Законом (ipso jure) без погодження з відповідними органами місцевого самоврядування або виконавчої влади.

4.2. Органом господарського розвитку і управління ВЕЗ Криму є Керуюча компанія ВЕЗ Криму (далі - Керуюча компанія), яка є юридичною особою і перебуває у державній власності.

4.3. Протягом строку дії ВЕЗ Криму Керуюча компанія не може бути корпоратизованою або приватизованою.

4.4 Функції та повноваження Керуючої компанії, а також порядок контролю за її діяльністю визначаються Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України може відмовитись від створення Керуючої компанії або делегувати її функції та повноваження визначеному ним центральному органу виконавчої влади України або державному підприємству (далі - уповноваженому органу з питань Криму).

Стаття 5. Справляння податків на території ВЕЗ Криму

5.1. На території ВЕЗ Криму не справляються загальнодержавні податки і збори, визначені у статті 9 Розділу I "Загальні положення" Податкового кодексу України та збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, передбачених Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

5.2. Взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ Криму, та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями у розумінні статті 39 Розділу І "Загальні положення" Податкового кодексу України.

5.3. Фізична особа, що має податкову адресу (місце проживання) або юридична особа (відокремлений підрозділ), що має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ Криму, прирівнюються з метою оподаткування до нерезидента.

Фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання) або юридична особа (відокремлений підрозділ), що має податкову адресу (місцезнаходження) на іншій території України, прирівнюється з метою оподаткування до резидента.

5.4. Пункт 103.1 статті 103 Податкового кодексу України "Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України" не застосовується до осіб, прирівняних до нерезидентів згідно з пунктом 5.3 цієї статті.

5.5. Положення статей 154, 155, 157, 158 Податкового кодексу України не поширюються на доходи осіб, прирівняних до резидентів згідно з п. 5.3 цієї статті, що мають джерело походження з території ВЕЗ Криму.

5.6. Стаття 160 "Особливості оподаткування нерезидентів" Податкового кодексу України застосовується з урахуванням того, що пільги, встановлені у підпункті "і" пункту 160.1 статті 160 Податкового кодексу України не застосовуються, а призи, які надаються (виплачуються) на користь осіб, прирівняних до нерезидента або резидента згідно з пунктом 5.3 цієї статті, підлягають оподаткуванню при їхній виплаті (видачі) та за їхній рахунок за подвійною основною ставкою, встановленою у пункті 151.1 статті 151 Податкового кодексу України (з урахуванням пункту 10 Розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України).

5.7. Будь-які доходи з джерелом їхнього походження з території ВЕЗ Криму, одержані фізичною, юридичної особою, прирівняної до резидента згідно з нормами пункту 5.3 цієї статті, підлягають оподаткуванню як іноземні доходи за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України.

5.8. Доходи найманих працівників, які мають постійне місце проживання на території ВЕЗ Криму, як заробітна плата та інші подібні виплати та компенсації, що виплачуються роботодавцем з місцезнаходженням на іншій території України, оподатковуються за загальними правилами за місцезнаходженням такого працедавця;

5.9. На території ВЕЗ Криму можуть справлятися місцеві податки і збори, визначені статтею 10 Розділу І "Загальні положення" Податкового кодексу України, з урахуванням норм цієї статті.

5.10. Фізична особа, яка має податкову адресу на іншій території України ніж ВЕЗ Криму, зобов'язана задекларувати об'єкти житлової нерухомості, що перебувають у її власності та знаходяться на території ВЕЗ Криму, з метою:

а) визначення загальної бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінної від земельної ділянки, відповідно до пунктом 265.3 статті 265 Розділу XII "Місцеві податки і збори" Податкового кодексу України;

б) отримання пільг з податку на нерухоме майно, відмінної від земельної ділянки, відповідно до пункту 265.4 статті 265 Податкового кодексу України.

5.12 Витрати юридичної особи, прирівняної до резидента, що були понесені на оплату вартості товарів (робіт, послуг), поставлених особою, прирівняної до нерезидента, включаються до складу витрат такої особи у сумі, передбаченій пунктом 161.2 статті 161 ПКУ для офшорних компаній.

Стаття 6. Особливості поставки товарів (на територію, з території) ВЕЗ Криму

6.1. Поставка товарів на (з) території ВЕЗ Криму, а також поставка послуг на (з) території ВЕЗ Криму підпадає під регулювання:

а) Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

б) Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

Такі поставки не підпадають під норми міжнародних угод (договорів), що регулюють питання міжнародного обігу товарів, зокрема (але не виключно) про зони вільної торгівлі, або укладених у межах ГАТТ (СОТ).

6.2. Тимчасове ввезення зареєстрованих на території ВЕЗ Крим автотранспортних засобів (моторних транспортних засобів, причепів, напівпричепів) чи рухомого складу залізниці, що використовуються в перевезеннях через адміністративний кордон ВЕЗ Криму для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів разом з їхніми звичайними запасними частинами, приладдям та устаткуванням, а також мастилами та паливом, що містяться в їхніх звичайних баках упродовж їхнього транспортування разом із транспортними засобами комерційного призначення, здійснюється з повним умовним звільненням від оподаткування у порядку, встановленому законодавством України для переміщення транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

6.3. Митні формальності, пов'язані з переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення та громадян через адміністративний кордон ВЕЗ Криму здійснюється у зонах митного контролю, розташованих у місцях, визначених у статті 329 Митного кодексу України, як при переміщення через митної території України.

6.4. Товари, що були вироблені, достатньо перероблені або знаходилися у вільному обігу на тимчасово окупованій території України до набрання чинності Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", вважаються товарами з українським статусом, які вільно переміщуються на іншу територію України без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності до 1 січня 2015 року. та з поданням підтверджуючих документів, перелік яких визначається Міністерством фінансів України.

6.5. Для цілей застосування податкового та митного законодавства договори, укладені між суб'єктами господарювання із місцезнаходженням (місце проживання) на території ВЕЗ Криму та іншими суб'єктами господарювання є документами, що використовуються замість зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Стаття 7. Порядок перетину фізичними особами адміністративного кордону ВЕЗ Криму

7.1. Фізичні особи, які перетинають адміністративний кордон ВЕЗ Криму, підпадають під норми Розділу XII "Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами" Митного кодексу України з урахуванням положень статті 9 цього Закону щодо переміщення валютних цінностей.

7.2. На фізичних осіб, які перетинають адміністративний кордон ВЕЗ Криму, поширюються норми Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

7.3. Громадяни України при перетині адміністративного кордону ВЕЗ Криму, керуючись нормами Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" мають право:

а) перетнути адміністративний кордон між ВЕЗ Криму та іншою територією України за умови пред'явлення будь-якого документа, визначеного у статті 5 Закону України "Про громадянство України" або у статті 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України";

б) перетнути адміністративний кордон ВЕЗ Криму з-за меж (за межі) державного кордону України за умови пред'явлення будь-якого з документів, визначених у статті 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".

7.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства при перетині адміністративного кордону ВЕЗ Криму керуються нормами Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" з урахуванням того, що вони:

а) мають право перетнути адміністративний кордон ВЕЗ Криму за умови пред'явлення належного паспортного документа іноземця, визначеного у пункті 16 частини першої статті 1 зазначеного Закону, або посвідки на тимчасове проживання, визначеній такою у пункті 18 статті 1 (за наявності підстав, визначених у пунктах 4 - 12 статті 4) зазначеного Закону;

б) у разі порушення правил перетину адміністративного кордону ВЕЗ Криму - підпадають під норми статті 13 "Підстави для заборони в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну" такого Закону;

в) мають право перетнути адміністративний кордон ВЕЗ Криму у випадках та за процедурою, передбаченими Конвенцією ООН "Про статус біженців.

Стаття 8. Порядок надання державних гарантій на території ВЕЗ Криму

8.1. Україна гарантує захист майнових та немайнових прав фізичних та юридичних осіб на території ВЕЗ Криму згідно із законами України, у тому числі щодо захисту іноземних інвестицій.

8.2. Державні гарантії за внутрішніми та зовнішніми місцевими запозиченнями (позиками) Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також осіб, які мають місцезнаходження (проживання, перебування) на їхній території, не надаються. Порядок сплати (списання, продажу) раніше гарантованого державою боргу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або осіб, яки знаходяться на їхній території, у частині, що залишається непогашеною станом на дату набрання чинності цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

8.3. На фізичних осіб, які проживають (перебувають) на території ВЕЗ Криму та мають громадянство іноземної держави або є особами без громадянства, не поширюються державні гарантії (пільги, допомоги), встановлені Законом України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України", Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та іншими законами України.

Стаття 9. Дія валютного та платіжних режимів у межах ВЕЗ Криму

9.1 На території ВЕЗ Криму може застосуватися мультивалютний режим, за яким в оплату вартості товару (послуги, роботи), що продаються (надаються) у межах ВЕЗ Криму, приймається як гривня так і валюти іноземних країн, включені Національним банком України до 1 - 2 груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів.

Будь-які безготівкові платежі (перекази) з території ВЕЗ Криму на іншу територію України чи з іншої території України на територію ВЕЗ Криму здійснюються виключно у гривні або у вільноконвертованій валюті. Особливості режиму таких платежів (переказів) встановлюються Національним банком України.

Такі операції не потребують індивідуальної ліцензії Національного банку України, визначеної у пункті 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

9.2. Фізичні особи мають право ввезти на територію ВЕЗ Криму або вивезти з неї на іншу територію України готівкові кошти або банківські метали на суму, встановлену Національним банком України згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та у відповідності до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму".

9.3. На територію ВЕЗ Криму поширюються норми Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" з урахуванням того, що:

а) електронні платіжні засоби, емітовані на території ВЕЗ Криму, у тому числі як мобільний платіжний інструмент, не можуть використовуватися на іншій території України з метою ініціації будь-якого грошового переказу;

б) електронні платіжні засоби, емітовані внутрішньо-українською платіжною системою або міжнародними платіжними системами, можуть використовуватися на території ВЕЗ Криму.

9.4. Вимоги законодавства України щодо обов'язкового продажу надходжень (в тому числі виручки) в іноземній валюті не застосовуються до юридичних осіб (філій, відділень, інших відокремлених підрозділів юридичних осіб), з місцезнаходженням на території ВЕЗ Криму.

Стаття 10. Застосування окремих норм регуляторного законодавства на території ВЕЗ Криму

10.1. Суб'єкти господарської діяльності з місцезнаходженням (місцем проживання) на території ВЕЗ Криму можуть набути статусу учасників, учасників попередньої кваліфікації чи виконавців, а товари (роботи, послуги) походженням з території ВЕЗ Криму, можуть бути об'єктом державних закупівель на загальних підставах згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель", які здійснюються за кошти державного або місцевих бюджетів.

10.2. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та Закон України "Про захист економічної конкуренції" поширюється зокрема на взаємовідносини, які виникають між суб'єктами господарювання, з місцезнаходженням на території ВЕЗ Криму, та суб'єктами господарювання, з місцезнаходженням на іншій території України.

10.3. Ліцензії, видані до набрання чинності цим Законом суб'єктам господарської діяльності згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Законом України "Про радіочастотний ресурс України", та/або сертифікати, надані згідно із Декретом Кабінету міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію", та/або дозволи, надані згідно із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", діють на території ВЕЗ Криму до закінчення строку дії таких ліцензій, сертифікатів, дозволів.

Стаття 11. Особливості трудових відносин на території ВЕЗ Криму

11.1. На громадян України, які постійно або тимчасово проживають на території ВЕЗ Криму, та/або перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, який має місцезнаходження на території ВЕЗ Криму, поширюються положення Конвенцій Міжнародної Організації Праці (МОТ ООН), ратифікованих Україною, принципи Тристоронньої Декларації Міжнародної Організації Праці (МОТ ООН) про багатонаціональні підприємства і соціальну політику, а також інше законодавство України про працю.

11.2. На території ВЕЗ Криму:

а) гарантується вільна діяльність профспілок і право на страйк згідно із Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". Профспілка, яка поширює свою діяльність на територію ВЕЗ Криму, може бути створеною (її керівні органи розміщені) також за межами території ВЕЗ Криму;

б) діють норми законів України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"; "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" (з урахуванням того, що організація роботодавців (об'єднання роботодавців) може бути створеною (керівні органи розміщено) за межами території ВЕЗ Криму); "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Розділ II. Перехідні положення

Стаття 12. Особливості функціонування ВЕЗ Криму під час тимчасової окупації її території

12.1. Початком тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя вважається дата набрання чинності Резолюцією N 68 Сесії Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року "Про підтримку територіальної цілісності України".

В окремих випадках, прямо визначених цим Законом, початком тимчасової окупації вважається дата набрання чинності Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

12.2. Завершенням тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя вважається дата, з якої втрачає чинність Резолюція N 68 від 27 березня 2014 року сесії Генеральної Асамблеї ООН "Про підтримку територіальної цілісності України" або пункт 6 зазначеної Резолюції, який призиває всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані заклади не визнавати жодну зміну статусу Криму або міста Севастополя.

Незалежно від положень абзацу першого цього пункту, строк тимчасової окупації вважається також завершеним з дати набрання чинності законом України, який зупиняє дію Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

12.3. Під час тимчасової окупації справляння податків, єдиного соціального внеску та застосування реєстраторів розрахункових операцій на території ВЕЗ Криму діє з урахуванням того, що:

1) загальнодержавні податки і збори, визначені статтею 9 Розділу I "Загальні положення" Податкового кодексу України, статтею 271 Митного кодексу України, єдиний внесок встановлений Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, справляння яких здійснюються відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", не справляються з доходів, отриманих юридичними особами (їх відокремленими підрозділами) та фізичними особами на тимчасово окупованій території, та/або з об'єктів оподаткування (в тому числі об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням) на тимчасово окупованій території.

Особи, які перебували в обліку в контролюючих органах, або мали місцезнаходження (місце проживання) на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя на початок тимчасової окупації, звільняються від обов'язків сплати єдиного внеску, передбаченого Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та виконання вимог Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" під час провадження їхньої підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території України.

Такі особи мають право на добровільну сплату єдиного внеску, передбаченого Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України або уповноваженим органом з питань Криму;

звільняються від обов'язку подання до контролюючих органів декларацій (крім митних декларацій), звітності та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів.

2) марки акцизного податку, які залишаються невикористаними станом на дату набрання чинності цим Законом виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що були зареєстровані на тимчасово окупованій території до початку тимчасової окупації:

а) або використовуються такими виробниками на іншій території України за умови сплати належних сум акцизного податку;

б) або у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, передаються іншим виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зареєстрованим на іншій території України. У цьому випадку такі інші виробники відшкодовують витрати, понесені на оплату вартості виготовлення зазначених марок акцизного податку, на погоджених між сторонами умовах, та сплачують належні суми акцизного податку;

в) або повертаються контролюючому органу - продавцю марок акцизного податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У цьому випадку:

- сума сплаченого акцизного податку повертається такому виробнику алкогольних напоїв та тютюнових виробів, або за його бажанням враховується у зменшення його зобов'язань з акцизного податку у наступних податкових періодах;

- витрати, понесені на оплату вартості виготовлення зазначених марок акцизного податку, не відшкодовуються;

- контролюючий орган приймає рішення про знищення таких марок акцизного податку або про їх видачу іншим виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зареєстрованим на іншій території України, без справляння плати за виготовлення таких марок. Порядок знищення або видачі таких марок акцизного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України або уповноваженим органом з питань Криму;

3) від дати закриття реєстру платників податку на додану вартість є анульованою реєстрація в якості платника податку на додану вартість осіб, із місцезнаходженням (місцем проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя станом на 31 травня 2014 року.

Унаслідок такого анулювання:

а) будь-яка податкова накладна, складена такою особою з початку тимчасової окупації та не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до норм Податкового кодексу України, вважається недійсною та не дає права на включення зазначених у ній сум податку на додану вартість до податкового кредиту покупця (розрахунку суми бюджетного відшкодування);

б) якщо у період між початком тимчасової окупації та датою набрання чинності цим Законом покупець включив до свого податкового кредиту суми податку на підставі податкових накладних, зазначених, у підпункті "а" цього підпункту, то такий покупець:

- повинен зменшити суму податкового кредиту з податку на додану вартість за такий період у порядку, визначеному статтею 50 Податкового кодексу України;

- звільняється від юридичної відповідальності за заниження суми податкового зобов'язання або за завищення суми податкового кредиту внаслідок одержання такої податкової накладної.

4) у разі ввезення на іншу територію України тютюнових виробів або алкогольних напоїв, які були вироблені на тимчасово окупованій території до набрання чинності цим Законом, платник податку подає контролюючому органові разом з іншими документами, передбаченими Митним кодексом України, примірник заявки-розрахунку з відміткою продавця марок акцизного податку про сплату виробником сум податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, до відповідного бюджету в повному обсязі та/або примірник заявки-розрахунку з відміткою продавця марок акцизного податку про сплату платником податку сум податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується спирт етиловий неденатурований, до державного бюджету в повному обсязі;

5) для отримання права на податкову соціальну пільгу, передбачену в статті 169 ПКУ, фізична особа - резидент зобов'язана задекларувати доходи, що мають джерело походження з території ВЕЗ Криму, та подати декларацію про відсутність громадянства країни - окупанта.

6) будь-які податки, збори (обов'язкові платежі), стягнуті на території ВЕЗ Криму, не змінюють розмір податкових зобов'язань з податків, зборів (обов'язкових платежів), нарахованих (що підлягають стягненню) на іншій території України;

7) будь-які доходи з джерелом їхнього походження з території ВЕЗ Криму, одержані особами фізичною, юридичною особами, прирівняними до резидентів, оподатковуються за правилами, встановленими для іноземних доходів;

8) Під час тимчасової окупації положення статі 5.12 статті 5 цього Закону не застосовуються.

9) будь-які доходи з джерелом їхнього походження з іншої території України, які нараховуються (виплачуються) на користь осіб, прирівняних до нерезидентів, оподатковуються за правилами, встановленими для їхньої виплати (репатріації) за кордон України;

10) платники податку на прибуток підприємств, які мають відокремлені підрозділи на території ВЕЗ Криму, та платники зазначеного податку, із місцезнаходженням на території ВЕЗ Криму, які мають відокремлені підрозділи на іншій території України, не можуть сплачувати податок на прибуток підприємств на консолідованій основі;

11) до платників податків, які станом на початок тимчасової окупації мали місцезнаходження на території АР Крим та м. Севастополь, не застосовуються починаючи з першого числа місяця в якому набрала чинність Резолюція N 68 Сесії Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року "Про підтримку територіальної цілісності України" фінансові та штрафні санкції за порушення вимог порядку подання, обчислення, правильності заповнення податкових декларацій (податкової звітності) та повноти сплати сум податків і зборів;

12) зупиняється застосування до платників податків, із місцезнаходженням на території ВЕЗ Криму, норм статей 59, 60, 87 - 101, 124, 126 і 129 Податкового кодексу України.

Податкова інформація про суми податкового боргу платників податків, із місцезнаходженням на території ВЕЗ Криму, зберігається та опрацьовується в інформаційних базах контролюючих органів в окремому (позабалансовому) порядку;

13) зупиняється застосування до суб'єктів господарювання, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитом, залученим державою або під державну гарантію, а також за кредитом з бюджету із місцезнаходженням на території ВЕЗ Криму, норм пункту 1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

12.4. Під час тимчасової окупації поставки товарів на територію (з території) ВЕЗ Крим, здійснюється з урахуванням того, що:

1) митні формальності, пов'язані з поставками товарів, переміщенням транспортних засобів комерційного призначення та фізичних осіб через адміністративний кордон ВЕЗ Криму, здійснюються у відповідних контрольних пунктах в'їзду - виїзду, в яких утворюються підрозділи органів доходів і зборів, а для поставки товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередач, - у місцях, визначених згідно із статтею 231 та частиною п'ятою статті 247 Митного кодексу України;

2) на товари, які були ввезені з території ВЕЗ Криму на іншу територію України, може бути видано сертифікат походження у порядку, визначеному Розділом II Митного кодексу України, з урахуванням Протоколу І до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (з моменту набрання чинності), Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав (крім товарів, що призначені для вивезення до країни-окупанта) та інших міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Передумовою отримання сертифікату або інших документів про походження товару з України, є виконання таких умов:

а) надання можливості безперешкодного допуску уповноважених представників відповідного державного органу чи торгово - промислових палат України до місць виробництва (достатньої переробки) товару на території ВЕЗ Криму;

б) надання належних документів, що підтверджують цей факт, а також, за необхідністю, - кваліфіковане географічне зазначення (у розумінні Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів").

Митне оформлення товарів, що були ввезені з території ВЕЗ Криму на іншу територію України та вивозяться за межі митної території України як товари українського походження, здійснюється відповідно до Митного кодексу України на іншій (крім окупованої), території України, з обов'язковим наданням митниці документів, що підтверджують походження товарів з України.

3) товари можуть бути поставлені з території ВЕЗ Криму на іншу територію України із забезпеченням сплати митних платежів, в порядку передбаченому Митним кодексом України з урахуванням положень статті 6 цього Закону;

4) норми частини другої статті 130, частини третьої статті 131, частини четвертої статті 136, статей 137 - 139, статті 432, пунктів 2, 4 і 5 частини першої статті 433, частин третьої та п'ятої статті 434, статті 435 Митного кодексу України не застосовуються на території ВЕЗ Крим.

5) Кабінет Міністрів України має право тимчасово обмежити поставки окремих товарів (робіт, послуг) та/або під окремими (всіма) митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію.

Таке рішення:

а) приймається виключно з метою забезпечення безпеки держави, збереження громадського порядку та охорони здоров'я населення України;

б) набирає чинності не раніше 30 календарних днів після його оприлюднення;

в) не може призводити до порушення норм Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", іншого антимонопольного законодавства України у частині, що поширюється на покупців таких товарів (робіт, послуг) на іншій території України.

г) поставка товарів з території ВЕЗ Криму на іншу територію України з метою їх вільного обігу здійснюється у митному режимі імпорту із застосуванням норм законодавства України про державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фіто-санітарний, екологічний, радіологічний контроль, інших заходів тарифного і нетарифного регулювання, з урахуванням положень статті 6 цього Закону.

Поставка товарів, що мають статус Українських з іншої території України на територію ВЕЗ Криму для цілей тарифного та нетарифного регулювання прирівнюється до експорту;

6) товари, що перебували на території ВЕЗ Криму на день набрання чинності цим Законом, набувають митного статусу іноземних товарів, з урахуванням положень статті 6 цього Закону.

12.5. Фізичні особи (іноземці, особи без громадянства, громадяни України), які мають місце проживання на тимчасово окупованій території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на іншій території України, а також юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, із місцезнаходженням на тимчасово окупованій території України, для цілей здійснення митних формальностей визнаються нерезидентами.

12.6. Під час тимчасової окупації фізична особа може перетнути адміністративний кордон ВЕЗ Криму з урахуванням того, що:

1) порядок перетину фізичними особами адміністративного кордону ВЕЗ Криму встановлюється з урахуванням Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";

2) норми міжнародних угод, укладених між компетентними органами України та інших країн про використання національних (внутрішніх) документів для в'їзду, виїзду і пересування фізичними особами територією договірних сторін, не поширюються на тимчасово окуповану територію;

3) паспорт або інший проїзний документ особи, який був виданий компетентним органом країни - окупанта на території тимчасово окупованої території України, чи фізичним особам, які постійно проживають або тимчасово перебувають на такій окупованій території, вважається недійсним (не дає права) на перетин адміністративного кордону ВЕЗ Крим та державного кордону України.

4) на адміністративному кордоні ВЕЗ Криму запроваджується тимчасовий прикордонний контроль.

12.7. Під час тимчасової окупації порядок надання державних гарантій на території ВЕЗ Криму діє з урахуванням того, що:

1) Закони України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та інші закони України, які передбачають надання дотацій, субсидій, інших грошових виплат за рахунок бюджетів, фондів державного соціального страхування (забезпечення), фонду гарантування вкладів фізичних осіб, отримання податкової соціальної пільги, а також пільг і компенсацій, визначених у статті 14 цього Закону:

а) поширюються на громадян України, які не мають одночасно громадянства країни - окупанта;

б) надаються на іншій території України при дотриманні визначених законодавством процедур за умови пред'явлення дійсного паспорту громадянина України та особистої декларації про відсутність громадянства країни - окупанта;

2) громадянин України, який особисто декларує відсутність громадянства країни - окупанта, але фактично має таке громадянство на час отримання державних гарантій, підпадає під юридичну відповідальність, встановлену законами України за неправомірне (незаконне) отримання зазначених виплат (пільг, компенсацій).

12.8. Під час режиму тимчасової окупації валютний та платіжний режими діють з урахуванням того, що:

1) надання українськими банками та іншими фінансовими установами фінансових послуг, у тому числі через комерційних представників (комерційних агентів) особам, які мають місцезнаходження (проживання, перебування) на тимчасово окупованій території, забороняється;

2) розрахунки між особами, які мають місцезнаходження (проживання, перебування) на тимчасово окупованій території, та особами, які мають місцезнаходження (проживання, перебування) на іншій території України, обмежуються або забороняються за рішенням Національного банку України;

3) система електронних платежів Національного банку України та внутрішньодержавні платіжні системи, платіжними організаціями яких є резиденти України, не застосовуються на тимчасово окупованій території;

4) забороняється реєстрація міжнародної платіжної системи, якщо її платіжна організація має одну з ознак:

має відокремлені підрозділи на тимчасово окупованій території;

має укладені договори про участь у власній платіжній системі з банками, іншими фінансовими установами, які (або відокремлені підрозділи яких) розташовані та/або здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території;

встановила кореспондентські відносини з банками, іншими фінансовими установами, які (або відокремлені підрозділи яких) розташовані та/або здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території;

5) переміщення готівкової валюти країни - окупанта через адміністративний кордон ВЕЗ Криму забороняється, за винятком переміщення фізичними особами в сумі що не перевищує в еквіваленті 10 000 гривень за умови усного декларування посадовій особі митниці;

6) обмін готівкової гривні на готівкову валюту країни - окупанта (або навпаки) на тимчасово окупованій території забороняється;

7) залучення на території України вкладів (депозитів) та/або надання позик (кредитів), виражених у валюті країни - окупанта забороняється;

8) Національний банк України може встановити особливий порядок увезення на територію України готівкової валюти країни - окупанта через інші ділянки державного кордону України та/або особливий порядок обміну валюти країни - окупанта на гривню на іншій території України, обмежити чи заборонити такий обмін на строк тимчасової окупації;

8) валютний резерв України не може містити валюту, емітовану країною - окупантом, або цінні папери (інші боргові інструменти), виражені у валюті країни - окупанта.

12.9. Під час тимчасової окупації норми регуляторного законодавства на території ВЕЗ Криму застосування з урахуванням того, що:

1) ліцензії, надані суб'єктам господарської діяльності до набрання чинності Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", та/або сертифікати, надані згідно із Декретом Кабінету міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію", та/або дозволи, надані згідно із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності":

а) уважаються дійсними на тимчасово окупованій території;

б) можуть використовуватися для проведення господарської (підприємницької) діяльності на іншій території України до закінчення строку їхньої дії;

в) не можуть бути продовженими відповідно до законодавства України, крім випадку, коли до закінчення строку дії таких ліцензій (сертифікатів, дозволів) втрачає чинність Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";

г) можуть бути зупинені (анульовані, відкликані, скасовані) на підставах, установлених законодавством України. Якщо згідно із законодавством для цього вимагається рішення суду, то такий суд має знаходитися на іншій (неокупованій) території України.

Ліцензії на експорт товарів, видані відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, зареєстрованим на території ВЕЗ Крим, вважаються анульованими для здійснення ними ліцензованої діяльності з дати набрання чинності цим Законом.

Ліцензії та дозволи на здійснення видів діяльності, визначених статтею 404 Митного кодексу України, надані органами доходів і зборів підприємствам вважаються анульованими для здійснення ними ліцензованої (дозвільної) діяльності на території Автономної Республіки Крим з дати набрання чинності цим Законом.

2) Кабінет Міністрів України приймає рішення про особливості застосування норм цього пункту з урахуванням того, що будь-який спір між Україною та країною - окупантом передається до суду, створеним за законодавством нейтральної країни та/або під егідою Організації Об'єднаних Націй.

12.10. На тимчасово окупованій території:

а) обов'язки з дотримання прав людини покладаються на країну - окупанта згідно із Женевською конвенцією від 1949 року та Додаткових протоколів від 1977 року;

б) особа звільняється від обов'язку отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, передбаченого Законом України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 24, ст. 243);

в) особа не несе юридичної відповідальності за невиплату або за затримку виплати заробітної плати працівникам, передбаченої законодавством України, якщо така невиплата (затримка) виникла внаслідок тимчасової окупації (обставин непереборної дії);

12.11. Під час тимчасової окупації:

а) суб'єкти господарської діяльності з місцезнаходженням (місцем проживання) на території ВЕЗ Криму та суб'єкти господарської діяльності з місцезнаходженням (місцем проживання) на іншій території України укладають договори на підставі використання норм права України;

б) суперечки між суб'єктами господарської діяльності з місцезнаходженням (місцем проживання) на території ВЕЗ Криму та суб'єктами господарської діяльності з місцезнаходженням (місцем проживання) на іншій території України, що не врегульовані шляхом переговорів, підсудні за домовленістю сторін судам України або Міжнародному комерційному арбітражному суді та Морській арбітражній комісії Торгово-промислової палати України;

в) торгово-промислові палати України засвідчують наявність обставин непереборної дії (форс-мажору) відповідно до умов договорів між суб'єктами господарської діяльності з місцезнаходженням (місцем проживання) на території ВЕЗ Криму, та суб'єктами господарської діяльності з місцезнаходженням (місцем проживання) на іншій території України, якщо інший порядок засвідчення наявності таких обставин непереборної дії (форс-мажору) не встановлено міжнародним договором України;

Стаття 13. Операції з об'єктами права приватної, державної та комунальної власності на тимчасово окупованій території

13.1. Об'єкти права приватної, державної та комунальної власності, розташовані (які знаходяться) на тимчасово окупованій території України, залишаються у власності осіб, що мали такі об'єкти у власності (користуванні) на початок тимчасової окупації.

13.2. Протягом строку тимчасової окупації:

а) передача права приватної власності на об'єкти, які розташовано (знаходяться) на тимчасово окупованій території, підлягає реєстрації на іншій території України за правилами, встановленими законодавством України;

б) приватизація об'єктів державної та комунальної власності здійснюється за нормами Закону України "Про приватизацію державного майна" та законодавства України про приватизацію комунального майна.

в) будь-які правочини із землею, яка знаходиться в межах тимчасово окупованої території, здійснюються за правилами, встановленими Земельним кодексом України та іншим законодавством України щодо відчуження (продажу, оренди) землі на території України.

13.3. Протягом тимчасової окупації не дозволяється здійснення будь-яких правочинів з об'єктами власності, зазначеними у пункті 13.1 цієї статті, якщо їхньою стороною є особа, яка знаходиться у власності або перебуває під контролем країни - окупанта. Термін "перебування під контролем" розуміється у значенні пункту 17 частини першої статті 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

13.4. Будь-які договори, укладені всупереч вимогам цієї статті, вважаються юридично нікчемними з моменту такого укладення, та не підлягають виконанню.

Стаття 14. Евакуація громадян з тимчасово окупованої території України

14.1. Будь-який громадянин вважається примусово переміщеною особою, якщо на початок тимчасової окупації він мав зареєстроване місце проживання на території Автономної республіки Крим або міста Севастополя, та депортується (примусово направляється, вивозиться) за межі тимчасово окупованої території або не може повернутися у місце такого проживання за рішенням відповідних органів країни-окупанта.

14.2. Примусово переміщена особа:

а) одержує одноразову субсидію, яка складається з компенсації фактично понесених витрат на евакуацію з тимчасово окупованої території та коштів на первинне облаштування.

Порядок розрахунку такої субсидії, її склад та строки надання визначаються Кабінетом Міністрів України;

б) має право на безоплатне розміщення (навчання) у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на іншій території України. Порядок такого розміщення (навчання) визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

в) звільняється від плати за гуртожиток у разі вступу до вищих навчальних закладів, а також в аспірантуру чи докторантуру на іншій території України;

г) закріплюється за відповідними закладами охорони здоров'я та отримує безоплатно медичну допомогу та медичне обслуговування;

ґ) підпадає під дію норм законодавства України щодо правового статусу осіб, які вимушено залишили місця проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та Севастополя.

14.3. Платник єдиного внеску, визначений згідно із статтею 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", який працевлаштовує примусово переміщену особу, отримує пільгу у зв'язку з таким працевлаштуванням.

14.4. Упродовж строку тимчасової окупації примусово переміщена особа звільняється від обов'язку погашення основної суми іпотечного кредиту та нарахованих процентів за ним, якщо об'єктом іпотеки є майно, розташоване (було зареєстровано) на території, що після дати укладення такого іпотечного договору була тимчасово окупована. Національний банк України приймає рішення про зміну класифікації таких іпотечних кредитів або інші рішення з метою недопущення погіршання ліквідності (фінансового стану) кредитора.

Норми цього пункту не поширюються на нерухоме житлове майно, загальна площа якого перевищує показники, встановлені у статті 265 Податкового кодексу України.

Громадянин України, який виїжджає з тимчасово окупованої території за межі державного кордону України на місце постійного проживання, або змінює своє громадянство, не підпадає під норми цього пункту.

Стаття 15. Евакуація бізнесу з тимчасово окупованої території України

15.1. Будь-якій юридичній особі - резиденту України, яка змінює (змінила) своє місце знаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України:

а) списується податковий борг за будь-якими податками (зборами, обов'язковими платежами), що виникає протягом тимчасової окупації;

До платників податків, які станом на початок тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, починаючи з 1 числа місяця, на який припадає початок тимчасової окупації, не застосовуються фінансові санкції, штрафні санкції за порушення порядку подання, обчислення, правильності заповнення податкових декларацій та повноти сплати сум податків і зборів, допущені під час здійснення діяльності на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

б) надається звільнення від будь-якого оподаткування (у тому числі згідно із статтею 271 Митного кодексу України) основні засоби, що належать юридичним особам, які переносять місце своєї діяльності з тимчасово окупованої території на іншу територію України, та вивозяться для подальшого використання у господарській діяльності за умови, коли такі основні засоби перебували на балансі підприємства станом на 1 січня 2014 року у вільному обігу на території України.

Такі основні засоби, можуть бути відчуженими до їхнього введення в експлуатацію за новим місцем розташування на іншій території України чи протягом 12 місяців після такого введення в експлуатацію, за умови сплати податків, зборів (відповідно до статті 30 Податкового кодексу України);

в) дозволяється включити до складу витрат з метою оподаткування податком на прибуток підприємств:

- підтверджені належним чином витрати, понесені у зв'язку з евакуацією основних засобів та запасів з тимчасово окупованої території на іншу територію України;

- 100 відсотків амортизації основних засобів, які евакуюються з тимчасово окупованої території та були введені в експлуатацію на іншій території України

15.2. На тимчасово окупованій території України права на цінні папери і права за цінними паперами емітентів охороняються та обліковуються згідно із законодавством України, з урахуванням того, що:

а) набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами емітентів на тимчасово окупованій території, а також їхнє обтяження зобов'язаннями чи обмеження в обігу, підлягає реєстрації на іншій території України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

б) депозитарні установи, які були зареєстрованими на тимчасово окупованій території, зобов'язані пройти спрощену процедуру перереєстрації на іншій території України у порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Ліцензія депозитарної установи, що не пройшла таку спрощену процедуру перереєстрації у встановлений строк, вважається анульованою;

в) переказ цінних паперів та/або прав на цінні папери чи прав за цінними паперами, якщо їхнім одержувачем є особа, яка знаходиться або зареєстрована на тимчасово окупованій території України, здійснюється після повної оплати цих цінних паперів;

г) особливості обігу цінних паперів, здійснення депозитарної діяльності та діяльності емітентів цінних паперів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протягом тимчасової окупації:

а) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право зупинити внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів емітентів, зареєстрованих на тимчасово окупованій території, або власників цінних паперів, депозитарний облік яких ведеться депозитарними установами на тимчасово окупованій території, зокрема у разі виявлення порушень норм цього Закону;

б) забороняється проведення на тимчасово окупованій території загальних зборів акціонерів та власників корпоративних прав та інших засідань органів управління акціонерних та інших господарських товариств;

в) розрахунок за правочинами щодо цінних паперів (переказу цінних паперів та/або прав на цінні папери чи прав за цінними паперами), якщо їхнім набувачем є особа, яка розташована (знаходиться) на тимчасово окупованій території України, здійснюється за принципом поставки проти оплати, передбаченим у пункті 18 статті 1 Закону України "Про депозитарну систему України".

15.3. На тимчасово окупованій території забороняється будь-яка діяльність операторів державних лотерей.

З моменту набрання чинності цим Законом особа позбавляється ліцензії як оператора державних лотерей України, якщо вона:

а) провадила розіграші на тимчасово окупованій території після набрання чинності Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"

б) перебуває у власності чи під контролем державних органів країни - окупанта;

в) перебуває у власності чи під контролем компанії, яка вважається офшорною у розумінні статті 161 Податкового кодексу України на початок або впродовж такої тимчасової окупації.

Оператор державної лотереї, діяльність якого була заборонена за цим законом (ipso jure), повинен виплатити належні призи у строки, встановлені законодавством.

Розділ III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим" втрачає чинність.

3. Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" діє у частинах, які не суперечать нормам цього Закону.

4. Інші закони України щодо яких містяться посилання у цьому Законі, діють з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.

5. Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні" не поширюється на територію ВЕЗ Криму.

6. Розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:

"Установити, що на період дії Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" для цілей застосування положень цього Кодексу, норми цього Кодексу, які розповсюджуються на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, застосовуються в особливому порядку".

7. Підрозділ 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України доповнити пунктом 26 такого змісту:

"26. На період дії Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України цей Кодекс застосовується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій частині території України."

8. Доповнити розділ XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України пунктом 51 такого змісту:

"51. На період дії Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та Закону України "Про створення вільної економічної зони Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованої території України", норми цього Кодексу застосовуються з урахуванням зазначеного закону".

9. Пункт 1 розділу II Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" доповнити словами:

"та втрачає чинність з моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України за умови попереднього і повного відшкодування збитків, нанесених внаслідок такої тимчасової окупації, у тому числі моральних збитків примусово переміщених осіб".

10. Підпункт "г" пункту 4 статті 5 У Декреті Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 17 (27.04.93), ст. 184 із наступними змінами) викласти в редакції:

"г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави, за винятком оплати в іноземній валюті за товари, роботи, послуги, а також оплати праці, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

В межах сум визначених Національним банком України для не торгових платежів"

10. Доповнити пункт 1 статті 11 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" після абзацу сьомого абзацом такого змісту:

"Торгово-промислова палата України та торгово-промислові палати України залучаються до надання експертних висновків про походження товарів в тих випадках, коли у відповідності до міжнародних договорів України повноваження видачі сертифікатів походження товарів надані митному органу, якщо інше не визначено такими міжнародними договорами. Порядок надання експертних висновків встановлюється Кабінетом Міністрів України".

11. У Законі України "Про державні лотереї в Україні" доповнити статтю 8 пунктом 4 такого змісту:

"4) оператор лотерей не відповідає вимогам, встановленим Законом України Закону України "Про створення вільної економічної зони Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованої території України";

пункт 5 статті 13 доповнити словами такого змісту "та Закону України "Про створення вільної економічної зони Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованої території України";

12. Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" доповнити пунктом 92 такого змісту:

"92. Тимчасово на період дії особливого правового режиму, визначеного Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", зупиняється застосування до платників єдиного внеску, із місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території України, норми статей 25 і 26 цього Закону.

Податкова інформація про суми недоїмки платників єдиного внеску, зазначених в абзаці першому цього пункту, зберігається та опрацьовується в інформаційних базах контролюючих органів в окремому (позабалансовому) порядку".

13. Протягом 30 днів, наступних за днем набрання чинності цим Законом:

1) Кабінет Міністрів України:

а) приймає рішення, що випливають з цього Закону та нотифікує зацікавлені сторони про особливий порядок перетину адміністративного кордону ВЕЗ Криму, у тому числі під час тимчасової окупації;

б) приймає рішення щодо захисту прав споживачів у зв'язку з можливим анулюванням ліцензії оператора державної лотереї, який не відповідає вимогам цього Закону;

в) приймає рішення щодо встановлення правил розрахунку надання пільг передбачених підпунктом 14.3 статті 14 цього Закону.

2) Національний банк України, центральні органи державної виконавчої влади, Національна комісія з питань фондового ринку приймають рішення, що випливають з норм цього Закону.

____________

Опрос