Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно руководства единой государственной системой гражданской защиты

Проект закона Украины от 06.06.2014 № 4031а
Дата рассмотрения: 08.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо керівництва єдиною державною системою цивільного захисту

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2004 р., N 19, ст. 252; 2013, N 48, ст. 682) доповнити пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) є начальниками цивільного захисту відповідної адміністративно-територіальної одиниці;".

2. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458):

1) у статті 4:

у частині першій слова "шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків" замінити словами ", запобігання таким ситуаціям, ліквідацію їх наслідків";

доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"2. Цивільний захист в Україні здійснюється суб'єктами забезпечення цивільного захисту.

Начальником цивільного захисту України є Прем'єр-міністр України.

Начальником цивільного захисту Автономної Республіки Крим є Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Начальником цивільного захисту області, міста Києва та Севастополя, району, району у містах Києві та Севастополі є голова відповідної державної адміністрації.

Начальником цивільного захисту обласного центру, міста обласного і районного значення села, селища є міський, сільський, селищний голова.

Начальником цивільного захисту центрального органу виконавчої влади, суб'єкта господарювання є керівник органу, суб'єкта господарювання.";

2) частину першу статті 8 викласти в такій редакції:

"1. Єдина державна система цивільного захисту є сукупністю функціональних і територіальних підсистем та органів управління ними.

Єдина державна система цивільного захисту забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.

Керівником єдиної державної системи цивільного захисту є начальник цивільного захисту України.";

3) частину четверту статті 9 викласти в такій редакції:

"4. Керівництво функціональною підсистемою покладається на начальника цивільного захисту центрального органу виконавчої влади, що створив таку підсистему.

У разі створення центральним органом виконавчої влади кількох функціональних підсистем, керівників цих підсистем призначає керівник центрального органу виконавчої влади, який створив такі підсистеми.

4) частину п'яту і шосту статті 10 викласти в такій редакції:

"5. Керівником територіальної підсистеми в Автономній Республіці Крим є начальник цивільного захисту Автономної Республіки Крим, керівниками територіальних підсистем в областях, містах Києві та Севастополі - відповідно начальники цивільного захисту області, міст Києва та Севастополя.

6. Керівником ланки територіальної підсистеми в районі, районі у місті Київ та Севастополь, обласному центрі, місті обласного і районного значення є начальник цивільного захисту району, району у місті Київ та Севастополь, обласного центра, міста обласного і районного значення.";

5) пункт 1 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:

"1) керівництво у сфері цивільного захисту;";

6) пункт 1 частини другої статті 17 викласти в такій редакції:

"1) є постійно діючим органом управління єдиною державною системою цивільного захисту, питання діяльності якого у Кабінеті Міністрів України представляє начальник цивільного захисту України;"

3. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 13, ст. 222):

1) у абзаці сьомому підпункту 5 частини першої статті 20 слова "здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України," замінити словами "здійснює керівництво у сфері цивільного захисту,".

2) частину першу статті 42 доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12) є начальником цивільного захисту України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос