Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно руководства единой государственной системой гражданской защиты

Проект закона Украины от 06.06.2014 № 4031а
Дата рассмотрения: 06.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо керівництва єдиною державною системою цивільного захисту

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458):

1) у статті 4:

у частині першій слова "шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків" замінити словами ", запобігання таким ситуаціям, ліквідацію їх наслідків";

доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"2. Цивільний захист в Україні здійснюється суб'єктами забезпечення цивільного захисту.

3. Начальником цивільного захисту України є Прем'єр-міністр України.

Начальником цивільного захисту Автономної Республіки Крим є Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Начальником цивільного захисту області, міста Києва та Севастополя, району, району у містах Києві та Севастополі є голова відповідної державної адміністрації.

Начальником цивільного захисту обласного центру, міста обласного і районного значення, села, селища є голова виконавчого органу відповідної ради.

Начальником цивільного захисту центрального органу виконавчої влади, суб'єкта господарювання є керівник органу, суб'єкта господарювання.";

2) частину першу статті 8 викласти в такій редакції:

"1. Єдина державна система цивільного захисту забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.

Єдина державна система цивільного захисту є сукупністю органів управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій, які виконують завдання цивільного захисту.

Єдина державна система цивільного захисту поділяється на функціональні і територіальні підсистеми та їх ланки.

Керівництво єдиною державною системою цивільного захисту здійснює начальник цивільного захисту України.";

3) частину четверту статті 9 викласти в такій редакції:

"4. Безпосереднє керівництво функціональною підсистемою покладається на начальника цивільного захисту центрального органу виконавчої влади, що створив таку підсистему.".

4) частину п'яту і шосту статті 10 викласти в такій редакції:

"5. Керівником територіальної підсистеми в Автономній Республіці Крим є начальник цивільного захисту Автономної Республіки Крим, керівниками територіальних підсистем в областях, містах Києві та Севастополі - відповідно начальники цивільного захисту області, міст Києва та Севастополя.

6. Керівником ланки територіальної підсистеми в районі, районі у місті Київ та Севастополь, обласному центрі, місті обласного і районного значення, селі, селищі є начальник цивільного захисту району, району у місті Київ та Севастополь, обласного центра, міста обласного і районного значення, села, селища.";

5) пункт 1 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:

"1) загальне керівництво у сфері цивільного захисту;";

6) пункт 1 частини другої статті 17 викласти в такій редакції:

"1) забезпечує координацію діяльності єдиної державної системи цивільного захисту;".

2. У абзаці сьомому підпункту 5 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 13, ст. 222) слова "здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України," замінити словами "здійснює загальне керівництво у сфері цивільного захисту, керівництво".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос