Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении прозрачной деятельности благотворительных организаций, действующих на территории заведений здравоохранения

Проект закона Украины от 05.06.2014 № 4019а
Дата рассмотрения: 05.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення прозорої діяльності благодійних організацій, що діють на території закладів охорони здоров'я

Цей Закон регулює та встановлює правовий режим функціонування благодійних організацій на території закладів охорони здоров'я, визначає загальні правові засади та умови відкритої діяльності благодійних організацій на території закладів охорони здоров'я, порядок, способи та строки їх звітування, закріплює основоположні принципи, а також забезпечує сприятливі умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мета та сфера дії Закону

1. Метою цього Закону є запровадження дієвих механізмів, спрямованих на забезпечення прозорої та відкритої діяльності благодійних організацій, що діють на території закладів охорони здоров'я.

2. Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають між благодійними організаціями, що діють на території закладів охорони здоров'я та закладами охорони здоров'я при здійсненні благодійної діяльності у вигляді збору благодійних пожертв.

Стаття 2. Законодавство України про діяльність благодійних організацій

1. Законодавство України у сфері забезпечення прозорої діяльності благодійних організацій, що діють на території закладів охорони здоров'я базується на Конституції України та складається з цього Закону, Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", Цивільного кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та інших нормативно-правових актів.

Стаття 3. Принципи прозорої діяльності благодійних організацій на території закладів охорони здоров'я

1. Благодійні організації діють на території закладів охорони здоров'я на принципах:

1) законності;

2) рівності;

3) добровільності;

4) прозорості, відкритості та публічності;

5) формальної визначеності процесів.

2. Законність передбачає обов'язок благодійних організацій, що діють на території закладів охорони здоров'я, їх керівників, працівників, представників, керівників закладів охорони здоров'я, їх працівників та інших посадових та службових осіб закладів охорони здоров'я точно і неухильно виконувати та дотримуватись вимог Конституції України, цього Закону, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та інших нормативно-правових актів.

3. Рівність передбачає рівне правове становище всіх перед законом, забезпечення рівних умов для пропозицій спільної діяльності благодійних організацій та закладів охорони здоров'я з метою підвищення якості допомоги на користь закладів охорони здоров'я.

4. Добровільність передбачає вираження особою власного волевиявлення виключно за власним бажанням та без будь-якого примусу, утиску або вимагання з боку третіх осіб, або встановлення наперед обумовлених примусових вимог та умов під засадами добровільності, необхідних для отримання медичної допомоги або досягнення певного результату.

5. Прозорість та відкритість передбачає гласну підзвітну діяльність благодійних організацій на території закладів охорони здоров'я, право кожної фізичної або юридичної особи мати вільний доступ до інформації про діяльність благодійних організацій на території закладів охорони здоров'я та отримувати її за запитом або зверненням, а також обов'язок таких благодійних організацій забезпечувати такий доступ. Публічність означає, що благодійні організації, що діють на території закладів охорони здоров'я, інформують громадськість про свою мету (цілі) та виконувану благодійну діяльність.

6. Формальна визначеність процесів передбачає визначення потреб у допомозі на розсуд керівництва закладів охорони здоров'я, які точно та повно відають істинними формально та фактично визначеними проблемами.

РОЗДІЛ II
ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗВІТУВАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Стаття 4. Порядок діяльності благодійних організацій на території закладів охорони здоров'я

1. На території закладів охорони здоров'я можуть діяти благодійні організації в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені чинним законодавством України з метою розвитку та підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров'я, а також забезпечення сприятливих умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

2. Благодійна організація, що діє та/або виявила бажання діяти на території закладу охорони здоров'я з дотримання частини першої цієї статті, в обов'язковому порядку зобов'язана укласти з відповідним закладом охорони здоров'я, на території якого така благодійна організація діє або буде діяти та реалізовуватиме благодійну діяльність, в тому числі у вигляді збору благодійних пожертв, договір про співробітництво з дотриманням основних засад цивільного законодавства України.

3. Договір про співробітництво благодійної організації з відповідним закладом охорони здоров'я укладається у порядку, встановленому частиною другою цієї статті не пізніше ніж за три календарних дні до моменту фактичного функціонування благодійної організації на території закладу охорони здоров'я.

4. Моментом фактичного функціонування благодійної організації на території закладу охорони здоров'я є день, з якого благодійна організація за договором оренди нерухомого майна може знаходитись (діяти) та здійснювати благодійну діяльність, в тому числі у вигляді збору благодійних пожертв на території закладу охорони здоров'я.

Стаття 5. Зміст договору про співробітництво

1. Відповідальним за розробку та укладення договору про співробітництво між благодійною організацією та закладом охорони здоров'я з дотриманням вимог, встановлених частиною другою та третьою статті четвертої цього Закону є керівник закладу охорони здоров'я, на території якого здійснює свою діяльність або буде її здійснювати благодійна організація.

2. Договір про співробітництво в обов'язковому порядку повинен містити детальний порядок, форму, строк, зміст та обсяг звітування благодійної організації перед закладом охорони здоров'я з дотриманням положень, встановлених статтею сьомою цього Закону.

3. Договір про співробітництво не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею. Благодійна організація надає копію тексту договору, а також умови, в тому числі звіти щодо його виконання, а також іншу достовірну інформацію за письмовими запитами та зверненнями від фізичних та юридичних осіб, в тому числі посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 6. Збір благодійних пожертв на території закладів охорони здоров'я

1. Благодійні організації, що діють на території відповідного закладу охорони здоров'я можуть здійснювати збір благодійних пожертв на території закладу охорони здоров'я з метою розвитку та підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров'я, а також забезпечення сприятливих умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

2. Благодійні пожертви, зібрані у порядку, встановленому частиною першою цією статті, в повному обсязі передаються відповідному закладу охорони здоров'я, на території якого здійснювався збір благодійних пожертв із дотриманням вимог чинного законодавства України, за винятком адміністративних витрат, що встановлюється в розмірі, що не може перевищувати 20 відсотків доходу такої благодійної організації у поточному році.

Стаття 7. Звітування благодійних організацій, що діють на території закладів охорони здоров'я

1. Благодійні організації, що діють на території закладів охорони здоров'я зобов'язані не менше ніж один раз на місяць публічно звітувати перед відповідним закладом охорони здоров'я про розмір отриманих (зібраних) на території цього закладу охорони здоров'я благодійних пожертв у вигляді грошових коштів, матеріальних цінностей, іншого майна, майнових прав, види та умови наданих послуг, а також іншу інформацію про отриману благодійною організацією благодійну допомогу на території цього закладу охорони здоров'я в порядку, у формі, в обсязі та в строк, встановлений договором про співробітництво.

2. Благодійні організації, що діють на території закладів охорони здоров'я, зобов'язані не менше ніж один раз на місяць публічно звітувати перед третіми особами про обсяг переданих відповідному закладу охорони здоров'я благодійних пожертв, отриманих (зібраних) на території цього закладу охорони здоров'я у вигляді грошових коштів, матеріальних цінностей, іншого майна, майнових прав, види та умови наданих послуг, а також іншу інформацію про отриману благодійною організацією благодійну допомогу на території цього закладу охорони здоров'я з дотриманням положень, встановлених чинним законодавством України.

3. Звіт благодійної організації, що діє на території закладу охорони здоров'я оприлюднюється на території цього закладу охорони здоров'я у спеціально відведеному загальнодоступному для фізичних та юридичних осіб місці, визначеному керівником закладу охорони здоров'я в довільній формі та повинен містити інформацію, визначену частиною другою цієї статті.

4. Звітність благодійних організацій, що діють на території закладів охорони здоров'я має бути повною, вичерпною та достовірною, а також відповідати показникам фінансової, статистичної та іншої обов'язкової звітності, яка подається благодійною організацією уповноваженим органам.

5. Фізичні та юридичні особи мають право отримувати повну, вичерпну та достовірну інформацію, встановлену частиною першою та другою цієї статті за письмовими запитами та зверненнями до благодійних організацій, що діють на території закладів охорони здоров'я та до закладів охорони здоров'я зокрема у порядку, встановленому чинним законодавством України про інформацію.

6. На письмову вимогу закладу охорони здоров'я, благодійна організація зобов'язана надати додаткові пояснення та/або звіти про використання наданої благодійної допомоги у вигляді благодійних пожертв, тощо.

Стаття 8. Звітування закладів охорони здоров'я

1. Заклади охорони здоров'я зобов'язані не менше ніж один раз на три місяці публічно звітувати перед третіми особами про обсяг благодійних пожертв, отриманих у встановленому законом порядку, у вигляді грошових коштів, матеріальних цінностей, іншого майна, майнових прав, види та умови наданих послуг, а також іншу інформацію про отриману закладом охорони здоров'я благодійну допомогу від благодійних організацій, що діють на території цього закладу охорони здоров'я та здійснюють благодійну діяльність, в тому числі збір благодійних пожертв.

2. Звіт закладу охорони здоров'я оприлюднюється у спеціально відведеному загальнодоступному для фізичних та юридичних осіб місці, визначеному керівником закладу охорони здоров'я на території цього закладу охорони здоров'я в довільній формі та повинен містити інформацію, визначену частиною першою цієї статті з обов'язковим зазначенням повного наймення благодійної організації, що здійснює збір благодійних пожертв та у встановленому законом порядку надала благодійні пожертви цьому закладу охорони здоров'я.

3.Звіт закладу охорони здоров'я не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею та знаходиться у відкритому доступі. Заклад охорони здоров'я надає копію тексту звіту, в тому числі звіти за минулі періоди, а також іншу достовірну інформацію за письмовими запитами та зверненнями від фізичних та юридичних осіб, в тому числі посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

4.Звітність благодійних організацій, що діють на території закладів охорони здоров'я має бути повною, вичерпною та достовірною, а також відповідати показникам фінансової, статистичної та іншої обов'язкової звітності, яка подається закладом охорони здоров'я уповноваженим органам.

5.Нагляд та контроль за проведенням звітування закладами охорони здоров'я здійснюють безпосередньо їх керівники в межах своїх повноважень.

Стаття 9. Плата за надання послуг

1. Благодійні пожертви не можуть замінювати плату за надання установами та закладами послуг за переліками, визначеними в установленому порядку та надання медичної допомоги.

2. Залучення грошових коштів до благодійних організацій через або з використанням працівників закладів охорони здоров'я заборонено.

3. Контроль за дотриманням норм чинного законодавства України щодо обліку та напрямами використання благодійних пожертв здійснюється керівниками відповідних закладів охорони здоров'я або їх уповноваженими особами.

Стаття 10. Відповідальність за порушення законодавства про забезпечення прозорої діяльності благодійних організацій, що діють на території закладів охорони здоров'я

1. Особи винні у порушенні законодавства про забезпечення прозорої діяльності благодійних організацій, що діють на території закладів охорони здоров'я несуть встановлену цим Законом та іншим законодавством України дисциплінарну, цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

2. У випадку невжиття керівником закладу охорони здоров'я заходів або вжиття з порушенням вимог, встановлених частиною першою статті п'ятої цього Закону, робота благодійної організації на території відповідного закладу охорони здоров'я повинна бути негайно зупинена, до керівника закладу охорони здоров'я застосовані дисциплінарні стягнення у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. Одночасно із накладенням відповідальності, встановленої частиною другою цієї статті, керівник закладу охорони здоров'я протягом десяти календарних днів з дня виявлення порушення та невідповідності цьому Закону, безпосередньо вживає заходів для запобігання та усунення виявлених порушень та невідповідностей цього Закону. У випадку не усунення виявлених порушень та невідповідностей у встановлений строк, до керівника закладу охорони застосовуються нові дисциплінарні стягнення, що слугують підставою для його звільнення.

4. Неправомірне використання керівником закладу охорони здоров'я службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях, зловживання владою або службовим становищем, а також невиконання або неналежне виконання керівником закладу охорони здоров'я своїх службових обов'язків, в тому числі встановлених цим Законом, через несумлінне ставлення до них тягне за собою настання кримінально відповідальності.

5. Порушення закладами охорони здоров'я вимог щодо звітування, встановлених цим Законом, тягне за собою накладення відповідальності на керівника закладу охорони здоров'я, встановленої частиною другою цієї статті.

6. Порушення благодійними організаціями, що діють на території закладів охорони здоров'я вимог щодо звітування встановлених цим Законом тягне за собою негайне зупинення діяльності такої благодійної організації.

7. У випадку усунення порушень та невідповідностей, встановлених частиною першою статті п'ятої цього Закону, діяльність благодійних організацій може бути відновлено.

8. Притягнення до дисциплінарної відповідальності не звільняє від притягнення до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності за наявності для цього підстав.

РОЗДІЛ III
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Благодійним організаціям, що знаходяться на території закладів охорони здоров'я і не уклали договори про співробітництво або уклали з порушенням вимог цього Закону, укласти відповідні договори про співробітництво або внести зміни в діючі договори про співробітництво протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання цим Законом чинності:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

3) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законів України змін, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос