Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления закупок в сфере обеспечения строительства, реконструкции, ремонтов и эксплуатационного содержания автомобильных дорог

Проект закона Украины от 04.06.2014 № 4013а
Дата рассмотрения: 04.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості здійснення закупівель у сфері забезпечення будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг

Цей Закон встановлює правові та економічні засади, а також особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у сфері забезпечення будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування України.

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про здійснення державних закупівель", "Про автомобільні дороги" і "Про міжнародні договори України".

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Дія цього Закону поширюється на суб'єктів, що провадять діяльність у сфері забезпечення будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти або за кошти кредитів, наданих під державні гарантії, якщо інше не встановлено відповідним міжнародним договором, набрання чинності яким (або надання згоди на обов'язковість якого) відбулося у встановленому Законом України "Про міжнародні договори України" порядку.

Стаття 3. Порядок здійснення закупівель

1. Замовники здійснюють закупівлі в порядку, передбаченому Законом України "Про здійснення державних закупівель" з урахуванням встановлених цим Законом особливостей.

2. У передбачених цим Законом випадках закупівлі у сфері забезпечення будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування можуть здійснюватись із скороченими строками або без застосування процедур.

РОЗДІЛ II
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Стаття 4. Особливості оприлюднення інформації про закупівлю

1. Оприлюднення інформації про закупівлі здійснюється в порядку та строки, передбачені Законом України "Про здійснення державних закупівель".

У разі проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, що мають терміновий або сезонний характер, строки подання для оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації можуть бути скорочені до 15 днів.

Скорочення строків оприлюднення інформації здійснюється за вмотивованим рішенням замовника.

Стаття 5. Особливості укладання договорів

1. Договір про закупівлю товарів, робіт і послуг у сфері забезпечення будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування укладається відповідно до положень Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. При закупівлі товарів, робіт або послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг замовник укладає договір про закупівлю не пізніше, ніж через 15 днів з дня акцепту пропозиції, але не раніше, ніж через 7 днів з дати оприлюднення повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

3. Договір про закупівлю товарів, робіт і послуг у визначених цим законом сферах може укладатись на строк, більший ніж 1 рік.

4. Договори на закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, зокрема аварійно-відновлювальних робіт, пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, можуть укладатися без проведення відповідних процедур за умови виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів. Укладання таких договорів здійснюється за наявності згоди головного розпорядника бюджетних коштів.

5. Кошти кредитів від іноземних фінансових установ, надані під державну гарантію для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань головного розпорядника або одержувача бюджетних коштів у сфері дорожнього господарства - у межах і за напрямами, що визначені законом про Державний бюджет України, можуть залучатися вказаними особами в якості експортного кредиту без проведення процедур закупівель.

Порядок спрямування коштів експортних кредитів у сфері дорожнього господарства затверджується Кабінетом Міністрів України.

Іноземні товари, роботи та/або послуги у разі залучення експортного кредиту у сфері дорожнього господарства визначаються такими, якщо устаткування, машини, товари та/або послуги іноземного виробництва або походження (за винятком місцевих товарів, робіт і/або послуг), які позичальник вирішив закупити згідно з умовами договору про відповідний експортний кредит, якщо в цілях такого договору іноземні товари, роботи та/або послуги не включають устаткування, машини, товари, роботи та/або послуги, профінансовані або схвалені до фінансування за рахунок незв'язаного кредиту, якщо інше не встановлено відповідним міжнародним або кредитним договором.

Закупівля іноземних товарів, робіт та/або послуг у разі залучення експортного кредиту у сфері дорожнього господарства здійснюється без застосування процедур державних закупівель, якщо інший порядок не встановлено відповідним договором про надання експортного кредиту.

РОЗДІЛ III
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного публікування.

2. Процедури закупівлі, що розпочаті і не закінчені до набрання чинності цим Законом, здійснюються відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

3. Внести зміни до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (із змінами, внесеними згідно із Законом N 1234-VII від 06.05.2014):

1) у статті 2:

частину 3 після абзацу одинадцятого доповнити абзацом такого змісту:

"послуги, пов'язані з обслуговуванням і погашенням запозичень (кредитів), залучених під державні гарантії.";

пункт 1) частини 4 після абзацу другого доповнити абзацами такого змісту:

"забезпечення організації будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг;

залучення експортних кредитів у сфері дорожнього господарства;";

пункт 2) частини 4 після абзацу сьомого доповнити абзацом такого змісту:

"будівництво, реконструкція, ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг;

експортні кредити у сфері дорожнього господарства";

2) частину 3 статті 21 доповнити абзацом третім такого змісту:

"У разі закупівлі робіт і послуг, що мають сезонний характер, строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15 днів.";

3) частину 2 статті 31 після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:

"У разі закупівлі робіт і послуг, що мають сезонний характер, замовник укладає договір про закупівлю не пізніше ніж через 15 днів з дня акцепту пропозиції, але не раніше ніж через 7 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.".

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос