Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О функционировании единой транспортной системы Украины в особый период"

Проект закона Украины от 23.01.2014 № 4009
Дата рассмотрения: 23.01.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 52, ст. 318; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року N 5502-VI) такі зміни:

1) доповнити Закон статтею 11 такого змісту:

"Стаття 11. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) автомобільні дороги оборонного значення - автомобільні дороги, що в особливий період використовуються для забезпечення оборони і безпеки держави;

2) відбудова (відновлення) найважливіших об'єктів і споруд оборонного значення єдиної транспортної системи України - комплекс заходів і робіт, пов'язаних із відновленням належного функціонування об'єктів у разі їх руйнування або пошкодження;

3) найважливіші об'єкти і споруди оборонного значення єдиної транспортної системи України (далі - найважливіші об'єкти) - об'єкти транспортної інфраструктури, руйнування або пошкодження яких унеможливить здійснення в особливий період перевезень для задоволення потреб національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту (далі - Збройні Сили України, інші військові формування), сил цивільного захисту, системи забезпечення життєдіяльності населення та проведення евакуаційних заходів;

4) об'єкти транспортної інфраструктури - рухомі та нерухомі об'єкти, за допомогою яких забезпечується функціонування транспорту, зокрема:

шляхи сполучення, у тому числі автомобільні дороги оборонного значення, тунелі, мости, естакади, внутрішні водні шляхи;

аеродроми, аеропорти, морські та річкові порти, вокзали, залізничні станції, метрополітени;

гідротехнічні споруди та засоби навігаційної обстановки;

транспортні засоби;

засоби, що забезпечують перевантажування, тимчасове зберігання вантажів;

засоби, що забезпечують обслуговування транспорту, здійснення технічного нагляду та контролю за транспортними засобами;

засоби, що забезпечують діяльність Державної спеціальної служби транспорту;

засоби, за допомогою яких здійснюються спеціальне навчання працівників галузі транспорту, дослідження і наукове забезпечення у галузі транспорту;

5) потреба у перевезеннях на особливий період - сукупність показників (кількість пасажирів, обсяги вантажів за їх видами, строки перевезень, види транспортних засобів, початкові та кінцеві пункти маршрутів перевезень), що визначають потребу національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, системи забезпечення життєдіяльності населення та проведення евакуаційних заходів у перевезеннях в особливий період;

6) планування перевезень на особливий період - комплекс заходів щодо визначення в мирний час з урахуванням потреби у перевезеннях на особливий період суб'єктів здійснення перевезень, видів транспортних засобів, місць посадки та висадки пасажирів, місць навантаження та розвантаження вантажів, сил та матеріально-технічних засобів для виконання перевезень у визначені строки;

7) суб'єкти транспортної інфраструктури - юридичні та фізичні особи-підприємці, які забезпечують функціонування транспорту;

8) технічне прикриття - комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів, які здійснюються в особливий період, щодо відбудови найважливіших об'єктів у разі їх руйнування, підготовка до яких проводиться в мирний час;

9) транспортна інфраструктура - сукупність суб'єктів і об'єктів, що забезпечують ефективне та безпечне функціонування транспорту.";

2) у статті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"задоволення потреб національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, системи забезпечення життєдіяльності населення та проведення евакуаційних заходів у перевезеннях;";

абзац п'ятий після слова "відбудова" доповнити словом "(відновлення)";

3) у статті 3:

частину другу викласти в такій редакції:

"Під час планування транспортних перевезень в особливий період установлюється така їх черговість:

військові перевезення;

перевезення, пов'язані з евакуацією населення та вивезенням вантажів;

перевезення в інтересах національної економіки;

перевезення для задоволення потреб системи забезпечення життєдіяльності населення.";

4) у статті 4:

у частині першій слова "народногосподарських програм" замінити словами "загальнодержавних програм економічного розвитку, інших державних цільових програм", а слова "галузей народного господарства" - словами "галузей національної економіки";

частину другу після слів "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту" доповнити словами ", центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України і які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації, дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами";

5) доповнити Закон статтею 41 такого змісту:

"Стаття 41. Особливості підготовки автомобільних доріг до функціонування в особливий період

З метою забезпечення оборони і безпеки України автомобільні дороги незалежно від форми власності та значення можуть бути віднесені до автомобільних доріг оборонного значення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Перелік автомобільних доріг оборонного значення затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Генерального штабу Збройних Сил України.

Включення автомобільної дороги до переліку автомобільних доріг оборонного значення не є підставою для обмеження руху транспортних засобів на ній, за винятком випадків її використання в особливий період, і не тягне за собою зміну форми власності автомобільної дороги.

Порядок використання автомобільної дороги оборонного значення та її відновлення в особливий період, проведення заходів щодо її технічного прикриття затверджується Кабінетом Міністрів України.";

6) у статті 5:

абзац п'ятий частини першої викласти у такій редакції:

"оновлення запасів матеріально-технічних та сировинних ресурсів мобілізаційного резерву, необхідних для функціонування транспорту в особливий період;";

абзац четвертий частини другої викласти у такій редакції:

"будівництво об'їзних доріг навколо міст, запасних перевантажувальних пунктів для морських та річкових портів, віднесених до категорій цивільного захисту;";

7) у статті 10:

частину першу після слів "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту" доповнити словами ", центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України і які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації, дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади у відповідність з цим Законом їх нормативно-правових актів.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос