Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации порядка предоставления услуг, связанных с использованием автотранспортных средств, и предупреждении проявлений коррупции в этой сфере

Проект закона Украины от 23.01.2014 № 4008
Дата рассмотрения: 23.01.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації порядку надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів, та запобігання проявам корупції у цій сфері

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 12 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 4, ст. 20 із відповідними змінами) викласти у такій редакції:

"12) забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил і нормативів у цій сфері; запобігати забрудненню повітря, водойм транспортними засобами та сільськогосподарською технікою; здійснювати контроль за утриманням у належному технічному стані та чистоті доріг, вулиць, майданів;

працівники підрозділу міліції, що забезпечують безпеку дорожнього руху, зобов'язані не рідше одного разу на 5 років у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку здавати іспит із знань Правил дорожнього руху;".

2. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 31, ст. 338):

1) частину другу статті 3 доповнити словами:

"а також відповідно до компетенції на центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері транспорту, освіти і науки.";

2) в абзаці тринадцятому статті 4 слова "відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "встановленому порядку";

3) у статті 15:

частину п'яту викласти у такій редакції:

"Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюються спеціалістами, які відповідають визначеним кваліфікаційним вимогам, в акредитованих закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, які за результатами атестації отримали відповідний атестат. Перелік вимог до закладів, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, визначаються спільним актом центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах освіти і науки, транспорту, охорони праці, охорони здоров'я та Міністерства внутрішніх справ України.";

у частині шостій слова "Міністерство внутрішніх справ України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки";

у частині восьмій слова "Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "(закладах, центрах) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки";

4) у частині п'ятій статті 30 слова "Міністерством внутрішніх справ України. Міністерство внутрішніх справ України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту";

5) у статті 34:

у частині четвертій слова "Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту";

у частині п'ятій слова "Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту. Порядок ведення цього реєстру, в тому числі процедура доступу до нього підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

у частині шостій слова "Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту";

у частині тринадцятій слова "транспортних засобів, зареєстрованих у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "зареєстрованих відповідно до вимог законодавства транспортних засобів";

6) у статті 35:

частину першу після слів "підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" доповнити новими словами "або у підрозділах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту";

частину п'яту після слів "підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" доповнити новими словами "або у підрозділах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту";

7) частину першу статті 52 після слів "Міністерством внутрішніх справ України" доповнити новими словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту";

8) у статті 52-1:

в абзаці третьому частини першої слова "здійснення державної реєстрації та обліку транспортних засобів, приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами і видача відповідних документів" виключити;

абзаци одинадцятий, тринадцятий - шістнадцятий частини першої виключити;

9) доповнити Закон новою статтею 52-2 такого змісту:

"Стаття 52-2. Повноваження інших органів виконавчої влади стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту належить:

організація державної реєстрації транспортних засобів;

ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про транспортні засоби, що підлягають державній та відомчій реєстрації, та про їх власників;

здійснення у випадках, передбачених законом, контролю за внесенням обов'язкових платежів власниками транспортних засобів;

ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них, видача їм у встановленому порядку бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання транспортних засобів, а також номерних знаків для разових поїздок;

ведення реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю та здійснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства в цій сфері;

формування в порядку, що визначає Кабінет Міністрів України, загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, яка надається суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю, яка надається страховиками;

забезпечення організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що проводять зазначену діяльність.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки належить:

організація приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі документів, що підтверджують право керування транспортними засобами;

створення та ведення реєстру закладів (центрів), які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, приймають іспити для отримання права керування транспортними засобами, державна акредитація цих закладів (центрів) та атестація їх викладачів.".

3. Частину другу статті 17 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 32, ст.273) викласти у такій редакції:

"Підготовка, перепідготовка, атестація та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах транспорту, освіти і науки, та Міністерства внутрішніх справ України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк із дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

у місячний строк із дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

до дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок та вжити організаційно-технічних заходів для забезпечення передачі відповідних приміщень з спецмайданчиками (автодромами, полігонами), на яких здійснюється перевірка практичних навиків керування транспортними засобами, інформаційних реєстрів (баз даних), програмно-апаратних комплексів та іншого обладнання з технічного забезпечення роботи центрів надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України до органів (підрозділів), яким передаються відповідні функції (повноваження) згідно цього Закону.

3. Установити, що документи про державну реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водія, інші реєстраційні та дозвільні документи, видані відповідно до законодавства України Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України та її підрозділами до набрання чинності цим Законом, зберігають свою чинність до закінчення строку, на який вони були видані.

 

Голова Верховної Ради України  

В. В. Рибак 

Опрос