Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О питании в общеобразовательных учебных заведениях

Проект закона Украины от 03.06.2014 № 4004а
Дата рассмотрения: 03.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про харчування у загальноосвітніх навчальних закладах

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення дітей у загальноосвітніх навчальних закладах достатнім, якісним і безпечним харчуванням, а також визначає державну політику та державне регулювання суспільних відносин у цій сфері.

РОЗДІЛ I. Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) безпечність харчування - стан харчування у загальноосвітніх навчальних закладах, що є результатом діяльності з виробництва та обігу готової продукції, які здійснюються з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та забезпечують впевненість у тому, що харчування у загальноосвітніх навчальних закладах не завдає шкоди здоров'ю дітей за місцем їх навчання та (або) відпочинку, якщо готова продукція спожита за призначенням;

2) взаємозамінність продуктів - заміна одних продуктів іншими у певній пропорції, що виникає у разі відсутності (наявності) продуктів, передбачених рецептурою страви, напою, виробу, згідно з нормативними документами;

3) готова продукція - готова до вживання продукція власного виробництва та (або) закупні товари, що можуть бути включені до асортименту шкільних їдалень і (або) буфетів, та з яких формують скомплектовані раціони харчування та (або) які продають у роздріб для споживання дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах;

4) дієтичне харчування - харчування дітей з захворюваннями з метою їх профілактики, запобігання їх розвитку або загострення;

5) достатність харчування - наявність і доступність готової продукції, що за своєю кількістю та якістю дозволяє задовольняти потреби всіх дітей загальноосвітнього навчального закладу у харчуванні за місцем навчання та (або) відпочинку;

6) заклад ресторанного господарства для організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах (шкільна їдальня, шкільний буфет) - організаційно-структурна одиниця підприємства ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів і не є юридичною особою;

7) комунальне підприємство шкільного харчування - підприємство ресторанного господарства, що діє на основі комунальної власності територіальної громади, засновником якого є орган місцевого самоврядування, та який централізовано організовує харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах;

8) набір продуктів - перелік основних продуктів (продовольчої сировини), рекомендованих для приготування страв, напоїв, виробів для дітей у загальноосвітніх навчальних закладах;

9) підприємство ресторанного господарства - самостійний суб'єкт господарювання, що створений для задоволення суспільних потреб у послугах з організації харчування шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським Кодексом та іншими законами та є юридичною особою;

10) раціональне харчування - фізіологічно повноцінне харчування здорових дітей із врахуванням їх віку, статі та інших факторів, достатнє в кількісному й повноцінне в якісному відношенні;

11) розпорядник державних бюджетних коштів на організацію безоплатного та пільгового харчування у загальноосвітніх навчальних закладах - центральний орган державної виконавчої влади, який розподіляє і передає виділені з державного бюджету кошти органам місцевого самоврядування та делегує їм право проведення торгів на послуги з організації харчування дітей за місцем навчання та (або) відпочинку;

12) розпорядник місцевих бюджетних коштів на організацію безоплатного та пільгового харчування у загальноосвітніх навчальних закладах - місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який має право проводити торги на продукти (продовольчу сировину) та на послуги з організації харчування дітей за місцем навчання та (або) відпочинку;

13) торги (конкурсні торги) на послуги з організації харчування - здійснення конкурентного відбору серед учасників, основною діяльністю яких є надання послуг з організації харчування дітям за місцем навчання та (або) відпочинку, з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) на послуги харчування у загальноосвітніх навчальних закладах;

14) торги (конкурсні торги) на продукти (продовольчу сировину) - здійснення конкурентного відбору учасників серед постачальників продуктів (продовольчої сировини) за умови децентралізованої організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах, що проводять загальноосвітні навчальні заклади самостійно або від їх імені відділи освіти при органах місцевого самоврядування, з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) на продукти для організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах;

15) фізіологічні потреби - це потреби організму в енергії і життєво важливих речовинах: білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінеральних мікро- та макроелементах;

16) харчування - скомплектований раціон харчування (сніданок і (або) обід, підвечірок, вечеря) та готова продукція, що продається у роздріб, для споживання дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах, призначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

17) якість харчування - ступінь досконалості властивостей та характеристик харчування у загальноосвітніх навчальних закладах, які здатні задовольнити фізіологічні потреби дітей відповідно до їх віку та статі, а також роду занять, сприяють їх фізичному та розумовому розвитку, підтримці здоров'я, фізичної та (або) розумової активності за місцем навчання та (або) відпочинку.

Стаття 2. Законодавство України про харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах

1. Відносини у сфері харчування у загальноосвітніх навчальних закладах регулюються Конституцією України цим та іншими Законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами.

2. Якщо міжнародним договором, ратифікованим Україною, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Державна політика щодо забезпечення дітей у загальноосвітніх навчальних закладах достатнім, якісним, безпечним харчуванням

1. Державна політика у сфері забезпечення дітей у загальноосвітніх навчальних закладах достатнім, якісним і безпечним харчуванням спрямована на зміцнення і збереження їх здоров'я шляхом організації раціонального харчування та здійснення профілактики захворювань, запобігання їх розвитку або загострення шляхом організації дієтичного харчування дітей за місцем навчання та (або) відпочинку.

2. Держава забезпечує створення умов, за яких можливо задовольнити потреби кожної дитини у достатньому, якісному та безпечному харчуванні за місцем навчання та (або) відпочинку.

З цією метою держава проводить заходи щодо:

1) розвитку вітчизняного виробництва широкого асортименту продуктів (продовольчої сировини) та готової продукції у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів, їх здешевлення (шляхом пільгового кредитування, оподаткування, дотацій) та підвищення якості організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах;

2) забезпечення контролю якості та безпеки готової продукції шляхом проведення бракеражу кожної партії виготовленої продукції;

3) забезпечення безоплатного та пільгового харчування у загальноосвітніх навчальних закладах дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей з малозабезпечених сімей, частково згідно з рішенням педагогічної ради вихованців груп продовженого дня, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учнів 1 - 4-х класів; вихованців шкіл-інтернатів, пришкільних інтернатів, спеціальних шкіл, дошкільних навчальних закладів та оздоровчих таборів при загальноосвітніх навчальних закладах;

3. Батьківські комітети, опікунські ради беруть участь в контролі організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах.

4. Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення державної політики щодо поліпшення стану організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, координує роботу міністерств та інших органів виконавчої влади у цій сфері.

Стаття 4. Порядок забезпечення дітей у загальноосвітніх навчальних закладах харчуванням

1. Право на забезпечення дітей харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах має сприяти збереженню здоров'я і забезпеченню фізичної та розумової активності дітей у загальноосвітніх навчальних закладах.

2. Видатки на забезпечення харчуванням за місцем навчання дітей-сиріт; дітей, які входять до складу малозабезпечених сімей; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; учнів 1 - 4-х класів; вихованців навчальних закладів при інтернатах; вихованців дошкільних навчальних закладів, частково вихованців груп продовженого дня здійснюються державою за рахунок бюджетних коштів, що передбачаються у місцевому і державному бюджеті України. Розпорядниками цих коштів є місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

3. Видатки на утримання, у тому числі забезпечення харчуванням вихованців в навчальних закладах при інтернатах здійснюються з урахуванням матеріального стану сім'ї.

4. На пільгових умовах забезпечуються харчуванням (сніданками або підвечірками) учні старших (з п'ятого і вище) класів загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Норми фізіологічних потреб дітей в основних харчових речовинах (білках, жирах, вуглеводах) та енергії, вітамінах і мінеральних мікро- та макроелементах залежно від їх статі і віку, рекомендований набір продуктів для організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах та їх взаємозамінність згідно з діючими нормативно-правовими актами узгоджуються з органами охорони здоров'я та затверджуються центральним органом виконавчої влади.

6. Органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення про додаткове пільгове або безоплатне забезпечення харчуванням дітей з урахуванням місцевих бюджетів.

РОЗДІЛ II. Державне регулювання та державне стимулювання організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах

Стаття 5. Мета державного регулювання

1. Державне регулювання організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється з метою забезпечення гарантій щодо:

1) захисту життя і здоров'я дітей за рахунок дотримання норм фізіологічних потреб та надання у загальноосвітніх навчальних закладах послуг з організації достатнього, якісного та безпечного харчування;

2) наявності якісних і безпечних продуктів (продовольчої сировини), необхідних для надання послуг з організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах;

3) здійснення обігу продуктів (продовольчої сировини), напівфабрикатів, готової продукції для організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах з дотриманням умов транспортування, зберігання й інших умов обігу, визначених у декларації їх виробника;

4) розвитку закладів або підприємств ресторанного господарства, що надають послуги з організації харчування дітей за місцем навчання та (або) відпочинку;

5) стимулювання інноваційного розвитку підприємств ресторанного господарства, що надають послуги з організації харчування дітей за місцем навчання та (або) відпочинку.

Стаття 6. Державне регулювання організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах

1. Державне регулювання організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється шляхом:

1) затвердження норм фізіологічних потреб дітей в основних харчових речовинах (білках, жирах, вуглеводах) та енергії, вітамінах і мінеральних мікро- та макроелементах залежно від їх статі і віку, порядку оплатного, безоплатного та пільгового харчування у загальноосвітніх навчальних закладах центральним органом виконавчої влади;

2) організації контролю за дотриманням затверджених норм фізіологічних потреб у харчових речовинах і енергії дітей за місцем навчання та (або) відпочинку, які мають право на безоплатне або пільгове харчування;

3) організації нагляду і контролю за достатністю, безпечністю та якістю харчування в загальноосвітніх навчальних закладах;

4) недопущення будівництва та введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів без їдалень і буфетів, що відповідають будівельним нормам і правилам, вимогам санітарно-гігієнічної та екологічної безпеки;

5) затвердження порядку технічного переоснащення їдалень і буфетів у загальноосвітніх навчальних закладах та організації державного контролю за забезпеченням розвитку їх матеріально-технічної бази;

6) недопущення демонтажу та накладання заборони на експлуатацію обладнання, встановленого переможцями конкурсних торгів на послуги з організації харчування та (або) на продукти (продовольчу сировину) у їдальнях та буфетах загальноосвітніх навчальних закладів, у випадку заміни ними обладнання, що було встановлено, після завершення терміну дії укладеного ними договору про закупівлю на послуги з організації харчування та (або) на продукти (продовольчу сировину) для організації харчування у цьому загальноосвітньому навчальному закладі;

7) передбачення у договорах н постачання продуктів (продовольчої сировини) або на послуги з організації харчування дітей за місцем навчання та (або) відпочинку обов'язку переможця конкурсів торгів при необхідності проводити заміну обладнання у закладах ресторанного господарства (шкільних їдальнях та шкільних буфетах) з передачею його у власність загальноосвітнього навчального закладу;

8) створення умов для цільової підготовки кваліфікованого персоналу (керівників, спеціалістів) для закладів та підприємств ресторанного господарства, що надають послуги з організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах з метою забезпечення високої якості та безпеки харчування дітей за місцем навчання та (або) відпочинку;

9) контролю за дотриманням процедур проведення закупівель на послуги з організації харчування та (або) продукти (продовольчу сировину) для організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах за державні та (або) місцеві бюджетні кошти згідно з чинним законодавством;

10) контролю відповідності продуктів (продовольчої сировини), що закупається для організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах, державним санітарним нормам, який підтверджується санітарно-епідеміологічним сертифікатом, виданим у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я;

11) заборони використання для організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах продуктів (продовольчої сировини), напівфабрикатів, якщо вони: не відповідають встановленим вимогам до якості та безпеки; не мають супровідних документів, які засвідчують їх походження та якість; є контрабандними;

12) контролю за якістю, безпекою та умовами зберігання закуплених продуктів (продовольчої сировини), напівфабрикатів, призначених для приготування їжі у шкільних їдальнях та буфетах, які повинні відповідати обов'язковим параметрам безпечності та специфікаціям якості, затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я;

13) надання органам місцевого самоврядування права пролонгації договору про закупівлю послуг з організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах на наступний рік з підприємством ресторанного господарства, яке не порушувало норм цього Закону й інших нормативно-правових актів, які регламентують організацію харчування дітей за місцем навчання та (або) відпочинку, без проведення конкурсних торгів;

14) надання пріоритетного права комунальним підприємства шкільного харчування на позаконкурсній основі брати участь у торгах на послуги організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах за місцем розміщення відповідної територіальної громади.

2. Зазначені процедури державного регулювання здійснюються відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади та їх органами на місцях у межах їх повноважень та в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 7. Державне стимулювання організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах

1. Державне стимулювання підприємств, що надають послуги з організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах, здійснюється шляхом:

1) впровадження механізмів здешевлення короткострокових і довгострокових кредитів для інноваційного розвитку закладів та підприємств ресторанного господарства, що надають послуги з організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах;

2) надання права безоплатно використовувати для організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах приміщень шкільних їдалень і буфетів, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, нормам забезпеченості посадковими місцями, забезпечуються гарячою та холодною водою, паливом, електроенергією, каналізацією, підприємствам ресторанного господарства, засновниками яких є органи місцевого самоврядування;

3) впровадження нових технологій виробництва, форм і методів обслуговування, розвитку матеріально-технічної бази організації харчування у відповідності із сучасними вимогами технології виробництва та організації обслуговування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах.

РОЗДІЛ III. Відповідальність за порушення законодавства про харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах

Стаття 8. Відповідальність за порушення законодавства про харчування у загальноосвітніх навчальних закладах

1. Особи, винні у порушенні вимог законодавства про харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, несуть цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством.

2. Шкода, завдана здоров'ю дітей через порушення встановлених вимог цього Закону, відшкодовується у повному обсязі відповідно до законодавства України.

РОЗДІЛ IV. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення якості та безпеки харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах

Стаття 9. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення якості та безпеки харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах

1. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення якості та безпеки харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється шляхом:

1) участі в роботі міжнародних організацій;

2) гармонізації вимог щодо якості та безпеки продуктів (продовольчої сировини), напівфабрикатів та готової продукції для організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах з відповідними міжнародними вимогами;

3) обміну інформацією про заходи, що застосовуються для забезпечення якісного та безпечного харчування дітей за місцем навчання та (або) відпочинку.

РОЗДІЛ V. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Закони й інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності даного Закону, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України врахувати у проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки на безоплатне забезпечення харчуванням: учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків; учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1 - 4-х класів - одноразовим (обід); дітей 6-річного віку в загальноосвітніх школах - триразовим (сніданок, обід, полуденок); учнів, які проживають у пришкільних інтернатах, та учнів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - триразовим (сніданок, обід, вечеря); вихованців шкіл-інтернатів і спеціальних шкіл - чотириразовим (сніданок, обід, підвечірок, вечеря), а також, за рішенням педагогічної ради, частково вихованців груп подовженого дня з малозабезпечених сімей (10 % складу групи - повністю, 15 % - наполовину).

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

розробити порядок технічного переоснащення їдалень і буфетів у загальноосвітніх навчальних закладах та організації державного контролю за забезпеченням розвитку їх матеріально-технічної бази.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос