Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно совершенствования управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе

Проект закона Украины от 20.01.2014 № 4001
Дата рассмотрения: 11.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких Законів України щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких Законів України:

1. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 46, ст. 456):

1) пункт 24 частини другої статті 5 викласти у наступній редакції:

"24) приймає рішення про ухвалення планів реструктуризації учасників Державного концерну "Укроборонпром", в тому числі і тих, що не підлягають приватизації та мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, за умови їх попереднього погодження із Радою національної безпеки і оборони України;"

2) Перший абзац частини дев'ятої статті 11 викласти у наступній редакції:

"9. Нерухоме майно об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження, якщо інше не передбачено іншими Законами України".

2. У Законі України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 4, ст. 23):

1) Статтю 7 частини першої додати новими пунктами наступного змісту:

"32) визначає необхідність та доцільність реструктуризації учасників Державного концерну "Укроборонпром", забезпечує її проведення шляхом розробки та реалізації відповідних планів реструктуризації згідно чинного законодавства;

33) забезпечує розробку, погодження із Радою національної безпеки і оборони України і подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України планів реструктуризації учасників Державного концерну "Укроборонпром", в тому числі і тих, що не підлягають приватизації та мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

34) здійснює контроль за реалізацією заходів реструктуризації учасників Концерну, цільовим та ефективним використанням коштів, отриманих від реструктуризації учасників Державного концерну "Укроборонпром";

35) один раз на квартал інформує Кабінет Міністрів України про хід реструктуризації учасників Державного концерну "Укроборонпром";

2) статтю 7 доповнити частиною другою наступного змісту:

"2. Під реструктуризацією учасників Державного концерну "Укроборонпром" розуміється здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, підвищенню ефективності виробництва, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції та повному або частковому задоволенню вимог кредиторів."

3. У Законі України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 37, ст. 332):

1) Частину третю статті 1 викласти в такій редакції:

В процесі реструктуризації учасників Державного концерну "Укроборонпром", що не підлягають приватизації, в тому числі і для тих, стосовно яких порушено справу про банкрутство, можливе відчуження, вилучення, передача до статутного капіталу господарських організацій їх нерухомого майна, що не входить до єдиного майнового комплексу, а також інші операції, наслідком яких може бути його відчуження, якщо рішення про ухвалення плану реструктуризації таких об'єктів державної власності за погодженням із Радою національної безпеки і оборони України, ухвалені Кабінетом Міністрів України.

4. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 24, ст. 348):

Абзац перший частини другої статті 5 викласти у наступній редакції:

"2. Приватизації не підлягають об'єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства, крім випадків, встановлених законом."

5. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст. 440):

1) статтю 96 доповнити частиною 15 наступного змісту:

"15. Учасники Державного концерну "Укроборонпром", відносно яких порушено провадження у справі про банкрутство, підлягають реструктуризації в порядку, встановленому чинним законодавством."

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та уповноваженими органами управління об'єктів державної власності своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

у межах компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. Турчинов 

Опрос