Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе

Проект закона Украины от 20.01.2014 № 4001
Дата рассмотрения: 20.01.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" перше речення частини дев'ятої статті 11 викласти в такій редакції:

"9. Нерухоме майно об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження, якщо інше не передбачено іншими Законами України".

2. У Законі України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 4, ст. 23) у статті 7:

1) після підпункту 31 пункту першого додати нові підпункти наступного змісту:

32) визначає необхідність та доцільність реструктуризації учасників Концерну, забезпечує її проведення шляхом розробки та реалізації відповідних планів реструктуризації згідно чинного законодавства;

33) забезпечує визначення і подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для прийняття рішення щодо умов реструктуризації та санації учасників Концерну, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави";

34) забезпечує подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для прийняття рішення щодо ухвалення планів реструктуризації учасників Концерну, що у відповідності з Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 37, ст. 332 з урахуванням наступних змін) не підлягають приватизації";

2) після частини першої додати нову частину наступного змісту:

2. В процесі реструктуризації учасників Концерну, що у відповідності з Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 37, ст. 332 з урахуванням наступних змін) не підлягають приватизації, можливе відчуження, вилучення, передача до статутного капіталу господарських організацій їх нерухомого майна, а також інші операції, наслідком яких може бути його відчуження, якщо рішення щодо ухвалення плану реструктуризації таких об'єктів державної власності ухвалені Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та уповноваженими органами управління об'єктів державної власності своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

у межах компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. Рибак

Опрос