Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях празднования Рош Ха-Шана в г. Умань Черкасской области

Проект закона Украины от 15.01.2014 № 3890
Дата рассмотрения: 30.01.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості святкування Рош Ха-Шана в м. Умань Черкаської області

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

перепустка - документ, наявність якого дає право на перебування на спеціальній території паломництва;

контрольно-пропускний пункт - спеціально обладнаний пункт для перевірки наявності документів;

паломництво - це визначена внутрішніми приписами, релігійними принципами, традиціями та догмами відповідного віросповідання обов'язкова (бажана) мандрівка з метою відвідання святих для віруючого цього сповідання місць (місць паломництва), що мають особливе значення і традиції у цьому віровченні та релігійній практиці.

паломник - фізична особа, яка сповідує певну релігію і здійснює паломництво в місто Умань Черкаської області з метою відвідування релігійної святині - могили рабина Рабі Нахмана.

спеціальна територія паломництва - це святі для віруючих відповідного сповідання об'єкти, або місця, які визначені такими відповідно до їх віровчення.

святкування Рош Ха-Шана - група заходів, що забезпечують святкування єврейського нового року для паломників.

Стаття 2. Мета створення спеціальної території паломництва в період паломництва

Метою створення в м. Умань Черкаської області спеціальної території паломників є врегулювання паломницького руху на період перебування паломників в м. Умань Черкаської області, забезпечення захисту прав і інтересів паломників та населення м. Умань Черкаської області, забезпечення безпечного перебування в м. Умань Черкаської області для паломників та населення м. Умань Черкаської області.

Стаття 3. Створення спеціальної території паломництва

Межі спеціальної території паломництва визначаються за рішенням органу місцевого самоврядування. До меж спеціальної території паломництва в місті Умань Черкаської області мають бути віднесені:

вул. Пушкіна;

вул. Белинского;

пров. Толстого;

вул. Софії Перовської;

вул. Кулика;

пров. Проїзжий;

вул. Прохожа.

Стаття 4. Органами управління спеціальної території паломництва

Органами управління спеціальної території паломництва є:

органи місцевого самоврядування;

комунальне підприємство, як орган господарського розвитку спеціальної території паломництва, що утворюється при органах місцевого самоврядування.

інші органи державної влади здійснюють свої повноваження відповідно до Конституції України та інших законів України.

Стаття 5. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління спеціальною територією паломництва

Орган місцевого самоврядування в м. Умань здійснює свої повноваження відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

До повноважень органу місцевого самоврядування у сфері організації перебування паломників на спеціальний території паломництва належить:

прийняття рішення про створення комунального підприємства Уманської міської ради з метою виконання завдань передбачених статтею 6 цього Закону;

прийняття рішення про надання в користування комунального підприємства Уманської міської ради земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на спеціальній території паломництва та природних ресурсів місцевого значення, що є у комунальній власності;

розроблення та затвердження форми перепусток для паломників;

затвердження відповідно до вимог діючого законодавства Положення про порядок видачі перепусток для паломників;

прийняття рішення про формування вартості перепустки для паломників, що не може бути меншою десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян за період святкування Рош Ха-Шана;

організація підготовки та перепідготовки кадрів;

прийняття рішення щодо ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;

здійснюють інші повноваження відповідно до цього Закону.

Стаття 6. Комунальне підприємство Уманської міської ради з питань облаштування спеціальної території паломництва

З метою облаштування спеціальної території паломництва при Уманській міській раді утворюється комунальне підприємство.

До повноважень комунального підприємства Уманської міської ради належить:

облаштування спеціальної території паломництва;

облаштування контрольно - пропускних пунктів;

виготовлення перепусток на спеціальну територію паломництва;

будівництво об'єктів інфраструктури;

розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів про виконання підрядних робіт щодо облаштування спеціальної території паломництва, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;

укладення у межах повноважень, наданих органами місцевого самоврядування, договорів із суб'єктами підприємницької діяльності про надання в оренду земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури на спеціальній території паломництва;

провадження іншої, визначеної в статуті, діяльності.

Стаття 7. Порядок в'їзду до спеціальної території паломництва

Перетинання паломниками меж спеціальної території паломництва здійснюється в контрольно-пропускних пунктах в м. Умань Черкаської області після пред'явлення наступних документів:

полісу медичного страхування;

перепустки на спеціальну територію паломництва.

Стаття 8. Перепустка на спеціальну територію паломництва

Оформлення перепустки здійснюється в спеціально обладнаних пунктах видачі перепустки.

Право на використання перепустки належить лише особі, інформація про яку внесена до перепустки. Перепустка є документом тільки для особистого користування.

Особа, інформація про яку внесена до перепустки, несе відповідальність за передачу перепустки іншій особі.

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Стаття 9. Порядок перебування на спеціальній території паломництва

Паломники мають право перебувати на спеціальній території паломництва при наявності відповідної перепустки.

Стаття 10. Розподіл надходжень

Плата за перепустку зараховується до міського бюджету, розподіляється за рішенням міської ради й спрямовується на забезпечення комунальним підприємством Уманської міської ради з питань облаштування спеціальної території паломництва виконання робіт пов'язаних з облаштуванням спеціальної території паломництва, обслуговуванням спеціальної території паломництва та на виконання інших повноважень передбачених статтею 6 цього Закону.

Стаття 11. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

За порушення вимог цього Закону на порушників накладається штраф у десятикратному розмірі вартості перепустки, визначеної у статті 8 даного Закону, в порядку затвердженому комунальним підприємством Уманської міської ради з питань облаштування спеціальної території паломництва.

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Передбачити виділення з Державного бюджету України коштів необхідних на реалізацію заходів передбачених Законом України.

3. Передбачити виконання заходів необхідних для забезпечення громадського порядку на спеціальній території паломництва відповідно до чинного законодавства.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. Рибак

Опрос