Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно информации о составе семьи

Проект закона Украины от 10.01.2014 № 3857
Дата рассмотрения: 10.01.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо інформації про склад сім'ї

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2007 р., N 22, ст. 292; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

пункти 2 і 3 частини другої виключити;

доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"Фонд соціального страхування від нещасних випадків має право робити запити та безоплатно отримувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, інформацію про місце проживання померлої особи та осіб, що претендують на страхові виплати.".

2. Статтю 4 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 50, ст. 367; 2004 р., N 19, ст. 251; 2011 р., N 39, ст. 389; 2012 р., N 5, ст. 44; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI та від 4 липня 2013 року N 406-VII) викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Порядок надання державної соціальної допомоги

Заява про надання державної соціальної допомоги подається уповноваженим представником сім'ї до органу праці та соціального захисту населення за місцем його проживання або до виконавчого комітету сільської, селищної ради. Виконавчий комітет сільської, селищної ради передає заяву про надання державної соціальної допомоги до органу праці та соціального захисту населення.

У заяві дається згода членів сім'ї на обробку їх персональних даних та на збір інформації про її власність, доходи та майно, що необхідна для мети цього Закону. До складу сім'ї належать чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти віком до вісімнадцяти років цих осіб, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. При цьому до складу сім'ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей. До складу сім'ї не належать особи, які перебувають на повному державному утриманні.

До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

паспорт або документ, що посвідчує особу;

декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім'ї (в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до цього Закону; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім'ї аліменти);

довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Форми заяви, декларації про доходи та майно встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Орган, що призначає допомогу, за згодою осіб, які претендують на призначення допомоги, має право робити запити та безоплатно отримувати у строк до 15 календарних днів від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, інформацію про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, від органів доходів та зборів, територіальних органів Пенсійного фонду України, відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, до реєстраційних служб, що проводять реєстрацію прав на нерухоме майно, відділів реєстрації актів цивільного стану, органів державного фінансового контролю, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Державна соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги чи про відмову в її наданні приймається органом праці та соціального захисту населення протягом десяти календарних днів і наступного після його прийняття дня надсилається уповноваженому представнику малозабезпеченої сім'ї.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, організовує роботу з призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Рішення про відмову в наданні державної соціальної допомоги повинно бути вмотивованим і містити роз'яснення порядку його оскарження.

Порядок призначення та виплати державної соціальної допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України.".

3. У статті 35 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2002 р., N 43, ст. 314; 2009 р., N 38, ст. 535; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року N 5492-VI):

1) частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. До заяви на одержання службового жилого приміщення народний депутат пред'являє паспорт громадянина України та паспорти або паспортні документи членів його сім'ї, що проживають разом з ним і бажають поселитися в службовому жилому приміщенні, а також додає документи, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану, що підтверджують родинні стосунки членів його сім'ї. Члени сім'ї народного депутата дають письмову згоду на проживання в зазначеному приміщенні.";

2) у першому реченні частини десятої слова "паспортів громадянина України (свідоцтв про народження)" замінити словами "паспортів або паспортних документів (документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос