Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О праве территориальных общин на объединение

Проект закона Украины от 08.01.2014 № 3849
Дата рассмотрения: 31.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про право територіальних громад на об'єднання

Цей Закон встановлює порядок об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та надання державної підтримки об'єднаним територіальним громадам.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст.

Стаття 2. Принципи об'єднання територіальних громад

1. Об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких принципів:

конституційності та законності;

добровільності;

економічної ефективності;

державної підтримки;

прозорості та відкритості.

Стаття 3. Суб'єкти об'єднання територіальних громад

1. Суб'єктами об'єднання територіальних громад є сусідні територіальні громади, які відповідають умовам, визначеним цим Законом.

2. Об'єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою, громада, центром якої визначено селище, - селищною, а громада, центром якої визначено село, - сільською територіальною громадою.

Стаття 4. Основні умови об'єднання територіальних громад

1. Об'єднання територіальних громад здійснюється за таких умов:

1) об'єднана територіальна громада може включати територіальні громади, які до об'єднання були сусідніми територіальними громадами;

2) у складі об'єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;

3) територія об'єднаної територіальної громади повинна бути нерозривною, межі об'єднаної територіальної громади повинні відповідати межам сусідніх територіальних громад;

4) об'єднана територіальна громада повинна бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;

5) відстань від адміністративного центру об'єднаної територіальної громади до найвіддаленішого населеного пункту цієї громади не може перевищувати, як правило, 30 кілометрів (автомобільними дорогами загального користування);

6) під час об'єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші фактори, що впливають на соціально-економічний розвиток об'єднаної територіальної громади.

2. У разі коли до складу об'єднаної територіальної громади пропонується включити територіальну громаду, що розміщується на території сусіднього району в межах території однієї області, на розгляд Верховної Ради України вносяться в установленому порядку пропозиції щодо зміни меж відповідних районів.

3. Адміністративним центром об'єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру об'єднаної територіальної громади.

4. У разі об'єднання територіальних громад статус населених пунктів (сіл, селищ, міст), що увійшли до об'єднаної територіальної громади, не змінюється.

5. Найменування об'єднаної територіальної громади, як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміністративним центром.

Розділ II
ПОРЯДОК ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 5. Договір про об'єднання територіальних громад

1. Сільський, селищний, міський голова будь-якої територіальної громади за рішенням ради звертається до відповідних сільських, селищних, міських голів сусідніх територіальних громад з пропозицією розпочати процедуру об'єднання територіальних громад.

Початком зазначеної процедури є розроблення проекту договору про об'єднання територіальних громад.

2. Договір про об'єднання територіальних громад повинен містити:

1) перелік територіальних громад та населених пунктів, що входитимуть до об'єднаної територіальної громади;

2) план організаційних заходів щодо підготовки об'єднання територіальних громад;

3) визначення адміністративного центру об'єднаної територіальної громади та її найменування;

4) схематичну карту території об'єднаної територіальної громади.

3. Форма типового договору про об'єднання територіальних громад затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Договір про об'єднання територіальних громад після обговорення на громадських слуханнях у тих територіальних громадах, що мають намір об'єднатися, вноситься на розгляд відповідних місцевих рад для затвердження.

5. Договір про об'єднання територіальних громад набирає чинності у разі його затвердження усіма місцевими радами територіальних громад, що є суб'єктами процесу об'єднання.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації сприяють проведенню організаційних заходів щодо об'єднання територіальних громад, узагальнюють їх пропозиції щодо формування відповідної інфраструктури об'єднаної територіальної громади.

7. Місцеві ради, що вирішили утворити об'єднану територіальну громаду, надсилають відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим та Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації та обласній раді належним чином завірені копії рішень місцевих рад про об'єднання територіальних громад та договору про об'єднання.

8. Оскарження рішень місцевих рад про затвердження договору про об'єднання територіальних громад здійснюється у порядку, встановленому законом.

Стаття 6. Утворення об'єднаної територіальної громади

1. На підставі договору про об'єднання територіальних громад Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою:

1) призначаються перші місцеві вибори органів місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади;

2) приймається у разі потреби рішення про внесення на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо зміни меж районів.

2. Новообрана сільська, селищна, міська рада об'єднаної територіальної громади підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

3. Об'єднана територіальна громада та її органи місцевого самоврядування є правонаступниками прав і обов'язків територіальних громад, що об'єдналися, та їх органів місцевого самоврядування.

Стаття 7. Припинення сільської, селищної, міської ради та їх виконавчих органів як юридичних осіб

1. До обрання сільського, селищного, міського голови, депутатів місцевої ради об'єднаної територіальної громади та формування її виконавчих органів відповідні органи місцевого самоврядування територіальних громад сіл, селищ, міст, що вирішили об'єднатися, продовжують здійснювати свої повноваження.

2. Органи місцевого самоврядування територіальних громад сіл, селищ, міст, що вирішили об'єднатися, вважаються такими, що припинилися, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про їх припинення у порядку, встановленому законом.

3. Після обрання органів місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади організаційні, кадрові, майнові та фінансові питання, пов'язані з припиненням сільських, селищних, міських рад, вирішує відповідно до законодавства ліквідаційна комісія, голову та персональний склад якої призначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна обласна рада.

4. Право підписувати документи, пов'язані з припиненням органів місцевого самоврядування територіальних громад сіл, селищ, міст, що об'єдналися, надається голові ліквідаційної комісії до дня внесення запису про державну реєстрацію припинення органу місцевого самоврядування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

5. У період від прийняття відповідними місцевими радами рішень про об'єднання територіальних громад до формування єдиних органів місцевого самоврядування будь-яке відчуження, передача в оренду (концесію) об'єктів комунальної власності територіальних громад, що об'єднуються, забороняється.

Розділ III
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 8. Форми державної підтримки об'єднання територіальних громад

1. Держава здійснює організаційну, методичну та фінансову підтримку об'єднання територіальних громад.

2. Координацію заходів з надання підтримки об'єднанню територіальних громад, які проводяться органами виконавчої влади, здійснює Кабінет Міністрів України.

3. Організаційну підтримку та сприяння в об'єднанні територіальних громад здійснює відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим та обласні державні адміністрації.

4. Методичне забезпечення об'єднання територіальних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.

Стаття 9. Фінансова підтримка державою об'єднання територіальних громад сіл та селищ

1. Держава здійснює фінансову підтримку об'єднання територіальних громад сіл та селищ шляхом надання об'єднаній територіальній громаді коштів на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади у разі, коли межі території новоутвореної об'єднаної територіальної громади повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територіальних громад відповідного регіону.

2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об'єднаній територіальній громаді Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація за поданням місцевої ради об'єднаної територіальної громади вносить Кабінету Міністрів України не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.

3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами новоутворених територіальних громад пропорційно площі новоутвореної територіальної громади та кількості сільського населення такої громади.

Стаття 10. Перспективний план формування територіальних громад Автономної Республіки Крим, області

1. Перспективний план формування територіальних громад Автономної Республіки Крим, області розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією згідно з методикою формування спроможних територіальних громад і охоплює всю територію відповідного регіону України.

2. Методика формування спроможних територіальних громад розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, та затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Перспективний план формування територіальних громад схвалюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Фінансова підтримка об'єднання територіальних громад відповідно до цього Закону здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) такі зміни:

частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

"уповноважену особу в селі (селищі).";

частини другу - п'яту статті 6 замінити частинами другою і третьою такого змісту:

"2. Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть об'єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, створювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського голову.

3. Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об'єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу об'єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом, якщо це не призведе до зменшення обсягу та зниження якості послуг, що надаються мешканцям територіальної громади органами місцевого самоврядування.";

доповнити Закон статтею 15N такого змісту:

"Стаття 15N. Уповноважена особа в селі (селищі)

1. У селі (селищі), що входить до складу утвореної відповідно до закону об'єднаної територіальної громади, за винятком її адміністративного центру, затверджується сільською, селищною радою за поданням відповідного сільського, селищного, міського голови уповноважена особа в селі (селищі), яка є представником виконавчого комітету місцевої ради об'єднаної територіальної громади у такому селі (селищі).

2. Уповноважена особа в селі (селищі) є посадовою особою місцевого самоврядування і здійснює свої функції згідно з повноваженнями, визначеними рішенням сільської, селищної, міської ради відповідної об'єднаної територіальної громади, в тому числі повноваженнями місцевого самоврядування, які надаються органу самоорганізації населення з часу його утворення.

3. Рішенням сільської, селищної, міської ради відповідної об'єднаної територіальної громади визначаються функції уповноваженої особи в селі (селищі), умови оплати її праці, інші умови роботи.

4. Уповноважена особа в селі (селищі) бере участь у засіданнях виконавчого комітету місцевої ради під час розгляду питань, що стосуються села (селища), в яких вона представляє такий виконавчий комітет, з правом дорадчого голосу.

5. У разі утворення органу самоорганізації населення в селі (селищі), що входить до складу утвореної відповідно до закону об'єднаної територіальної громади, за винятком її адміністративного центру, з моменту набуття таким органом своїх повноважень повноваження уповноваженої особи в селі (селищі) припиняються.";

частину третю статті 52 викласти в такій редакції:

"3. Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, уповноваженими особами в селі (селищі), іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.";

2) у Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 35-36, ст. 491, N 39, ст. 514; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI):

частини другу і четверту статті 2 викласти в такій редакції:

"2. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села, селища (кількох сіл, селищ, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську, селищну територіальну громаду).";

"4. Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно села, селища, міста (кількох сіл, селищ, міст, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську, селищну, міську територіальну громаду) згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.";

абзац тринадцятий частини четвертої статті 16 викласти в такій редакції:

"Загальний склад (кількість депутатів) районної ради визначається з урахуванням кількості сіл, селищ, міст районного значення (кількох сіл, селищ, міст, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську, селищну, міську територіальну громаду), що входять до складу відповідного району, для забезпечення рівного представництва кожної територіальної громади у відповідній районній раді незалежно від чисельності такої громади. ";

у статті 17:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних виборчих округах у межах села, селища (кількох сіл, селищ, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську, селищну територіальну громаду) визначається відповідною територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного села, селища (кількох сіл, селищ, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську, селищну територіальну громаду), що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 39 днів до дня виборів.";

абзац третій частини третьої викласти в такій редакції:

"Багатомандатний виборчий округ по виборах депутатів районної ради поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами сіл, селищ, міст районного значення (кількох сіл, селищ, міст, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську, селищну, міську територіальну громаду), що входять до складу відповідного району. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймаються.";

абзац третій частини п'ятої викласти в такій редакції:

"Одномандатні мажоритарні виборчі округи по виборах депутатів районних рад утворюються відповідною районною територіальною виборчою комісією у межах кожного села, селища, міста районного значення (кількох сіл, селищ, міст, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську, селищну, міську територіальну громаду) не пізніш як за 32 дні до дня виборів виходячи з представництва (кількості депутатів) кожної територіальної громади у відповідній районній раді, встановленого відповідно до частини четвертої статті 16 цього Закону.";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Для виборів сільського, селищного, міського голови відповідний одномандатний виборчий округ має межі, що збігаються з межами відповідно села, селища, міста (кількох сіл, селищ, міст, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську, селищну, міську територіальну громаду). Одномандатний виборчий округ по виборах міського голови у містах з районним поділом поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Якщо до складу міста входить інше місто, село, селище, то воно є виборчим територіальним округом по виборах міського голови міста, до складу якого воно входить. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймаються.";

пункт 22 частини четвертої статті 25 викласти в такій редакції:

"22) виготовляє копії списків виборців, за якими проводилося голосування на виборчих дільницях, що розташовані в межах відповідного села, селища (кількох сіл, селищ, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську, селищну територіальну громаду), та після встановлення результатів відповідних місцевих виборів передає їх до відповідного органу Державного реєстру виборців;";

абзац шостий частини шістнадцятої статті 34 викласти в такій редакції:

"депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови, якщо він проживає на території відповідного села, селища, міста (одного з кількох сіл, селищ, міст, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську, селищну, міську територіальну громаду) згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм та заклад, де він перебуває, розташований на території такого села, селища, міста (одного з кількох сіл, селищ, міст, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську, селищну, міську територіальну громаду);".

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос