Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О правотворческой народной инициативе

Проект закона Украины от 30.12.2013 № 3847
Дата рассмотрения: 30.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правотворчу народну ініціативу

Закон України "Про правотворчу народну ініціативу" спрямований на реалізацію положень Конституції та законів України щодо удосконалення механізмів прямої демократії, гарантування реалізації на практиці принципу народного суверенітету, забезпечення реальної участі Українського народу в виробленні найважливіших державних рішень, посилення демократичної взаємодії між Українським народом та владою, сприяння громадському контролю за діяльністю влади та її інституцій, проведення ефективної політики в сфері боротьби з корупцією, на модернізацію українського законодавства й наближення його до кращих світових зразків.

Стаття 1. Визначення в контексті застосування цього Закону

Правотворча народна ініціатива (далі Ініціатива) - це сформована, відповідно до вимог цього закону, пропозиція щодо прийняття законодавчого акту чи розгляду відповідного проекту законодавчого акту або зміни законодавства, що підтримана не менше ніж 45000 громадян України, які мають право голосу, та подана у встановлений цим законом спосіб на розгляд Верховної Ради України.

Право правотворчої народної ініціативи - розуміється як можливість громадян України запропонувати ініціативу щодо зміни законодавства, відповідно до вимог цього закону, що підлягає обов'язковому розгляду Комітетами Верховної Ради України та може бути зареєстрована суб'єктами законодавчої ініціативи у вигляді проекту законодавчого акту.

Форми правотворчої народної ініціативи - це пропозиція зі зміни законодавства (неоформлена народна ініціатива) та/або пропозиція проекту законодавчого акту чи змін конкретних норм законодавства (оформлена народна ініціатива) та/або сформульована позиція щодо схвалення або несхвалення проекту законодавчого акту.

Стаття 2. Засади правотворчої народної ініціативи

До засад правотворчої народної ініціативи відносять:

втілення принципу народного суверенітету, за яким виключно народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади;

законності та відповідальності перед суспільством й державою;

прозорості й підзвітності законотворчої роботи;

розвитку парламентаризму як найважливішої основи демократії.

Стаття 3. Право правотворчої народної ініціативи

1. Громадяни України, які мають право голосу, можуть виступати з правотворчою народною ініціативою у формі та за процедурою цього закону.

2. Право народної ініціативи належить не менше ніж 45000 громадян України, які мають право голосу, в порядку встановленому цим законом.

Стаття 4. Загальні положення

1. Громадяни України здійснюють правотворчу народну ініціативу шляхом подачі пропозицій на розгляд Верховної Ради України.

2. Правотворча народна ініціатива вноситься від імені не менше ніж 45000 громадян України, які мають право голосу, за умови, що вони мешкають не менше ніж у 3-х областях України, й Ініціатива підтримана не менше ніж 1000 громадян України в кожній з цих областей.

3. Підтримка правотворчої народної ініціативи з боку громадян має засвідчуватися підписом та наданням прізвища, ім'я, по-батькові, року народження та місця реєстрації (для Ініціативи викладеної письмово) та/або наданням прізвища, ім'я, по-батькові, серії та номеру паспорта, року народження, місця реєстрації, контактного телефону (для Ініціативи поданої через електронний ресурс (сайт) Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи).

4. Максимальний строк збору підписів на підтримку правотворчої народної ініціативи складає 6 місяців від дати реєстрації;

5. Правотворча народна ініціатива може містити тільки питання, що віднесені до компетенції Верховної Ради України, і не повинна бути спрямована на обмеження або скасування загальновизнаних прав і свобод людини і громадянина, конституційних гарантій реалізації таких прав і свобод.

6. Внесена правотворча народна ініціатива має бути оформлена належним чином за встановленим Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи зразком; містити мотивувальну частину, обґрунтування, чітку пропозицію щодо зміни конкретних норм законодавства або розробки нових.

Стаття 5. Обмеження в реалізації правотворчої народної ініціативи

Правотворчі народні ініціативи не допускаються щодо зміни території України, конституційного ладу, з питань не віднесених до компетенції Верховної Ради України та спрямовані на звуження існуючого змісту та обсягу прав і свобод людини і громадянина.

Правотворчі народні ініціативи не можуть містити питання:

1. Про дострокове припинення або продовження терміну повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, про призупинення здійснення ними своїх повноважень, а також про проведення дострокових виборів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або про відстрочення зазначених виборів;

2. Про персональний склад органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

3. Про обрання депутатів і посадових осіб, про затвердження, про призначення на посаду та про звільнення з посади посадових осіб, а також про надання згоди на їх призначення на посаду та звільнення з посади;

4. Про запровадження, зміну та скасування податків і зборів, а також звільнення від їх сплати;

5. Про прийняття надзвичайних і термінових заходів щодо забезпечення здоров'я та безпеки населення.

Правотворчі народні ініціативи щодо одного і того ж питання не приймаються до розгляду повторно протягом одного року після реєстрації першої з них, або прийняття рішення про її відхилення.

Стаття 6. Порядок формування та реєстрації ініціативної групи з висунення і реалізації права правотворчої народної ініціативи

1. Громадяни України створюють ініціативну групу з висунення і реалізації права правотворчої народної ініціативи в кількості не менше 3 осіб. Формування ініціативної групи здійснюється на основі вільного волевиявлення на зборах, під час проведення суспільно - політичних акцій.

2. Збори ініціативної групи обирають Голову ініціативної групи, правомочного представляти її в Верховній Раді України. Рішення зборів ініціативної групи про висунення правотворчої народної ініціативи та обрання Голови оформляється протоколом за встановленою Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи формою.

3. Ініціативна група протягом усього терміну реалізації правотворчої народної ініціативи не може висувати більше однієї Ініціативи чи суттєво змінювати її суть.

4. Громадянин України може бути членом не більше ніж 3-х ініціативних груп одночасно.

5. У 30-денний термін з дня формування ініціативна група надає Спеціальній контрольній комісію Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи за встановленими нею формою та зразками:

а) протокол зборів ініціативної групи з рішенням про висунення правотворчої народної ініціативи та обрання голови ініціативної групи;

б) список членів ініціативної групи;

в) текст правотворчої народної ініціативи та проекти актів (рішень) у разі якщо такі пропонуються.

Вказані документи можуть бути подані поштою або через громадську приймальню Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи.

6. Протягом 30 днів з дня надходження документів, перелічених у частині 5 цієї статті, Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи приймає рішення про реєстрацію ініціативної групи або про відмову в її реєстрації, що оформляється рішенням. Підставами для відмови у реєстрації ініціативної групи можуть бути недотримання вимог статті 6 цього закону, а також протиріччя пропонованої Ініціативи статті 5 цього закону, законам України та Конституції України. У разі прийняття рішення про реєстрацію ініціативної групи Державною Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи затверджується найменування Ініціативи.

4. Після прийняття рішення про реєстрацію ініціативна група не може вносити зміни в документи, перераховані в частині 5 цієї статті. Протягом 5 днів після реєстрації Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи розташовує інформацію про Ініціативу на офіційному сайті (електронному ресурсі) Комісії у формі доступній для подання підписів на її підтримку та видає копію Рішення про реєстрацію Ініціативи Голові ініціативної групи. День розміщення Ініціативи на офіційному сайті Комісії вважається офіційними днем початку відліку 6-місячного строку збору підписів в підтримку Ініціативи.

Стаття 7. Порядок збору підписів на підтримку правотворчої народної ініціативи

1. З дня розміщення Ініціативи на офіційному сайті Комісії й початку відліку 6-місячного строку збору підписів в підтримку Ініціативи члени ініціативної групи самостійно збирають підписи громадян України на підтримку громадянської законодавчої ініціативи.

2. У разі збору підписів на паперових носіях процедура збору підписів на підтримку правотворчої народної ініціативи визначається статтею 32 Закону України "Про всеукраїнський референдум".

3. У разі збору підписів на електронному ресурсі (сайті) Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи процедура визначається виключно цим законом.

Стаття 8. Реєстрація правотворчої народної ініціативи у Верховній Раді України

1. Після закінчення збору підписів, але не пізніше закінчення шестимісячного строку збору підписів, ініціативна група проводить збори, на яких:

а) обирає зі свого складу лічильну комісію для підрахунку голосів;

б) підраховує загальну кількість зібраних підписів;

в) обирає членів ініціативної групи, уповноважених бути присутніми при вибірковій перевірці правильності оформлення підписних листів та достовірності представлених в них відомостей;

г) призначає особу, уповноважену здійснювати доопрацювання Ініціативи і представляти її в Верховній Раді України.

Підсумковий протокол зборів, в якому мають бути викладені відомості, що відповідають пунктам "а", "б" і "в","г" частини 1 цієї статті, підписують голова ініціативної групи й голова лічильної комісії та не пізніше ніж через 10 днів після закінчення терміну, встановленого для збору підписів, подає в Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи разом з пронумерованими і зброшурованими підписними листами.

2. З метою здійснення перевірки правильності оформлення підписних листів та достовірності представлених в них відомостей Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи має право на підставі договору залучати відповідні організації.

3. Після закінчення перевірки правильності оформлення підписних листів та достовірності представлених в них відомостей, але не пізніше 30 днів з дня їх отримання, Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи приймає рішення про реєстрацію правотворчої народної ініціативи або про відмову у такій реєстрації.

4. Відмова у Реєстрації Ініціативи має бути вмотивована відповідним рішенням Комісії, яке видається Голові ініціативної групи.

5. У разі збору підписів на електронному ресурсі (сайті) Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи й після проведення належної перевірки Комісія самостійно формує підписні листи.

6. Після прийняття рішення про реєстрацію правотворчої народної ініціативи Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи направляє Ініціативу на розгляд Голові Верховної Ради України або уповноваженому заступнику Голови.

7. До прийняття рішення про реєстрацію правотворчої народної ініціативи ініціативна група має право заявити письмову відмову від Ініціативи. Відмова має бути підписана більш ніж половиною членів ініціативної групи. У цьому випадку робота з реєстрації правотворчої народної ініціативи припиняється. Отримані від ініціативної групи документи не повертаються.

8. Витрати з реалізації права правотворчої народної ініціативи несе ініціативна група.

9. Дії-, або бездіяльність Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи можуть бути оскаржені в порядку адміністративного судочинства.

Стаття 9. Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи

1. З метою сприяння реалізації правотворчих народних ініціатив та забезпечення контролю за їх здійсненням з числа народних депутатів України створюється Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи.

2. Положення про Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи та її склад затверджуються Верховною Радою України.

3. Організаційне, правове, наукове, інформаційне, документальне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи здійснюється Апаратом Верховної Ради України.

Стаття 10. Розгляд правотворчої народної ініціативи у Верховній Раді України

1. Після отримання правотворчої народної ініціативи та Рішення про її реєстрацію від Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи Голова Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України в 10-денний строк направляє Ініціативу та Рішення про її реєстрацію на розгляд в комітет, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього розгляду Ініціативи.

2. Комітет, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього розгляду Ініціативи, не пізніш як у тридцятиденний строк попередньо розглядає Ініціативу ухвалює висновок щодо доцільності реєстрації її у вигляді законодавчої ініціативи. Голова ініціативної групи правотворчої народної ініціативи та представник Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи запрошуються до розгляду питання головним комітетом та мають право виступати з поясненням своєї позиції.

3. У разі прийняття рішення комітетом про підтримку та доцільність реєстрації її у вигляді законодавчої ініціативи народні депутати України - члени комітету у тридцятиденний строк виступають суб'єктами законодавчої ініціативи та реєструють правотворчу народну ініціативу у вигляді проекту законодавчого акту. Громадяни України, які виступили ініціаторами правотворчої народної ініціативи вважаються членами авторського колективу проекту законодавчого акту.

4. У разі прийняття рішення комітетом про недоцільність реєстрації поданої правотворчої народної ініціативи у вигляді законодавчої ініціативи комітет надає обґрунтований висновок щодо свого рішення Голові ініціативної групи.

5. Проект законодавчого акту в Верховній Раді України підготовлений за процедурою правотворчої народної ініціативи вважається невідкладним і розглядається позачергово.

6. Розгляд проекту законодавчого акту в Верховній Раді України підготовленого за процедурою правотворчої народної ініціативи проводиться відповідно до законодавства України.

Стаття 11. Відповідальність за порушення норм цього закону

Особи вині в порушенні норм цього закону несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

Стаття 12. Прикінцеві положення

І. В Законі України "Про Регламент Верховної Ради України":

1. В аб. 2, п. 2, ст. 20 після слів "визначені Президентом України як невідкладні" додати слова "та підготовлені за процедурою правотворчої народної ініціативи".

2. В п. 1, ст. 101 після слів "Невідкладними є законопроекти, що визначені Президентом України або рішенням Верховної Ради як такі" додати слова "або підготовлені за процедурою правотворчої народної ініціативи".

3. Статтю 103 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. При підготовці законопроекту до розгляду, головний комітет бере до уваги пропозиції підготовлені за процедурою правотворчої народної ініціативи, експертні та інші висновки, які надійшли від державних, наукових установ або громадських організацій, про що зазначається в протоколі засідання комітету".

II. У Законі України "Про комітети Верховної Ради України":

1. Статтю 12 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

"5. розгляді правотворчої народної ініціативи та прийнятті рішення щодо доцільності/недоцільності її реєстрації у вигляді законодавчої ініціативи".

Відповідно пункти 5 і 6 вважати пунктами 6 і 7.

2. В п. 1, ч. 1, статті 15 після слів "розробляти з власної ініціативи проекти законів та інших актів Верховної Ради України" додати слова ", розглядати правотворчі народні ініціативи".

3. В п. 2, ч. 1, статті 16 після слів "розглядати в порядку і строки, встановлені Регламентом Верховної Ради України, проекти актів Верховної Ради України" додати слова ", правотворчі народні ініціативи".

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

IV. Початок реєстрації ініціативних груп з реалізації права правотворчої народної ініціативи відбувається в тридцятиденний строк після утворення Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань правотворчої народної ініціативи.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Рибак

Опрос