Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях" (относительно уточнения терминологии Закона)

Проект закона Украины от 30.12.2013 № 3846
Дата рассмотрения: 27.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 409; 2013 р., N 3, ст. 22) такі зміни:

1) статтю 1 доповнити частинами такого змісту:

"державні соціальні стандарти послуг - встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами зміст та обсяг, норми і нормативи, умови та порядок надання послуги, показники її якості;

раціональний споживчий бюджет - набір продовольчих і непродовольчих товарів та послуг, що забезпечує оптимальне задоволення потреб людини.";

2) абзац шостий статті 3 викласти у такій редакції:

"соціального діалогу в рамках соціального партнерства;";

3) у статті 5 слова "соціального партнерства" замінити словами "соціального діалогу";

4) доповнити Закон статтею 61 такого змісту:

"Стаття 61. Державні соціальні стандарти послуг

Державні соціальні стандарти послуг встановлюються для визначення змісту та обсягу, норм і нормативів, умов та порядку надання послуги, показників її якості.

Обсяг послуг - заходи, які надаються людині з метою задоволення основних її потреб.

Якість послуги - сукупність властивостей послуги, що визначає її можливість задовольнити потреби людини.";

5) статтю 7 доповнити частиною другою такого змісту:

"Із зазначеною метою визначаються:

прожитковий мінімум, що є основою для визначення державних соціальних гарантій;

раціональний споживчий бюджет, що є основою для розрахунку нормативів раціонального споживання та визначення пріоритетності напрямів державної соціальної політики.";

6) у назві і частині першій статей 8 і 9 слово "нормативи" замінити словами "стандарти і нормативи";

7) у статті 9:

абзац другий частини другої викласти у такій редакції:

"гранична норма оплати житлово-комунальних послуг залежно від отримуваного доходу;";

абзац третій частини другої після слів "норма житла та" доповнити словом "соціальні";

8) статті 10 і 11 викласти у такій редакції:

"Стаття 10. Державні соціальні стандарти і нормативи у сфері транспортного обслуговування та зв'язку

До державних соціальних стандартів і нормативів у сфері транспортного обслуговування та зв'язку включаються:

норми забезпечення транспортом загального користування;

показники якості транспортного обслуговування, телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку;

норми забезпеченості населення телекомунікаційними послугами та послугами поштового зв'язку.

Стаття 11. Державні соціальні стандарти і нормативи у сфері охорони здоров'я

До державних соціальних стандартів і нормативів у сфері охорони здоров'я включаються:

показники обсягу та якості гарантованого рівня медичної допомоги громадянам державними і комунальними закладами охорони здоров'я;

нормативи надання медичної допомоги, що включають обсяг діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур;

нормативи забезпечення мережею амбулаторій, що є структурними або відокремленими структурними підрозділами центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;

нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами та іншими виробами медичного призначення;

нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою;

нормативи матеріального забезпечення державних і комунальних закладів охорони здоров'я (лікарськими засобами, виробами медичного призначення, обладнанням та устаткуванням, харчуванням тощо);

нормативи забезпечення населення санаторно-курортним лікуванням.";

9) у статті 12:

у назві статті слово "нормативи" замінити словами "стандарти і нормативи";

в абзаці першому слово "нормативів" замінити словами "стандартів і нормативів";

в абзаці другому слова "професійно-технічної та вищої освіти" замінити словами "позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти";

в абзаці третьому слово "педагогічних" замінити словами "педагогічних, науково-педагогічних";

10) у статті 13:

у назві статті слово "нормативи" замінити словами "стандарти і нормативи";

в абзаці першому слово "нормативів" замінити словами "стандартів і нормативів";

в абзаці другому слова "перелік та обсяг безоплатних послуг" замінити словами "перелік безоплатних послуг";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"нормативи забезпечення населення клубними закладами, публічними бібліотеками, кінотеатрами та іншими кіновидовищними закладами.";

11) статтю 14 викласти у такій редакції:

"Стаття 14. Державні соціальні стандарти і нормативи у сфері фізичної культури і спорту

До державних соціальних стандартів і нормативів у сфері фізичної культури і спорту включаються:

нормативи забезпечення дитячо-юнацькими спортивними школами, фізкультурно-оздоровчими закладами, центрами фізичного здоров'я населення, центрами фізичної культури і спорту інвалідів;

перелік та обсяг безоплатних послуг, що надаються дитячо-юнацькими спортивними школами, фізкультурно-оздоровчими закладами, центрами фізичного здоров'я населення, центрами фізичної культури і спорту інвалідів;

нормативи забезпечення населення спортивними спорудами;

показники якості надання населенню послуг закладами фізичної культури і спорту та спортивними спорудами.";

12) у статті 16 слово "законом" замінити словами "законами та іншими нормативно-правовими актами";

13) частину другу статті 17 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"податкова соціальна пільга;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

14) частину першу статті 19 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"податкова соціальна пільга;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос