Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно создания Фонда общедоступных телекоммуникационных услуг

Проект закона Украины от 27.12.2013 № 3844
Дата рассмотрения: 27.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572; 2011 р., N 23, ст. 160, N 29, ст. 272; 2012 р., N 9, ст. 63, N 21, ст. 204, N 39, ст. 464; 2013 р., N 17, ст. 154, N 28, ст. 298, N 31, ст. 369, N 33, ст. 435) такі зміни:

1) друге речення абзацу першого частини сьомої статті 20 після слів "За рішенням Кабінету Міністрів України" доповнити знаками та словами ", якщо інше не передбачено законом,";

2) пункт 1 частини другої статті 22 після слів та знака "Національна академія мистецтв України," доповнити словами та знаком "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,";

3) доповнити статтею 242 такого змісту:

"Стаття 242. Фонд загальнодоступних телекомунікаційних послуг

1. З метою забезпечення розвитку загальнодоступних телекомунікаційних послуг та компенсації збитків від їх розвитку та надання споживачам за регульованими державою тарифами у складі спеціального фонду Державного бюджету України створюється Фонд загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

2. Виплати коштів з Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг здійснюється відповідно до цього Кодексу, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про телекомунікації".

3. Залишки коштів Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг, що утворились на кінець бюджетного періоду, спрямовуються на покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.";

4) У статті 29:

частину третю доповнити пунктом 131 такого змісту:

"131) збір до Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг;"

5) частину четверту статті 30 доповнити новим пунктом 161 такого змісту:

"161) компенсацію збитків оператору/провайдеру телекомунікацій, на якого покладено рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, обов'язок щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг споживачам відповідно до Плану розвиту загальнодоступних телекомунікаційних послуг на період до 2021 року і з яким національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, укладено договір про виділення коштів з Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 131 статті 29 цього Кодексу);".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування та втрачає чинність з 1 липня 2020 року.

2. Збір до Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг нараховується та сплачується операторами, провайдерами телекомунікацій по податковий період грудня 2019 року включно.

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця від дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України 

В. В. РИБАК 

Опрос