Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно создания Фонда общедоступных телекоммуникационных услуг

Проект закона Украины от 27.12.2013 № 3842
Дата рассмотрения: 27.01.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо створення Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526) такі зміни:

1) частину першу статті 39 доповнити новим пунктом 182 такого змісту:

"182) перераховувати збір до Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг";

2) частину першу статті 62 викласти у такій редакції:

"1. До загальнодоступних телекомунікаційних послуг належать: підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку загального користування (універсальний доступ), послуги фіксованого телефонного зв'язку (місцевий та міжміський телефонний зв'язок), а також виклик служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв'язку за допомогою таксофонів.";

3) У статті 64:

частини другу та п'яту викласти у такій редакції:

"2. Розвиток загальнодоступних телекомунікаційних послуг здійснюється відповідно до Плану розвитку загальнодоступних телекомунікаційних послуг на період до 2021 року, затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. План повинен передбачати передусім заходи та строки забезпечення доступу до загальнодоступних послуг для споживачів сільських, гірських районів, а також для таких вразливих груп споживачів, як малозабезпечені сім'ї, пенсіонери та інваліди, а також шкіл, бібліотек, лікарень та інших об'єктів соціальної інфраструктури, обсяги будівництва телекомунікаційних мереж та необхідні капіталовкладення для досягнення даних цілей.";

"5. У разі недостатнього задоволення попиту споживачів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги в окремих регіонах України національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язана прийняти рішення щодо покладання на операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг або на операторів фіксованого проводового зв'язку, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність у цих регіонах, обов'язків щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг споживачам із компенсацією збитків такому оператору/провайдеру з Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

В строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфери зв'язку та інформатизації, рішення щодо покладення вказаних обов'язків на оператора/провайдера, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфери зв'язку та інформатизації, укладає з ним договір про виділення коштів з Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг, за затвердженою нею формою, на строк дії Плану розвитку загальнодоступних телекомунікаційних послуг.";

доповнити новими частинами шостою - сьомою такого змісту:

"6. Кошти з Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг виділяються оператору, провайдеру телекомунікацій, на якого покладено обов'язки щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг, відповідно до частини п'ятої статті 64 цього Закону на підставі договору про виділення коштів з Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг, та виплачуються щоквартально за результатами звітності відповідного періоду.

7. Порядок використання коштів Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг затверджує національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.";

4) пункт перший частини другої статті 66 викласти у такій редакції:

"1) тарифи на загальнодоступні послуги, що надаються споживачам відповідно до Плану розвитку загальнодоступних телекомунікаційних послуг на період до 2021 року, збитки від надання яких компенсуються операторам, провайдерам телекомунікацій із Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування, та втрачає чинність з 1 липня 2020 року.

2. Збір до Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг нараховується та сплачується операторами, провайдерами телекомунікацій по податковий період грудня 2019 року включно.

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця від дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідності із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття рішень, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. Рибак

Опрос