Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах задолженности государственных предприятий учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и обеспечения их стабильного развития

Проект закона Украины от 27.12.2013 № 3838
Дата рассмотрения: 27.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про деякі питання заборгованості державних підприємств установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України та забезпечення їх стабільного розвитку

Цей Закон визначає комплекс економічних заходів, спрямованих на вирішення питань заборгованості та забезпечення стабільного розвитку державних підприємств установ виконання покарань Державної кримінально- виконавчої служби України (далі - підприємства установ виконання покарань).

Стаття 1. Вирішення питань заборгованості перед соціальними фондами

1. Підлягають списанню не сплачені на день набрання чинності цим Законом суми заборгованості підприємств установ виконання покарань з платежів до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - соціальні фонди), а саме: заборгованість зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування; внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та пенсійне страхування; єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; з відшкодування пільгових пенсій (у тому числі витрат на їх доставку); накладених (нарахованих) сум штрафів та пені, а також суми штрафів та пені, які підлягають (підлягатимуть) накладенню (нарахуванню) на день набрання чинності цим Законом.

2. Органи соціальних фондів визначають суму заборгованості, яка підлягає списанню, за даними обліку платежів у соціальних фондах.

3. Органи соціальних фондів проводять протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом з підприємствами установ виконання покарань звіряння сум несплаченої заборгованості, результати якого оформлюються актом.

4. Списання сум заборгованості здійснюється протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом за рішеннями органів соціальних фондів, про що підприємствам установ виконання покарань надсилається повідомлення, в якому вказується сума списаної заборгованості.

5. Списана заборгованість відображається в даних обліку платежів у соціальних фондах із зазначенням дати прийняття рішення про списання. Такі операції відображаються у звітності окремим рядком.

6. Соціальні фонди подають Міністерству фінансів України інформацію про суми заборгованості, списаної відповідно до вимог цієї статті.

7. Період, за який списано заборгованість зі сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, обліковується в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі.

8. На суми списаної заборгованості цих підприємств зі сплати платежів, що спрямовуються до бюджету Пенсійного фонду України, списується заборгованість Пенсійного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, шляхом віднесення усіх сум на взаєморозрахунки з бюджетом з подальшим відновленням єдиного казначейського рахунку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 2. Вирішення питань заборгованості за природний газ, електричну енергію, водопостачання та водовідведення

1. На умовах, визначених цією статтею, підлягають списанню:

1) заборгованість підприємств установ виконання покарань за природний газ та послуги з його транспортування (у тому числі реструктуризована) перед суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", її дочірніми компаніями (підприємствами), яка обліковувалася станом на 1 жовтня 2013 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом;

2) заборгованість підприємств установ виконання покарань за електричну енергію перед суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом, яка виникла станом на 1 жовтня 2013 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом;

3) заборгованість підприємств установ виконання покарань за надані їм послуги з водопостачання та водовідведення перед суб'єктами господарювання, що надають послуги з водопостачання та водовідведення, яка виникла станом на 1 жовтня 2013 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом;

4) заборгованість (у тому числі встановлена судовими рішеннями) з пені, штрафних та фінансових санкцій (3 відсотки річних та індекс інфляції), які нараховані підприємствам установ виконання покарань на заборгованість за природний газ та послуги з його транспортування, електричну енергію та надані послуги з водопостачання та водовідведення станом на 1 жовтня 2013 року і не сплачені станом на дату набрання чинності цим Законом;

5) заборгованість підприємств, які надають послуги з водопостачання та водовідведення, перед суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання електричної енергії, в межах сум, списаних учасникам процедури списання - підприємствам установ виконання покарань, яка виникла станом на 1 жовтня 2013 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом;

6) заборгованість (у тому числі реструктуризована або встановлена судовими рішеннями) суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом за електричну енергію перед оптовим постачальником електричної енергії, яка виникла станом на 1 січня 2007 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом, в обсягах, що не перевищують обсягів заборгованості списаних учасникам процедури списання - підприємствам установ за спожиту електричну енергію та послуг з водопостачання та водовідведення;

7) заборгованість (у тому числі реструктуризована або встановлена судовими рішеннями) оптового постачальника електричної енергії за електричну енергію перед підприємствами, що виробляють електричну енергію, яка виникла станом на 1 січня 2007 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом, в обсягах, що не перевищують обсягів заборгованості списаних учасникам процедури списання - підприємствам установ виконання покарань за спожиту електричну енергію та послуги з водопостачання та водовідведення;

8) заборгованість за природний газ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Державним агентством резерву України, що виникла в результаті виконання рішень Кабінету Міністрів України, встановлена судовими рішеннями, яка обліковувалася станом на 1 жовтня 2013 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом;

9) заборгованість за природний газ (у тому числі реструктуризована) підприємств, що виробляють електричну енергію, перед Державним агентством резерву України, отриманий згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України у порядку тимчасового позичання, яка обліковувалася станом на 1 жовтня 2013 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом та визначена за ціною на дату отримання природного газу.

2. Списання заборгованості (у тому числі з пені, штрафних та фінансових санкцій) відповідно до цієї статті здійснюється підприємствам установ виконання покарань відповідними суб'єктами господарювання, які здійснюють постачання природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом, оптовим постачальником електричної енергії, підприємствами, що виробляють електричну енергію, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її дочірніми компаніями (підприємствами), а також суб'єктами господарювання, які надають послуги з водопостачання та водовідведення (далі - учасники процедури списання), у такому порядку:

1) обсяг заборгованості (у тому числі реструктуризованої) визначається з урахуванням вимог законодавства з питань інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів та розрахунків і списується учасниками процедури списання у сумах, що обліковуються в бухгалтерському обліку таких учасників, враховуючи у тому числі суми пені, штрафних санкцій, 3 відсотки річних та індекс інфляції на дату списання;

2) для списання заборгованості кожен учасник процедури списання утворює комісію з питань списання заборгованості, до складу якої обов'язково входить керівник підприємства як голова комісії та головний бухгалтер і яка визначає обсяг та період виникнення заборгованості, що підлягає списанню, у розрізі контрагентів;

3) списання заборгованості проводиться на підставі взаємно погоджених актів звіряння учасників процедури списання, в яких визначаються обсяг та період виникнення заборгованості, що підлягає списанню;

4) датою списання заборгованості є дата підписання взаємно погоджених актів звіряння учасниками процедури списання;

5) у разі, якщо у статутному капіталі підприємства-учасника процедури списання 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, взаємно погоджений акт погоджується органом, уповноваженим управляти таким підприємством.

3. На умовах, визначених цією статтею, підлягає списанню заборгованість за природний газ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", підприємств паливно-енергетичного комплексу перед Державним агентством резерву України, яка виникла в результаті виконання рішень Кабінету Міністрів України, встановлена судовими рішеннями, що обліковувалася станом на 1 жовтня 2013 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом.

Заборгованість Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", підприємств паливно-енергетичного комплексу перед Державним агентством резерву України списується в межах сум списаної заборгованості підприємствами установ виконання покарань за природний газ, електричну енергію, водопостачання та водовідведення перед відповідними суб'єктами господарювання, які здійснюють постачання природного газу та електроенергії за регульованим тарифом, надають послуги з водопостачання та водовідведення.

З метою списання зазначена заборгованість (або зобов'язання з повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді) підлягає переведенню у грошову форму згідно з чинним законодавством відповідно до

грошової вартості матеріальних цінностей, зазначених у відповідному судовому рішенні.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності та вводиться в дію з дня його опублікування.

2. Дія цього Закону поширюється на державні підприємства установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України станом на дату набрання чинності цим Законом.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) пункт 14-3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) після слів "Закону України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку" доповнити словами "та у статті 1 Закону України "Про деякі питання заборгованості державних підприємств установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України та забезпечення їх стабільного розвитку.";

2) пункт 9-1 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 2-3, ст. 11) після слів "Закону України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку" доповнити словами "та у статті 1 Закону України "Про деякі питання заборгованості державних підприємств установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України та забезпечення їх стабільного розвитку".";

3) у Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2726; 2008 р., N 81, ст. 2727; 2010 р., N 101, ст. 3619, N 89, ст. 3154; 2011 р., N 60 ст. 2404):

абзац дев'ятий частини п'ятої статті 11 після слів "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку" доповнити словами "Про деякі питання заборгованості державних підприємств установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України та забезпечення їх стабільного розвитку.";

абзац третій частини другої статті 11-1 після слів ""Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку" доповнити словами ""Про деякі питання заборгованості державних

підприємств установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України та забезпечення їх стабільного розвитку"".

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос