Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно создания Государственного дорожного фонда

Проект закона Украины от 27.12.2013 № 3835
Дата рассмотрения: 27.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного дорожнього фонду

Верховна Рада України постановляє:

1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572):

1) доповнити Кодекс статтею 242 такого змісту:

"Стаття 242. Державний дорожній фонд

1. Державний дорожній фонд створюється у складі Державного бюджету України.

2. Джерелами формування Державного дорожнього фонду є:

1) кошти спеціального фонду Державного бюджету України з джерел, визначених пунктами 1-3 і 6 частини третьої статті 29 цього Кодексу;

2) кошти спеціального фонду Державного бюджету України, отримані шляхом залучення державою або під державні гарантії на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування;

3) плата за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію;

4) плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення, розмір та порядок справляння якої встановлюються Кабінетом Міністрів України;

5) кошти загального фонду Державного бюджету України у розмірі, передбаченому законом про Державний бюджет України;

6) плата за проїзд вантажних автомобілів для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування, розмір та порядок справляння якої встановлюється Кабінетом Міністрів України;

7) інші надходження, що не суперечать законодавству України.

3. Кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються на:

фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожньої галузі, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій, утримання закладів охорони здоров'я для реабілітації учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів або щодо надання автомобільних доріг загального користування у концесію, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, здійснення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, витрат, пов'язаних з наданням автомобільних доріг загального користування у концесію, у тому числі розробленням та/або перекладом з іноземної мови інвестиційних пропозицій, техніко-економічного обґрунтування інвестицій, конкурсної документації, а також презентацію інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів (форумів, конференцій тощо);

фінансування будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування;

реалізацію спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів щодо розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування;

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах (за рахунок 15 відсотків коштів з джерел, визначених пунктами 1 - 3 і 6 частини третьої статті 29 цього Кодексу).

4. Залишки коштів спеціального фонду Державного бюджету України, що утворилися на кінець бюджетного періоду, спрямовуються на покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

5. Порядок використання коштів Державного дорожнього фонду затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги бюджетних коштів, необхідних для будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування державного значення, затверджуються Кабінетом Міністрів України.";

2) у частині четвертій статті 30:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2) фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожньої галузі, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій, утримання закладів охорони здоров'я для реабілітації учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів або щодо надання автомобільних доріг загального користування у концесію, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, здійснення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, витрат, пов'язаних з наданням автомобільних доріг загального користування у концесію, у тому числі розробленням та/або перекладом з іноземної мови інвестиційних пропозицій, техніко-економічного обґрунтування інвестицій, конкурсної документації, а також презентацію інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів (форумів, конференцій тощо) (за рахунок джерел, визначених пунктами 1 - 3 і 6 частини третьої статті 29 цього Кодексу); фінансування будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування місцевого значення (за рахунок джерел, визначених пунктами 1 - 3 і 6 частини третьої статті 29 цього Кодексу); виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1 - 3 і 6 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

реалізацію спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів щодо розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини третьої статті 15 цього Кодексу);";

доповнити частину пунктом 21 такого змісту:

"21) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (за рахунок джерел, визначених пунктами 1 - 3 і 6 частини третьої статті 29 цього Кодексу);";

3) частину другу статті 59 після слів "інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку" доповнити словами ", інформація про використання коштів Державного дорожнього фонду";

4) частину другу статті 61 доповнити пунктом 82 такого змісту:

"82) звіт про використання коштів Державного дорожнього фонду;";

5) частину другу статті 69 доповнити пунктом 22 такого змісту:

"22) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;";

6) частину першу статті 97 доповнити пунктом 42 такого змісту:

"42) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;";

7) доповнити Кодекс статтею 1032 такого змісту:

"Стаття 1032. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України, за рахунок джерел доходів, визначених пунктами 1 - 3 і 6 частини третьої статті 29 цього Кодексу.

У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міського бюджету міста Севастополя.

2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення перераховується за рахунок фактичних доходів, які є джерелом зазначеної субвенції.

3. Залишки коштів спеціального фонду Державного бюджету України щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на кінець бюджетного періоду зберігають своє цільове призначення і спрямовуються на оплату відповідних робіт та погашення наявної кредиторської заборгованості у наступному бюджетному періоді.".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім абзацу десятого підпункту 1 пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос