Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан" (относительно дополнительных механизмов реализации народовластия в Украине путем внедрения института народных инициатив)

Проект закона Украины от 25.12.2013 № 3830
Дата рассмотрения: 25.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" (щодо додаткових механізмів реалізації народовладдя в Україні шляхом запровадження інституту народних ініціатив)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, ст. 256) наступні зміни:

1) статтю 3 після абзацу четвертого доповнити двома абзацами такого змісту:

"Народна ініціатива - форма звернення громадян України, подана з використанням спеціалізованого інтернет-ресурсу в порядку, передбаченому цим Законом, у вигляді пропозиції, що стосується питань поліпшення соціального, економічного, політичного становища та розвитку країни чи вдосконалення державного управління, або яка містить пропозиції щодо вчинення певних дій, що знаходяться в межах повноважень суб'єктів звернення.

Підтримана народна ініціатива - народна ініціатива, розміщена на спеціалізованому інтернет-ресурсі, яка в передбаченому цим Законом порядку здобула підтримку визначеної цим Законом кількості громадян України, і у зв'язку з цим є обов'язковою для розгляду.";

2) після розділу II "ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН" доповнити новим розділом II1 такого змісту:

"II1 НАРОДНІ ІНІЦІАТИВИ

Стаття 231. Звернення із народними ініціативами

Громадяни України, які досягли 18-річного віку (повнолітні) та мають повну цивільну дієздатність, в порядку та з дотриманням вимог цього Закону, мають право висунути народну ініціативу, яка після проходження процедури перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства підлягає розміщенню на спеціалізованому інтернет-ресурсі.

Народні ініціативи можуть бути адресовані для реалізації Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України, народним депутатам України та органам місцевого самоврядування.

Суб'єкти до яких можуть бути адресовані народні ініціативи забезпечують інформування громадян про існуючу можливість їх подання, порядок та вимоги щодо їх розміщення та підтримки, а також про результати їх розгляду.

Стаття 232. Види народних ініціатив

В залежності від суб'єктів звернення народні ініціативи поділяються на народні ініціативи загальнодержавного рівня та народні ініціативи місцевого рівня.

Народними ініціативами загальнодержавного рівня є народні ініціативи, адресовані для реалізації Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України та народним депутатам України.

Народними ініціативами місцевого рівня є народні ініціативи, адресовані для реалізації органам місцевого самоврядування.

Стаття 233. Порядок подання та вимоги до народних ініціатив

Народні ініціативи мають бути складені державною мовою і не можуть містити у своєму тексті пропозиції, що суперечать вимогам чинного законодавства та (або) порушують права, свободи і законні інтереси інших громадян України.

Народні ініціативи можуть бути складені у вигляді проекту нормативного акту, вимоги щодо врегулювання певних правовідносин, пропозиції щодо зміни чинного законодавства, вимоги чи пропозиції щодо вчинення дій або в іншому вигляді, що дає можливість зрозуміти мету, на досягнення якої спрямована ініціатива.

Правила (порядок) подання та додаткові вимоги до народних ініціатив, адресованих Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України розробляються та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Правила (порядок) подання та додаткові вимоги до народних ініціатив, адресованих народним депутатам України, розробляються та затверджуються ними самостійно з урахуванням норм цього закону.

Правила (порядок) подання та додаткові вимоги до народних ініціатив, адресованих органам місцевого самоврядування, розробляються та затверджуються такими органами самостійно з урахуванням вимог цього Закону.

Вимоги щодо форми народних ініціатив та голосування за них не можуть містити положення, передбачені Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" для електронних документів стосовно обов'язковості електронного цифрового підпису.

Стаття 234. Підтримка народних ініціатив

Розміщені на спеціалізованому інтернет-ресурсі народні ініціативи перебувають у відкритому доступі, що передбачає можливість будь-якої особи ознайомитись з їх змістом.

Розміщення народних ініціатив передбачає можливість для їх підтримки шляхом здійснення прямого голосування. Правом голосу щодо підтримки народної ініціативи володіє кожна повнолітня особа, яка має повну цивільну дієздатність та вчинила дії, необхідні для здійснення голосування.

Для здобуття статусу підтриманої народної ініціативи, що висувається на загальнодержавному рівні, необхідним є отримання такою народною ініціативою щонайменше 50000 голосів громадян України впродовж 6 місяців, які починають обчислюватись з моменту розміщення народної ініціативи на спеціалізованому інтернет-ресурсі та відкриття можливості для голосування за неї.

Критерії, необхідні для підтримки народної ініціативи місцевого рівня, встановлюються органами місцевого самоврядування самостійно, з урахуванням чисельності населення територіальної громади.

Народні ініціативи, що не здобули підтримки визначеної кількості громадян України впродовж встановленого строку, знімаються з голосування та не розглядаються.

Стаття 235. Розгляд підтриманих народних ініціатив та реагування на них

Підтримані народні ініціативи підлягають розгляду та оцінці на предмет доцільності та можливості їх реалізації суб'єктом звернення або уповноваженою ним особою (органом).

Підтримані народні ініціативи, адресовані Верховній Раді України, Президентові України або Кабінетові Міністрів України, що визнані доцільними та можливими для реалізації, розглядаються Кабінетом Міністрів України, який забезпечує здійснення необхідних організаційних та підготовчих дій, спрямованих на їх реалізацію. Такі дії можуть здійснюватись у вигляді: підготовки та внесення на розгляд до Верховної Ради України проекту законодавчого акту, спрямованого на реалізацію підтриманої народної ініціативи; розробки та прийняття власного нормативного акту; розробки проекту акту Президента України та передачі такого йому на розгляд; зобов'язання органів виконавчої влади розробити та прийняти нормативні акти або здійснити дії, необхідні для реалізації народної ініціативи; здійснення інших дій.

Підтримані народні ініціативи, адресовані народним депутатам України та органам місцевого самоврядування розглядаються в порядку, визначному ними самостійно з урахуванням вимог цього Закону.

Строк розгляду та реагування на народні ініціативи не повинен перевищувати одного року з моменту набуття ними статусу підтриманих народних ініціатив.

Стосовно результатів розгляду підтриманих народних ініціатив, які адресовані Верховній Раді України, Президентові України та Кабінетові Міністрів України, а також дій, здійснених для їх реалізації, Кабінетом Міністрів України готується звіт, який розміщується на спеціалізованому інтернет-ресурсі, призначеному для розміщення народних ініціатив. У випадках прийняття рішення про недоцільність або неможливість реалізації підтриманих народних ініціатив, обґрунтування причин прийняття такого рішення наводиться у звіті".

2. Цей Закон набирає чинності з "01" січня 2015 року.

Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з моменту опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативних актів, передбачених цим Законом та необхідних для його реалізації;

привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;

здійснити організаційні дії, необхідні для реалізації цього Законопроекту.

 

Голова Верховної Ради України 

 

Опрос