Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно усовершенствования отдельных положений)

Проект закона Украины от 18.12.2013 № 3780
Дата рассмотрения: 18.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 44-48, ст. 552) такі зміни:

1. Частину другу статті 305 доповнити абзацами такого змісту:

"Надання органам доходів і зборів забезпечення сплати митних платежів не застосовується у разі переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом:

товарів, що були поміщені у митний режим переробки на митній території України та вивозяться за межі митної території України у тому самому стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання відповідно до пункту 3 частини першої статті 86 цього Кодексу, або у вигляді продуктів їх переробки;

товарів, що були поміщені у митний режим тимчасового ввезення та вивозяться за межі митної території України у тому самому стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, а також змін, що допускаються у разі використання таких товарів у митному режимі тимчасового ввезення відповідно до пункту 2 частини першої статті 86 цього Кодексу;

товарів, що ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування" як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями чи на підставі зареєстрованих у встановленому законодавством порядку договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність;

товарів, що призначені для використання у спільних з підрозділами Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань військових навчаннях;

товарів, що призначені для користування дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні;

товарів у рамках угод про виробничу кооперацію між Кабінетом Міністрів України та урядами держав - учасниць СНД;

товарів у рамках зареєстрованих у встановленому порядку проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

товарів у складі вантажів з допомогою, визначених частиною першою статті 250 цього Кодексу;

товарів гуманітарної допомоги відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" за умови наявності її одержувача в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.".

2. У частині 5 статті 307 і частині 1 статті 312 слово "третьою" замінити словом "четвертою".

3. Статтю 314 викласти в такій редакції:

"Стаття 314. Гарант

1. Гарантом може виступати:

1) банківська установа, яка надає гарантії безпосередньо або може застосовувати їх як фінансове забезпечення гарантій, що надаються органам доходів і зборів незалежними фінансовими посередниками;

2) незалежний фінансовий посередник - юридична особа, створена у формі повного або командитного товариства.

2. Банківська установа, яка має намір одержати від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізацію єдиної державної податкової, державної митної політики, в установленому цим Кодексом порядку повноваження гаранта, повинна відповідати таким критеріям:

1) мати відповідну чинну ліцензію Національного банку України;

2) мати досвід роботи у провадженні банківської діяльності не менш як п'ять років;

3) протягом останнього календарного року не бути об'єктом застосування Національним банком України заходів впливу за порушення нормативів (критеріїв) у вигляді обмеження, зупинення чи припинення провадження окремих видів діяльності;

4) не мати заборгованості перед органами доходів і зборів за попередньо наданими гарантіями.

3. Незалежний фінансовий посередник, що має намір одержати від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізацію єдиної державної податкової, державної митної політики, в установленому цим Кодексом порядку повноваження гаранта, повинен відповідати таким критеріям:

1) мати відповідні укладені угоди з банками щодо фінансового забезпечення гарантій та/або страховими компаніями щодо страхування виданих гарантій, що надаються незалежними фінансовими посередниками;

2) мати досвід провадження фінансової діяльності не менш як п'ять років;

3) протягом останніх трьох календарних років не бути об'єктом застосування спеціальних санкцій, передбачених Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", і не мати випадків притягнення їх посадових осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, передбачених статтями 472, 482 - 485 цього Кодексу;

4) не мати збитковості за останні три календарні роки;

5) не мати заборгованості із сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів;

6) не мати заборгованості перед органами доходів і зборів за попередньо наданими гарантіями.

4. Відносини між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізацію єдиної державної податкової, державної митної політики, та гарантами регулюються на підставі укладених угод, в яких зазначається обов'язок гаранта безумовно сплатити суму митних платежів у разі невиконання відповідними особами зобов'язань перед органами доходів і зборів та щороку не пізніше 1 березня подавати підтвердження умов, визначених у частинах першій - третій цієї статті, за попередній рік.

5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізацію єдиної державної податкової, державної митної політики, веде реєстр гарантів та форм фінансових гарантій, що надаються такими гарантами відповідно до укладених угод, які затверджуються зазначеним органом, та забезпечує регулярне (не менш як чотири рази на рік) оприлюднення зазначеного реєстру на своєму офіційному веб-порталі. Включення гарантів до реєстру здійснюється безоплатно.

6. Строк прийняття рішення про включення гарантів до реєстру не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня подання центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізацію єдиної державної податкової, державної митної політики, документів, що підтверджують виконання умов частини другої - третьої цієї статті.

7. У разі порушення строку, встановленого частиною шостою цієї статті, юридична особа, що набуває статусу гаранта, повинна бути включена до реєстру гарантів і може бути виключена з нього лише у разі недотримання критеріїв, визначених цією статтею.

8. Національний банк України протягом доби інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізацію єдиної державної податкової, державної митної політики, про відкликання відповідної ліцензії або виключення з Державного реєстру банків.".

4. У статті 315:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Незалежний фінансовий посередник, що має намір отримати статус гаранта відповідно до статті 314 цього Кодексу, повинен мати офіційне підтвердження контролюючого органу за місцем реєстрації юридичної особи як платника податків про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів за останні три календарні роки.";

частину другу і третю виключити.

5. У тексті Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізацію єдиної державної податкової, державної митної політики" у відповідному відмінку.

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос