Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налоговых льгот

Проект закона Украины от 18.12.2013 № 3777
Дата рассмотрения: 16.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкових пільг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, ст. 112) наступні зміни:

1. Доповнити статтю 14 пунктом 14.3:

"14.3. Терміни пільгових критеріїв вживаються у значеннях:

14.3.1. критерії фіскальної ефективності пільг - співвідношення між поточними витратами доходів бюджету від надання податкових пільг і майбутніми доходами бюджету, отриманими від сплати податку.

Граничний термін фіскальної ефективності дії податкових пільг має становити не менше як три, але й не більше п'яти років.

14.3.2. критерії успіху/поразки (невдачі) для одержання податкових пільг - продуктивність (інноваційні технології виробництва, товари які не були представлені на ринку.), обсяг експорту продукції, частка внутрішнього ринку, тощо".

2. Доповнити пункт 30.1 статті 30:

30.1. Податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі або за меншою ставкою за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті.

3. Доповнити пункт 30.2 статті 30 пунктами 30.2.1 та 30.2.2 та викласти у наступній редакції:

30.2. Підставами для надання пільг є:

30.2.1 визначені податковим та митним законодавством особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат, а також цільове використання вивільнених від оподаткування сум податків та зборів;

"30.2.2. заявники пільг повинні мати розрахунки критеріїв успіху/поразки (невдачі), критеріїв фіскальної ефективності пільг".

4. Доповнити пункт 30.5 статті 30.

Податкові пільги, порядок та підстави їх надання або припинення, у тому числі контроль за цільовим використанням, встановлюються, з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно цим Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

5. Доповнити пункт 30.8 статті 30:

Контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі. Податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, за період з дня надання звільнення від оподаткування до дня оплати.

6. Пункт 30.8 статті 30 доповнити підпунктом 30.8.1:

"30.8.1. Податкові пільги можуть бути достроково припинені за рішенням контролюючого органу у випадку, невиконання умов їх надання або порушення умов цільового використання, а також якщо ресурси (фінансові, людські) протягом тривалого часу (більше 2 закінчених виробничих циклів) будуть застосовуватись у неефективних (збиткових) проектах".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос