Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок отдельных налогов

Проект закона Украины от 18.12.2013 № 3757-2
Дата рассмотрения: 18.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України, (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

1.У абзаці третьому підпункту 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 слова "акцій приватних акціонерних товариств," виключити.

2. У статті 215:

1) у пункті 215.1 слова "тютюн та промислові замінники тютюну" замінити словами: "тютюн (крім промислової переробки) та його замінники (крім тих, що використовуються для виробництва тютюнових виробів)";

2) підпункти 215.3.1 - 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниці виміру

Ставки податку

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

гривень за 1 літр

1,17

2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні

гривень за 1 літр

0,01

2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)

гривень за 1 літр

2,85

2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00

Вина ігристі
Вина газовані

гривень за 1 літр

4,15

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

гривень за 1 літр

2,85

2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 -
сидр і перрі (без додання спирту)

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

56,42

2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00

Сидр і перрі (без додання спирту)

гривень за 1 літр

0,75

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

56,42

2208

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

56,42

215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставки податку

специфічна

адвалорна

одиниці виміру

ставка

одиниці виміру

ставка

2401

Тютюнова сировина
Тютюнові відходи

гривень за 1 кілограм (нетто)

242,82

 

 

2402 10 00 00

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну

гривень за 1 кілограм (нетто)

242,82

 

 

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1 тис. штук

81,22

відсотків

12

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1 тис. штук

181,51

відсотків

12

2403 (крім
2403 99 10 00,
2403 10)

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції

гривень за 1 кілограм (нетто)

242,82

 

 

2403 10

Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції

гривень за 1 кілограм (нетто)

242,82

 

 

2403 99 10 00

Жувальний і нюхальний тютюн

гривень за 1 кілограм (нетто)

242,82

 

 

215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Мінімальне акцизне податкове зобов'язання

одиниця виміру

сума

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1 тис. штук

106,48

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1 тис. штук

242,82

".

3. У розділі XX "Перехідні положення":

у підрозділі 5:

1) у пункті 1 слова та цифри: "32 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2014 року" замінити словами та цифрами: "32 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 березня 2014 року; 56,42 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 квітня до 31 грудня 2014 року";

2) пункт 6 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Внести зміни до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 2007 р., N 4, ст. 32; 2010 р. N 30, ст. 398; 2011 р., N 41, ст. 413; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року N 5410-VI):

а) статтю 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

"мінімальні роздрібні ціни на тютюнові вироби - ціни, які визначаються Кабінетом Міністрів України одночасно з набранням чинності закону про зміну ставок акцизного податку та мінімального акцизного зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби за кодами товарів 2402 20 90 10 та 2402 20 90 20 згідно УКТ ЗЕД, шляхом збільшення встановленого відповідно до цього Закону розміру такої ціни на найбільший показник змін специфічної або адвалерної ставок акцизного податку, або мінімального акцизного зобов'язання на такі вироби (обрахованих у відсотках до попередніх ставок або розміру мінімального акцизного зобов'язання)";

б) абзац одинадцятий частини другої статті 17 викласти в такій редакції:

"роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів та/або за цінами, нижчими від встановлених відповідно до цього Закону мінімальних роздрібних цін на тютюнові вироби на дату їх вироблення, - 100 відсотків вартості наявних у суб'єкта господарювання тютюнових виробів, але не менше 1000 гривень";

в) у статті 18:

частини сімнадцяту та вісімнадцяту викласти в такій редакції:

"Встановити, що норми цього Закону щодо сидру та перрі (без додання спирту) починають застосовуватися з 1 січня 2010 року.

Встановити, що суб'єкти господарювання, зобов'язані використовувати у виробництві коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією спирт коньячний власного виробництва або спирт коньячний, викурений в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, не менше:

10 відсотків - до 1 січня 2014 року;

15 відсотків - до 1 січня 2015 року;

20 відсотків - з 1 січня 2016 року.

доповнити частиною такого змісту:

"Тимчасово, на 2014 рік встановити такі мінімальні роздрібни ціни на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Мінімальна роздрібна ціна за 20 штук, грн.

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

5,00

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

10,00

".

 

Голова Верховної Ради України

Опрос