Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О защите человека от негативного воздействия электромагнитного излучения базовых станций систем сотовой связи

Проект закона Украины от 12.12.2013 № 3750
Дата рассмотрения: 11.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист людини від негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов'язаної з будівництвом та експлуатацією базових станцій систем стільникового зв'язку, і спрямований на забезпечення захисту життя, здоров'я та майна людей від негативного впливу їх електромагнітного випромінювання.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

негативний вплив електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку - вплив факторів електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку, що встановлені та експлуатуються з порушенням вимог даного Закону, та призводить або може призвести до негативних змін стану здоров'я, життя та майна людини чи здоров'я майбутніх поколінь;

оператор стільникового зв'язку - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері стільникового зв'язку з правом на технічне обслуговування та експлуатацію стільникових мереж;

базова станція системи стільникового зв'язку - потенційно небезпечний об'єкт, що являє собою будівлю, вежу, антену тощо, що використовується для організації стільникового зв'язку;

оператор базової станції систем стільникового зв'язку (далі - оператор базової станції) - оператор стільникового зв'язку, у власності або у користуванні якого перебуває базова станція системи стільникового зв'язку;

принцип ALARA - принцип експлуатації базових станцій систем стільникового зв'язку, що відповідає настільки низькому рівню електромагнітного випромінювання, наскільки це реально можливо в існуючих умовах.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює правовідносини між державою в особі її відповідних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, що виникають у зв'язку зі захистом людини від негативного впливу електромагнітного випромінювання, пов'язаного із будівництвом та експлуатацією базових станцій систем стільникового зв'язку.

Стаття 3. Право людини на забезпечення захисту від негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку

Кожна людина, яка проживає або тимчасово перебуває на території України, має право на захист від негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку. Це право забезпечується здійсненням комплексу заходів щодо запобігання негативного впливу електромагнітного випромінювання на організм людини та відшкодуванням шкоди, заподіяної внаслідок негативного впливу електромагнітного випромінювання.

Стаття 4. Право громадян та їх об'єднань на інформацію щодо стану захисту людини від негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку

Фізичні особи та їх об'єднання мають право на отримання інформації щодо рівнів опромінення людини та заходів захисту від негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку в місцях їх проживання чи роботи від відповідних органів виконавчої влади, до відання яких належать функції захисту людини від негативного впливу електромагнітного випромінювання згідно з законодавством України.

Розділ II
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД НЕГАТИВНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВПЛИВУ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ СИСТЕМ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Стаття 5. Загальні засади забезпечення захисту людини від негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку

Будівництво базових станцій систем стільникового зв'язку здійснюється за умови їх відповідності санітарним та будівельним нормам і правилам; містобудівним вимогам та обмеженням забудови земельної ділянки, що визначаються органом містобудування та архітектури, з урахуванням червоних та інших ліній регулювання забудови.

Електромагнітне випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку не повинно перевищувати затверджених в установленому порядку нормативів. Експлуатація базових станцій систем стільникового зв'язку, рівень випромінювання яких перевищує встановлений законодавством гранично допустимий рівень, забороняється.

Захист людини від негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку, забезпечується такими заходами:

першочерговим вибором місць розміщення базових станцій систем стільникового зв'язку поза зонами громадської та житлової забудови;

експлуатація базових станцій систем стільникового зв'язку за принципом ALARA;

веденням виробничого, державного, самоврядного та громадського контролю за рівнем випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку;

зміною характеру або припинення використання базових станцій систем стільникового зв'язку, якщо реальні дози опромінення людини перевищують затверджені в установленому порядку нормативи;

припинення використання базових станцій систем стільникового зв'язку, якщо буде встановлено, в передбаченому законом порядку, факт заподіяння шкоди здоров'ю або життю людини внаслідок негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку тощо.

Стаття 6. Порядок одержання згоди органів місцевого самоврядування на розміщення базової станції систем стільникового зв'язку

Оператор базової станції систем стільникового зв'язку, який планує будівництво такого об'єкта на території села, селища, міста, крім документів, передбачених містобудівним законодавством, зобов'язаний попередньо одержати згоду відповідної ради на розміщення об'єкта на такій території.

У разі, якщо розміщення базової станції систем стільникового зв'язку здійснюється оператором на земельній ділянці, що належить йому на праві власності або праві користування, та позитивного рішення ради про надання згоди на розміщення такого об'єкту, необхідним є отримання містобудівних вимог та обмежень забудови земельної ділянки, в порядку визначеному ст. 7 цього Закону.

Виконавчі органи відповідних рад протягом п'яти днів від дати отримання заяви на отримання такої згоди повідомляють через засоби масової інформації адресу, на яку кожна юридична і фізична особа може протягом одного місяця з дати опублікування повідомлення надіслати в письмовій формі свої пропозиції та зауваження про доцільність реалізації проекту.

Виконавчі органи відповідних рад в строк не більше 1 місяця з дати опублікування повідомлення розглядають на відкритих засіданнях, час і місце проведення яких повідомляються через засоби масової інформації, проект та отримані пропозиції та зауваження про доцільність його реалізації.

Виконавчі органи відповідних рад у разі необхідності мають право отримати від оператора базової станції додаткову інформацію щодо проекту або призначити його експертизу.

Рішення ради про надання згоди або відмову в її наданні на розміщення базової станції систем стільникового зв'язку приймається не пізніше трьох місячного строку з дня звернення оператора до відповідної ради.

У разі відмови у наданні згоди ради на розміщення базової станції систем стільникового зв'язку оператор базової станції має право після доопрацювання проекту повторно подати його на розгляд у встановленому порядку.

Оператор базової станції та інші заінтересовані особи мають право оскаржити рішення відповідних рад в судовому порядку.

Стаття 7. Порядок надання містобудівних вимог та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво базових станцій систем стільникового зв'язку та їх зовнішніх інженерних мереж

Оператор базової станції, після отримання позитивного рішення ради про надання згоди на розміщення базової станції систем стільникового повинен, з метою одержання містобудівних умов та обмежень для проектування таких об'єктів, звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури з клопотанням про надання містобудівних вимог та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво об'єктів базової станції та їх зовнішніх інженерних мереж. До письмової заяви додається вичерпний перелік таких документів:

а) копія свідоцтва про державну реєстрацію оператора базової станції або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, завірені підписом та печаткою заявника;

б) документ, що посвідчує право на земельну ділянку відповідного виду цільового призначення земельної ділянки (землі зв'язку), завірені підписом та печаткою заявника;

в) викопіювання з топографо-геодезичного плану;

г) кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності);

д) черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - у разі відсутності містобудівного кадастру);

є) фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);

ж) містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва

з) ситуаційний план земельної ділянки;

г) передпроектні роботи на встановлення базової станції систем стільникового зв'язку, виконані ліцензованою проектною організацією (оригінал);

д) позитивний висновок управління охорони історичного середовища (у разі розміщення об'єктів у межах історичного ареалу населеного пункту).

На підставі поданих документів у місячний строк заявнику надаються містобудівні вимоги та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво базових станцій системи стільникового зв'язку та їх зовнішніх інженерних мереж або мотивовану відмову у їх наданні.

Підставою для відмови оператору базової станції у наданні містобудівних вимог та обмежень є невідповідність здійснення будівництва базових станцій системи стільникового зв'язку та їх зовнішніх інженерних мереж вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, державних санітарних норм та правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.

Стаття 8. Державна екологічна експертиза

З метою запобігання негативному впливу базових станцій систем стільникового зв'язку на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей проводиться обов'язкова екологічна експертиза, в порядку визначеному Законом України "Про екологічну експертизу".

Фінансування державної екологічної експертизи здійснюється оператором базової станції.

Розміщення базових станцій систем стільникового зв'язку без отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи забороняється.

Стаття 9. Участь громадськості в процесі екологічної експертизи

З метою врахування громадської думки суб'єкти екологічної експертизи проводять публічні слухання або відкриті засідання.

Участь громадськості в процесі екологічної експертизи може здійснюватись шляхом виступів у засобах масової інформації, подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення представників громадськості до складу експертних комісій, груп по проведенню громадської екологічної експертизи.

Підготовка висновків екологічної експертизи і прийняття рішень щодо подальшої реалізації (використання, застосування, експлуатації тощо) об'єкта екологічної експертизи здійснюються з урахуванням громадської думки.

Стаття 10. Громадська екологічна експертиза

Одночасно з державною екологічною експертизою може здійснюватись громадська екологічна експертиза шляхом створення на добровільних засадах тимчасових або постійних еколого-експертних колективів громадських організацій чи інших громадських формувань.

Стаття 11. Обов'язки оператора базової станції систем стільникового зв'язку щодо захисту людини від негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку

Оператор базової станції систем стільникового зв'язку зобов'язаний:

розміщувати базову станцію систем стільникового зв'язку в порядку, передбаченому містобудівним законодавством та цим Законом;

здійснювати систематичний виробничий контроль за технічним станом базової станції систем стільникового зв'язку, а також за рівнями їх електромагнітного випромінювання;

планувати і проводити заходи щодо забезпечення захисту людини від впливу електромагнітного випромінювання;

своєчасно інформувати уповноважені органи державної влади щодо виникнення аварійних ситуацій, порушень санітарних правил і норм, які створюють загрозу для безпеки людини;

забезпечувати реалізацію прав громадян та їх об'єднань на надання інформації щодо стану захисту людини від впливу електромагнітного випромінювання.

Стаття 12. Система нагляду та контролю у сфері будівництва та експлуатації базових станцій систем стільникового зв'язку

Систему нагляду та контролю у сфері будівництва та експлуатації базових станцій систем стільникового зв'язку становить державний, самоврядний та громадський контроль.

Державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов'язаної з негативним впливом електромагнітного випромінювання базовими станціями систем стільникового зв'язку, здійснюють уповноважені органи влади, в тому числі центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи (у разі утворення), до відання яких відповідно до закону віднесені питання:

забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;

державного нагляду (контролю) у сферах пожежної і техногенної безпеки;

санітарно-епідемічної безпеки;

містобудування.

Самоврядний контроль у сфері будівництва та експлуатації базових станцій систем стільникового зв'язку здійснюють сільські, селищні, міські, районні та обласні ради.

Громадський контроль здійснюють громадські формування в порядку, передбаченому законодавством.

Розділ III
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ СИСТЕМ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Стаття 13. Відповідальність за порушення законодавства щодо захисту людини від негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку

Особи, винні у порушенні законодавства щодо захисту людини від негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України.

Стаття 14. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку

Відшкодуванню підлягає шкода, заподіяна життю та здоров'ю людини, а також майну фізичних та юридичних осіб внаслідок негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку, встановлених з порушенням вимог цього Закону.

У разі смерті особи, що настала внаслідок такого впливу електромагнітного випромінювання, право на відшкодування шкоди отримують її спадкоємці.

Підставою для відшкодування шкоди, заподіяної негативним впливом електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв'язку, є встановлення факту заподіяння такої шкоди та причиннєво-насідкового зв'язку, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 15. Забезпечення відшкодування шкоди

Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок негативного впливу електромагнітного випромінювання базової станції систем стільникового зв'язку, забезпечується за рахунок коштів власника або користувача такої базової станції систем стільникового зв'язку.

Спори щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок негативного впливу електромагнітного випромінювання, розглядаються в судовому порядку або шляхом укладення мирової угоди в позасудовому порядку. В разі недосягнення згоди щодо істотних умов мирової угоди, спір передається на розгляд до суду.

Розділ IV
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Стаття 16. Міжнародне співробітництво у сфері захисту людини від впливу електромагнітного випромінювання

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері захисту людини від впливу електромагнітного випромінювання.

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші норми ніж ті, що передбачені законодавством України щодо захисту людини від впливу електромагнітного випромінювання, то застосовуються норми міжнародного договору.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 17. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Дозвільні документи на експлуатацію базових станцій систем стільникового зв'язку, видані до набрання чинності цим Законом, діють протягом строку, на який їх видано.

3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос