Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения права собственности на объекты трубопроводного транспорта

Проект закона Украины от 02.12.2013 № 3715
Дата рассмотрения: 02.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування права власності на об'єкти трубопровідного транспорту

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139) викласти в новій редакції:

"Стаття 7. Трубопровідний транспорт як об'єкт власності

Магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і перебуває виключно у державній власності.

Об'єкти магістрального трубопровідного транспорту закріплюються за державними унітарними підприємствами на праві господарського відання та/або оперативного управління, не підлягають приватизації та не можуть бути відчужені, вилучені, передані до статутного капіталу господарських товариств та організацій і щодо таких об'єктів не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження.

Державні унітарні підприємства, на балансі яких знаходяться об'єкти магістрального трубопровідного транспорту не підлягають приватизації та включаються до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Реорганізація (злиття, приєднання, виділення, поділ, перетворення) державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту та державних підприємств на балансі яких знаходяться об'єкти магістрального трубопровідного транспорту забороняються за виключенням випадків, передбачених законом.

Відчуження основних фондів державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту та державних підприємств на балансі яких знаходяться об'єкти магістрального трубопровідного транспорту, передача з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, вчинення інших дій, що можуть призвести до відчуження основних фондів, часток та акцій у статутному капіталі таких державних підприємств забороняються крім випадків, встановлених законом.

Положення Закону України "Про передачу об'єктів права державної власності комунальної власності" не застосовуються до об'єктів магістрального трубопровідного транспорту крім випадків, передачі непрофільних активів державних унітарних підприємств, на балансі яких знаходяться об'єкти магістрального трубопровідного транспорту. Порядок передачі об'єктів трубопровідного транспорту встановлюється законом.

Промислові трубопроводи (приєднані мережі) є державною або комунальною власністю відповідно і передаються лише державним або комунальним комерційним підприємствам на праві господарського відання за виключенням промислових трубопроводів (приєднаних мереж) в межах території підприємств (споживачів, субспоживачів) до першого розгалуження (вузла обліку).

У разі, якщо об'єкти трубопровідного транспорту збудовані (реконструйовані) за власні та/або запозичені (крім бюджетних) кошти юридичних та/або фізичних осіб вони протягом року, з моменту введення в експлуатацію, підлягають передачі у державну або комунальну власність на договірній основі з обов'язковою компенсацією обґрунтованого обсягу витрат з урахуванням амортизаційних відрахувань, але не більше ніж балансової (залишкової) вартості, що склалася на момент такої компенсації.

Об'єкти трубопровідного транспорту побудовані (реконструйовані) за власні та/або запозичені (крім бюджетних) кошти юридичних та/або фізичних осіб і введені в експлуатацію до набрання чинності цим законом підлягають передачі у державну або комунальну власність протягом року з моменту набрання чинності цим законом на договірній основі з обов'язковою компенсацією обґрунтованого обсягу витрат з урахуванням амортизаційних відрахувань, але не більше ніж балансової (залишкової) вартості без врахування індексації та переоцінки, що склалася на момент такої компенсації.

Об'єкти трубопровідного транспорту, що підлягають передачі у державну власність відповідно до цієї статті передаються разом з виконавчо-технічною та проектно-кошторисною документацією на підставі типового договору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Об'єкти трубопровідного транспорту, що підлягають передачі у комунальну власність відповідно до цієї статті передаються разом з виконавчо-технічною та проектно-кошторисною документацією на підставі типового договору у порядку, визначеному законодавством.

Типова форма відповідного договору, на підставі якого здійснюється передача об'єктів трубопровідного транспорту у державну власність, порядок визначення обґрунтованого обсягу витрат, що підлягає компенсації, форма відшкодування (викуп, у тому числі в розстрочку, оформлення корпоративних прав, надання пільг у визначеному розмірі) встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Типова форма відповідного договору, на підставі якого здійснюється передача об'єктів трубопровідного транспорту у комунальну власність, порядок визначення обґрунтованого обсягу витрат, що підлягає компенсації, форма відшкодування (викуп, у тому числі в розстрочку, оформлення корпоративних прав, надання пільг у визначеному розмірі) затверджується на пленарних засіданнях відповідних рад.

Об'єкти трубопровідного транспорту передаються з комунальної у державну власність безоплатно у порядку, встановленому Законом України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності".

Користування та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту здійснюється виключно на підставі оплатного типового договору, укладеного з державним або комунальним підприємством на балансі якого вони знаходяться.

Типова форма договору, на підставі якого здійснюється користування та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту, що знаходяться на балансі державного підприємства затверджується Кабінетом міністрів України. Типова форма договору, на підставі якого здійснюється користування та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту, що знаходяться на балансі комунального підприємства затверджується на пленарних засіданнях відповідних рад.

Щодо державних підприємств та акціонерних товариств магістрального трубопровідного транспорту, 100 відсотків часток та акцій яких перебуває у державній власності України та/або засновником яких є Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та пов'язаних з нею осіб не може бути порушено справу про банкрутство.".

2. Останні два абзаци пункту 15 статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566) вилучити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування привести у відповідність до вимог цього Закону свої нормативні акти.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос