Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О винограде и виноградном вине" относительно содействия работе малых и средних предприятий в отрасли виноделия

Проект закона Украины от 02.12.2013 № 3711
Дата рассмотрения: 02.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо сприяння роботі малих і середніх підприємств у галузі виноробства

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005 р., N 31, ст. 419) такі зміни:

1. Статтю 1 розділу I доповнити пунктом 39 такого змісту:

"39) малий приватний виробник вина - виноградарсько-виноробне підприємство, що має виноградники площею від 0,5 до 20 га та виробляє не більше 10000 дал вина на рік;".

Відповідно пункти 39 - 41 статті 1 вважати пунктами 40 - 42.

2. Абзац перший статті 2 розділу II викласти в наступній редакції:

"Виноградні насадження технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства та внесенню до бази даних Кадастру виноградників України, що здійснюється галузевими науково-дослідними установами й регулюється положеннями цього Закону.".

3. Статтю 2 розділу II доповнити абзацом другим такого змісту:

"Виноградні насадження технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності повинні мати не менше 15 % вітчизняних сортів виноградних насаджень від загальної площі насаджень, які підлягають реєстрації в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань аграрної політики.".

Відповідно абзаци другий-сьомий вважати абзацами третім - восьмим.

3. Доповнити розділ IV новою статтею 16 такого змісту:

"Стаття 16. Внесення даних про виноградні насадження до бази даних Кадастру виноградників України

Внесення даних про виноградні насадження технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності до бази даних Кадастру виноградників України здійснюється галузевими науково-дослідними установами.

Реєстрація даних у базі Кадастру виноградників України підтверджується оформленням Паспорту винограднику уповноваженим органом обласної державної адміністрації. Паспорт винограднику складається в трьох примірниках: перший - виноградарсько-виноробному господарству, другий - галузевій науково-дослідній установі, третій - центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики.

Порядок реєстрації виноградних насаджень у базі даних Кадастру виноградників України, внесення змін до неї, видачі паспортів насаджень та зберігання документів затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос