Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сроков обжалования плательщиками налогов налогового уведомления-решения и усовершенствования некоторых положений

Проект закона Украины от 29.11.2013 № 3706
Дата рассмотрения: 28.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо строків оскарження платниками податків податкового повідомлення-рішення та удосконалення деяких положень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У статті 56:

пункт 56.18 статті 56 викласти у такій редакції:

"56.18. Платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання у будь-який момент після отримання такого рішення в строки, визначені Кодексом адміністративного судочинства України.";

у пункті 56.19 слова "протягом місяця" замінити словами "протягом строку визначеного в пункті 56.18 цієї статті.

2. Доповнити статтю 83 пунктом 83.2 такого змісту:

"83.2. Посадові особи контролюючих органів під час проведення перевірки платника податків не можуть використовувати у якості матеріалів для висновків акт перевірки або відповідну частину такого акту, інших платників податків, податкове повідомлення-рішення за яким не було винесено у строки встановлені пунктом 86.8 статті 86 цього Кодексу, або винесене на його підставі повідомлення-рішення було скасовано у порядку встановленому цим Кодексом. Це положення не поширюється на акти перевірок, складені за результатами перевірок, що були проведені з підстав передбачених підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу.".

3. Пункт 86.1 статті 86 доповнити абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"Акт податкової перевірки або відповідна частина такого акту, на підставі якого не було винесено податкове повідомлення-рішення у встановлені цим Кодексом строки, не може бути використаний в якості доказу у кримінальній, цивільній або будь-якій іншій справі та/або використаний як матеріали, що є підставою для висновків під час проведення перевірок інших платників податків; відомості за таким актом не можуть бути внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань та бути підставою для проведення досудового розслідування.

Це положення не поширюється на випадки, коли перевірка була проведена з підстав передбачених підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу".

4. Пункт 123.2 статті 123 виключити.

5. Доповнити Кодекс статтею 1231 такого змісту:

"Стаття 1231. Порушення умов використання сум податкової пільги

1231.1. Використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору, -

тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, зборів, платежів, що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос