Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов" (относительно уточнения отдельных положений)

Проект закона Украины от 22.11.2013 № 3684
Дата рассмотрения: 22.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 17, ст. 155; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI) такі зміни:

1) назву розділу VI після слова "документів" доповнити словами "та надання окремих адміністративних послуг";

2) у статті 24:

після частини п'ятої доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"Для видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, або державному адміністраторові, подаються такі документи:

заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

довідка суб'єкта господарювання про наявність у нього суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову та рибоприймальних пунктів на визначеному рибогосподарському водному об'єкті;

програма виконання робіт у разі здійснення вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, контрольного вилову водних біоресурсів, вилову водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури.".

У зв'язку з цим частини шосту - двадцять четверту вважати відповідно частинами сьомою - двадцять п'ятою;

в абзацах другому і третьому частини восьмої слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "цим Законом";

після частини десятої доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"Для видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, подаються такі документи:

заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

відомості про знаряддя лову;

засвідчені заявником копії:

- документів, які підтверджують майнові права судновласника на власні або орендовані судна;

- свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України;

- свідоцтва про придатність до плавання;

- класифікаційного свідоцтва;

- документа про встановлення системи дистанційного моніторингу;

інші документи відповідно до вимог міжнародних організацій з управління рибальством та/або прибережних держав.".

У зв'язку з цим частини одинадцяту - двадцять п'яту вважати відповідно частинами дванадцятою - двадцять шостою;

в абзацах другому і третьому частини дванадцятої слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "цим Законом";

після частини чотирнадцятої доповнити статтю новими частинами такого змісту:

"Для видачі свідоцтва про відповідність компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року подається заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості.

Підставою для відмови у видачі свідоцтва про відповідність компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року є незадовільний результат перевірки компанії аудиторами на відповідність вимогам зазначеного Кодексу.".

У зв'язку з цим частини п'ятнадцяту - двадцять шосту вважати відповідно частинами сімнадцятою - двадцять восьмою;

після частини вісімнадцятої доповнити статтю новими частинами такого змісту:

"Акт технічного огляду судна, що не підлягає нагляду класифікаційного товариства, складається на підставі графіка проведення технічних оглядів, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, і не потребує звернення суб'єкта господарювання.

Для видачі дозволу на імпорт в Україну водних біоресурсів, продуктів харчування та переробки з них за кількістю та видовим складом, подаються такі документи:

заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

засвідчені заявником копії:

- зовнішньоекономічного контракту;

- документа, що підтверджує законність вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів вилову;

- контракту на зберігання (переробку) товару у разі, коли таке зберігання (переробка) здійснюється не на підприємствах імпортера;

гарантійний лист імпортера про здійснення ветеринарно-санітарних заходів.

Підставами для відмови у видачі дозволу на імпорт в Україну водних біоресурсів, продуктів харчування та переробки з них за кількістю та видовим складом є:

подання суб'єктом господарювання не в повному обсязі документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Для видачі сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, подаються:

заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що формує і забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

висновок відповідного наукового органу з питань виконання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, щодо існування потенційної загрози виживанню виду внаслідок міжнародної торгівлі його зразками;

документи, що підтверджують походження зразка та законність набуття його у власність або володіння та користування (залежно від способу набуття зразка):

витяг з державної книги племінних тварин або журналу реєстрації штучного розведення тварин із зазначенням дати і місця розведення чи вирощування, племінних номерів, а у разі, коли зразок належить до виду, який включено до додатка I Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - дані про його батьківські особини до другого покоління;

засвідчені заявником копії:

- цивільно-правових договорів, інших правочинів, за якими зразок набутий у власність або володіння та користування;

- дозволу на вилучення зразка з природного середовища або копія сертифіката на його інтродукцію з моря;

- дозволу Адміністративного органу країни, до якої експортується або реекспортується зразок, якщо він належить до виду, включеного до додатка I Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

- дозволу на експорт зразка в Україну або сертифіката на реекспорт, що видані Адміністративним органом країни, з якої зразок експортується в Україну (у разі реекспорту), а у разі реекспорту зразка, який експортований в Україну з країни, що не є стороною Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, подається копія дозволу на його експорт, видана компетентним органом цієї країни.

У разі експорту особливо цінних живих зразків (як правило, видів, включених до додатка І Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення) або видів, які чутливі до умов транспортування та зміни умов утримання, адміністративний орган може додатково вимагати від заявника подання документів, що підтверджують згоду імпортера на імпорт таких зразків та наявність у нього належних умов для їх утримання.

У разі існування потенційної загрози виживанню виду внаслідок міжнародної торгівлі його зразками дозвіл або сертифікат видається за наявності позитивного висновку відповідного наукового органу з питань виконання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Висновок готується після надходження звернення адміністративного органу або заявника.

Підставами для відмови у видачі сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, є:

подання суб'єктом господарювання не в повному обсязі документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок наукового органу з питань виконання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.".

У зв'язку з цим частини дев'ятнадцяту - двадцять восьму вважати відповідно частинами двадцять шостою - тридцять п'ятою;

після частини двадцять сьомої доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"Для видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, подаються такі документи:

заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

проект підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову згідно з порядком, установленим Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частини двадцять восьму - тридцять п'яту вважати відповідно частинами двадцять дев'ятою - тридцять шостою;

після частини тридцять першої доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"Для видачі форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, подається запит в електронній або паперовій формі, встановлений Кабінетом Міністрів України. Зазначений запит подається до заходження судна з уловом антарктичного та патагонського іклачів у порт вивантаження на території України чи за її межами або до дати вивезення антарктичного та патагонського іклачів з території України.".

У зв'язку з цим частини тридцять другу - тридцять шосту вважати відповідно частинами тридцять третьою - тридцять сьомою;

3) доповнити Закон статтею 241 такого змісту:

"Стаття 241. Особливості надання окремих адміністративних послуг

Для отримання окремих адміністративних послуг до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, подаються такі документи:

1) для погодження режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта:

заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості;

науково-біологічне обґрунтування, на підставі якого розробляється режим;

режим рибогосподарської експлуатації водного об'єкта (його ділянки), згідно з яким утворюється спеціальне товарне рибне господарство.

Підставами для відмови у погодженні режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта є:

недостовірність відомостей, що містяться у документах, поданих заявником для погодження режиму;

відсутність повного комплекту документів, необхідних для погодження режиму;

невідповідність вимогам Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах (рибоводно-експлуатаційним нормам), встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості;

здійснення рибогосподарської експлуатації водного об'єкта іншим суб'єктом господарювання.

Граничний строк погодження режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта становить 30 календарних днів;

2) для присвоєння номерів суб'єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво:

заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості;

відомості про консервне та пресервне виробництво з водних біоресурсів;

засвідчена заявником копія статуту юридичної особи.

Підставами для відмови у присвоєнні номерів суб'єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво, є:

відсутність повного комплекту документів;

незасвідчені заявником копії поданих документів.

Підставами для переоформлення витягу з переліку про присвоєння номерів суб'єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво, є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або виробництва.

Переоформлення витягу з переліку про присвоєння номерів суб'єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво, видача дубліката такого витягу та анулювання номера здійснюються безоплатно на підставі заяви суб'єкта господарювання.

Підставами для відмови у переоформленні витягу з переліку про присвоєння номерів суб'єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво, видачі дубліката такого витягу є недостовірність відомостей, що містяться у поданих заявником документах.

Граничний строк надання адміністративної послуги з присвоєння номерів суб'єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво, переоформлення витягу з переліку про присвоєння номера суб'єктам господарювання, видачі дубліката такого витягу становить 15 робочих днів.

Погодження режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта і присвоєння номерів суб'єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво, переоформлення витягу з переліку про присвоєння номера суб'єктам господарювання здійснюються безоплатно.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос