Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания дополнительных условий для реализации конституционных прав граждан путем использования информационных коммуникационных технологий

Проект закона Украины от 22.11.2013 № 3681
Дата рассмотрения: 22.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення додаткових умов для реалізації конституційних прав громадян шляхом використання інформаційних комунікаційних технологій

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про електронні документи та електронний документообіг" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 36, ст. 275):

1) у статті 3 після слів "Про Національний архівний фонд та архівні установи" доповнити словами "Про звернення громадян";

2) доповнити новою статтею 6-1 такого змісту:

"Стаття 6-1. Електронне звернення

Електронне звернення - електронний документ, направлений або переданий за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або електронних носіїв.

Електронне звернення повинно містити електронний підпис автора.

Електронне звернення має відповідати всім вимогам чинного законодавства.

Відносини, пов'язані з розглядом електронних звернень, регулюються законом.".

2. У Законі України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 47, ст. 256):

1) у статті 3:

- у частині першій слово "або" замінити словами ", електронній чи";

- у частині третій після слів "письмове" доповнити словом ", електронне";

2) у статті 5:

- у частині третій після слів "на особистому прийомі)," доповнити словами "електронним (направленим або переданий за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або електронних носіїв)";

- доповнити новими частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

"Електронне звернення повинно містити електронний підпис автора.

Електронне звернення має відповідати всім вимогам чинного законодавства.";

3) у частині першій статті 8 після слів "встановити авторство," доповнити словами "електронні звернення без зворотної адреси та електронного підпису заявника";

4) у частині четвертій статті 15 після слів "громадянина в письмовій" доповнити словами "або електронній";

5) у частині першій статті 18:

- у абзаці сьомому після слів "одержати письмову" доповнити словами "або в електронному вигляді";

- у абзаці восьмому слова "або письмово" замінити словами ", письмово або в електронному вигляді";

6) у абзаці сьомому частини першої статті 19 після слова "письмово" доповнити словами "або в електронному вигляді";

7) у статті 20:

- у частині другій після слів "обґрунтовану письмову" доповнити словом ", електронну";

- доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

"Розгляд електронних звернень:

а) електронні звернення, що надійшли до суб'єктів, перерахованих у абзаці 1 статті 1 даного Закону, підлягають розгляду в порядку, встановленому для розгляду письмових звернень, з урахуванням особливостей, передбачених законодавством.

б) відповіді на електронні звернення, а також повідомлення заявників про залишення їх електронних звернень без розгляду по суті, про направлення електронних звернень для розгляду організаціям відповідно до їх компетенції, продовження терміну розгляду звернень направляються на адресу електронної пошти заявників, зазначеній в електронних зверненнях.

На електронні звернення надаються письмові відповіді у випадках, якщо заявник у своєму електронному звернені просить направити письмову відповідь за вказаною заявником у зверненні поштовою адресою".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос