Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно укрепления судейского самоуправления

Проект закона Украины от 22.11.2013 № 3678
Дата рассмотрения: 22.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зміцнення суддівського самоврядування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529):

1) частину другу статті 20 викласти у такій редакції:

"2. Голову місцевого суду, його заступника, голову апеляційного суду, його заступників, голову вищого спеціалізованого суду, його заступників призначають на посади строком на три роки із числа суддів цього суду та звільняють з посад збори суддів відповідного суду. Такі рішення збори суддів приймають таємним голосуванням";

2) у статті 114:

у частині першій слова "ради суддів, конференції суддів" замінити словами "Ради суддів України";

пункти 2, 3 частини другої виключити;

3) у статті 115:

у частині другій слова "загальної кількості суддів даного суду" замінити словами "кількості суддів, які працюють у цьому суді";

у частині четвертій слова "половини від загальної кількості суддів даного суду" замінити словами "двох третин від кількості суддів, які працюють у цьому суді";

у частині п'ятій:

у пункті 1 слова "конкретних суддів або" виключити;

пункт 2 доповнити словами "або не менше ніж однієї третини від кількості суддів, які працюють у цьому суді";

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4) обирають делегата суду із числа суддів цього суду на з'їзд суддів України";

доповнити частиною такого змісту:

"9. Збори суддів приймають рішення більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, відкритим голосуванням, якщо не буде прийнято рішення про проведення таємного голосування. Рішення щодо призначення на адміністративні посади або звільнення з цих посад приймається таємним голосуванням";

4) у статті 116:

у частині першій слова "загальної кількості суддів даного суду" замінити словами "кількості суддів, які працюють у цьому суді";

у частині третій слова "половини від загальної кількості суддів даного суду" замінити словами "двох третин від кількості суддів, які працюють у цьому суді";

у пункті 1 частини четвертої слова "конкретних суддів чи" виключити;

частину п'яту після слів "голови вищого спеціалізованого суду" доповнити словами "або не менше ніж однієї третини від кількості суддів, які працюють у цьому суді";

частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Збори суддів Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду обирають делегата відповідного суду із числа суддів цього суду або суддів у відставці на з'їзд суддів України";

частину восьму виключити;

5) статті 118 - 122 виключити;

6) у статті 124:

частину першу доповнити реченням такого змісту: "Рада суддів України зобов'язана скликати позачерговий з'їзд суддів України на вимогу зборів суддів не менш ніж однієї четверті судів";

частини другу - третю викласти у такій редакції:

"2. Рада суддів України, яка скликає з'їзд суддів України в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з'їзду, та визначає дату, місце проведення з'їзду.

3. На з'їзд суддів України можуть бути запрошені Президент України, Голова Верховної Ради України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Міністр юстиції України та інші особи";

у частині четвертій слова "на вимогу відповідної конференції суддів у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, ініціатори" замінити словами "уповноважені зборами суддів представники судів, які відповідно до частини першої цієї статті ініціювали", а слова "відповідної ради" виключити;

у частині п'ятій слова "Відповідні ради суддів" замінити словом "Делегати";

7) у статті 125:

частину першу виключити;

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Збори суддів кожного суду загальної юрисдикції, а також Конституційний Суд України обирають на з'їзд суддів України по одному делегату з числа суддів цих судів або суддів у відставці";

8) частину другу статті 126 викласти у такій редакції:

"2. З'їзд суддів України відкриває Голова Ради суддів України, а у разі його відсутності - заступник Голови Ради суддів України";

9) у статті 127:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у складі сорока суддів. До складу Ради суддів України входять:

1) двадцять суддів, які є делегатами від місцевих загальних судів;

2) три судді, які є делегатами від місцевих адміністративних судів;

3) три судді, які є делегатами від місцевих господарських судів;

4) сім суддів, які є делегатами від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення;

5) два судді, які є делегатами від апеляційних адміністративних судів;

6) один суддя, який є делегатом від апеляційних господарських судів;

7) по одному судді від вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України.

Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити судді, які беруть участь у з'їзді суддів України";

пункт 4 частини четвертої доповнити словами: "заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України";

частину сьому виключити;

у частині восьмій слово "запрошується" замінити словами "може бути запрошений";

10) у частині першій статті 128 слова "конференцій суддів та рад суддів" виключити.

2. У Законі України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N25, ст. 146):

1) пункт 1-1 частини першої статті 3 виключити;

2) пункти 2-1, 2-2 частини першої статті 27 виключити;

3) статтю 32-1 виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Не пізніше п'ятнадцяти днів з дня набрання чинності цим Законом у всіх судах загальної юрисдикції проводяться збори суддів з метою призначення голів відповідних судів і їхніх заступників (крім Верховного Суду України), а також обрання делегатів на з'їзд суддів України. Повноваження голів судів, їх заступників, а також делегатів з'їзду суддів України підтверджуються витягом із протоколу зборів суддів відповідного суду.

3. Голови місцевих, апеляційних судів і вищих спеціалізованих судів, а також їхні заступники, призначені до набрання чинності цим Законом, здійснюють свої повноваження до призначення голів цих судів і їхніх заступників відповідно до цього Закону, але не більше п'ятнадцяти днів після набрання ним чинності.

4. З'їзд суддів України з метою формування нового складу Ради суддів України, призначення членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та вирішення інших питань, віднесених до його компетенції, проводиться не пізніше двох місяців після набрання чинності цим Законом.

5. Члени Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначені до набрання чинності цим Законом, здійснюють свої повноваження до призначення членів цих органів відповідно до цього Закону, незалежно від строку, який залишився до закінчення терміну їх повноважень.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос