Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" (относительно приведения в соответствие с европейскими стандартами)

Проект закона Украины от 21.11.2013 № 3663
Дата рассмотрения: 21.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" (щодо приведення у відповідність до європейських стандартів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 15, ст. 188) такі зміни:

1) Преамбулу закону викласти в такій редакції:

"Цей Закон визначає організаційно-правові засади альтернативної (невійськової) служби (далі - альтернативна служба), якою відповідно до Конституції України має бути замінене виконання військового обов'язку, якщо його виконання суперечить релігійним та іншим переконанням громадянина.";

2) Статтю 2 закону викласти в такій редакції:

"Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним та іншим переконанням.";

3) Частину першу статті 4 викласти в такій редакції:

"На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним чи іншим переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідні рішення.";

4) Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:

"Альтернативну службу громадяни проходять на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності, громадських об'єднаннях, благодійних організаціях, діяльність яких у першу чергу пов'язана із соціальним захистом населення, охороною здоров'я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, наданням соціальних послуг громадянам, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.";

5) Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"Строк альтернативної служби дорівнює строку військової служби, встановлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, строк альтернативної служби дорівнює строку військової служби, встановлений для осіб, які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.";

6) Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:

"У разі призову на військові збори громадян, які після проходження строкової військової служби набули релігійних чи інших переконань, вони не пізніше семи календарних днів від дня одержання повістки військового комісаріату про призов на військові збори подають особисто до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації заяву про звільнення від призову на ці збори.";

7) Частину третю статті 11 викласти в такій редакції:

"Підставою для відмови громадянину в направленні на альтернативну службу або звільненні від призову на військові збори є:

несвоєчасне подання заяви про направлення на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори;

відсутність підтверджень щодо істинності релігійних чи інших переконань;

відсутність підтвердження, що відповідні релігійні чи інші переконання суперечать виконанню військовому обов'язку;

неявка громадянина без поважних причин за викликом до місцевої державної адміністрації для розгляду його заяви про направлення на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори.";

8) Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:

"Рішення про направлення громадянина на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори приймається місцевою державною адміністрацією у разі встановлення істинності релігійних чи інших переконань і видається заявникові.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос