Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине" (относительно усовершенствования отдельных положений)

Проект закона Украины от 13.11.2013 № 3614
Дата рассмотрения: 13.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (щодо удосконалення окремих положень)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 3, ст. 23) такі зміни:

1. У частині 1 статті 13:

1) пункт 4 викласти у такій редакції:

"4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна (житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів), що є одним з основних видів діяльності";

2) пункт 8 викласти у такій редакції:

"8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім випадків, якщо така заборгованість виникла в наслідок форс-мажорних обставин: природних стихійних лих, пожежі, екологічної катастрофи, протиправних дій окремих або групи фізичних осіб, представників органів державної влади та місцевого самоврядування за умови підтвердження зазначених обставин відповідними компетентними органами".

2. У статті 14 абзац другий частини 1 викласти у такій редакції:

"До об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва належать бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні бізнес-інкубатори, науково-технологічні центри, технологічні парки, зони експортної переробки та виробництва, фонди підтримки підприємництва, фінансові установи, інноваційні та інвестиційні фонди і компанії, лізингові компанії, консультативні центри, інші підприємства, установи та організації.".

3. У статті 16 частину 1 доповнити третім абзацом такого змісту:

"Щорічний загальний обсяг фінансової державної підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва та об'єктам інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва передбачається в якості цільових коштів в Державному Бюджеті України та місцевих бюджетах і складає не менш 0,1 % від загальної обсягу видатків загального фонду Державного Бюджету України та місцевих бюджетів, що пропорційно розподіляються між адміністративно-територіальними одиницями з урахуванням їх особливостей та потреб у порядку та спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.".

4. У статті 17 абзац перший частини 2 викласти у такій редакції:

"2. Порядок створення та функціонування Українського фонду підтримки підприємництва, інших загальнодержавних фондів підтримки підприємництва визначається Кабінетом Міністрів України за участю профспілкових, громадських організацій малого і середнього підприємництва та об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, що мають загальнодержавний статус, а також об'єднання підприємців, що мають регіональний статус.".

5. У статті 18 пункт 1 частини 1 викласти у такій редакції:

"1) створення і забезпечення функціонування державних, регіональних і місцевих інформаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних мереж, у тому числі загальнодержавних, регіональних та місцевих друкованих та електронних засобів масової інформації, сприяння започаткуванню підприємницької діяльності за допомогою Інтернету;".

6. У статті 21 пункт 3 частини 1 викласти у такій редакції:

"3) утворення об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, що сприяють експортній діяльності, зокрема шляхом надання фінансової підтримки (кредитування, гарантування, страхування експортних операцій та забезпечення діяльності зон експертної переробки і виробництва, реалізації виробничих програм по імпортозаміщенню, відшкодування частки відсоткових ставок за кредитами для провадження експортної діяльності, часткове покриття витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва, пов'язаних із здійсненням маркетингових заходів на зовнішньому ринку, вивченням кон'юнктури зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням товарів на нові ринки, участю у виставково-ярмарковій діяльності за кордоном, відрядженням спеціалістів для вивчення ринків іноземних держав, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації персоналу суб'єктів малого і середнього підприємництва з питань експортної діяльності);".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос