Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе)

Проект закона Украины от 07.11.2013 № 3570
Дата рассмотрения: 07.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст. 198) із наступними змінами) такі зміни:

1. У кінці абзацу сьомого статті 3 Закону після слова "угруповання" додати: "а також їх частини (коріння, квіти, плоди тощо)".

II. Внести до Закону України про "Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996 p., N 50, ст. 278) наступні зміни:

1. Абзац другий статті 1 Закону викласти у новій редакції:

"вибіркове регулювання чисельності вовка (Canis Lupus) з метою запобігання негативного впливу його на популяції інших видів, серйозної шкоди худобі та інших об'єктах власності;".

2. Абзац третій статті 2 Закону виключити.

III. Внести до Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 14, ст. 97) із наступними змінами) такі зміни:

1. Частину першу статті 35 Закону викласти у такій редакції:

"Шкода, заподіяна об'єктами тваринного світу, підлягає відшкодуванню в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.".

2. У статті 53 Закону додати частину третю наступного змісту":

"Забороняється ввезення в Україну та вивіз за її межі та реекспорт дельфінів-афалін".

3. У ст. 63

а) частину четверту викласти у такій редакції:

"Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного світу, не занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування та методик їх розрахунку встановлюється Кабінетом Міністрів України.".

IV. Внести до Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 17, ст. 99) із наступними змінами) такі зміни:

1. У частині п'ятій статті 70 Закону після слова "дерев" додати:

"а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвост та інші), дуплястих дерев, а також найстаріших дерев, що мають обсяг стовбура більше 5 м.".

V. Внести до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст. 502) ( із наступними змінами) такі зміни:

1. У кінці частини першої статті 9-1 додати: "Документація по лімітам на спеціальне використання природних ресурсів в природних, біосферних заповідниках та національних природних парках підлягає обов'язковій державній та громадській екологічній експертизі.".

2. У частині першій статті 12 Закону після слова "керівники" додати слова "що мають екологічну, біологічну, лісову або географічну освіту.".

3. У статті 15 у частині першій після слова "них" додати слова "тривалого спостереження за динамікою природних процесів.".

4. У статті 16

а) У частині першій у абзаці четвертому після слова "рибальство" додати "лісокультурна діяльність, рубка дуплястих дерев, всі види екскурсій крім пішохідних, біотехнічні заходи, сінокосіння механізованим засобом".

VI. Внести до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст. 230) із наступними змінами) такі зміни:

1. У частині другій статті 17 Закону додати абзац шостий наступного змісту: "Використання для умертвіння пестицидів з діючою речовиною фосфід цинку забороняється.".

2. У статті 20 Закону доповнити частиною сьомою: "Використання ведмедів та вовків для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак забороняється".

3. У статті 25 Закону доповнити частину другу наступним змістом:

"Утримання ведмедів та вовків у ресторанах, кафе, автозаправочних станціях та інших непристосованих для цього місцях забороняється.".

VII. Внести до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 18, ст. 132) із наступними змінами) такі зміни:

1. Абзац другий частини першої статті 19 Закону після слова "галстучника" додати кому та доповнити словами "пісочників, плавунців,".

2. Абзац другий частини четвертої статті 20 Закону після слова "клеїв" додати кому і доповнити словами "капканів".

3. У частині першій статті 33 Закону виключити слово "сорок".

4. У частині четвертій статті 33 Закону виключити слово "сорок".

5. У частині третій статті 43 Закону слова "(якщо вона використана порушником в особистих цілях або з його вини стала непридатною для використання)" виключити.

VIII. Внести до Закону України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 8. ст.. 54) із наступними змінами, такі зміни:

1. У першій частині статті 14 додати пункт сьомий наступного змісту:

"7) документація по лімітам на спеціальне використання природних ресурсів в природних, біосферних заповідниках та національних природних парках".

2. У частині першій статті 16 після слова "експертиза" додати "здійснюється щодо документації по лімітам на спеціальне використання природних ресурсів в природних, біосферних заповідниках та національних природних парках, а також".

IX. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) із наступними змінами, такі зміни:

1. Статтю 87 Закону викласти в наступній редакції:

"Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин - тягне за собою накладання штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невжиття заходів щодо запобігання загибелі диких тварин, погіршенню середовища їх перебування та умов міграції або добування диких тварин, які зазнають лиха, - тягне за собою накладання штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2. Статтю 88 Закону викласти в наступній редакції:

"Незаконне вивезення з України або ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу, в тому числі зоологічних і ботанічних колекцій, - тягне за собою накладання штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об'єктів або без такої і на посадових осіб - від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об'єктів або без такої.

Ті самі дії щодо видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України або охорона і використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами України, - тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об'єктів або без такої і на посадових осіб - від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об'єктів або без такої.".

3. Статтю 88-2 Закону викласти в наступній редакції:

"Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними - тягне за собою накладання штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією колекції або без такої.".

4. У статті 174 Закону:

а) У частині другій слова "п'ятнадцяти" замінити словами "п'ятисот".

б) В кінці частини другій слова "або без такої" вилучити.

5. У статті 255:

"У частині першій пункт 9 доповнити наступним абзацом: "громадський інспектор з охорони довкілля (частина четверта статті 85, 88-1, 91).

X. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з моменту набрання чинності цим Законом:

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос