Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования в сфере земельных отношений

Проект закона Украины от 07.11.2013 № 3563
Дата рассмотрения: 07.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання у сфері земельних відносин

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до наступних законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 5-6, ст. 46):

1) у тексті Закону слова "саморегулівні організації" в усіх відмінках замінити словами "саморегулювальні організації" у відповідному відмінку;

2) абзац шостий статті 5 викласти у наступній редакції:

"юридичні особи, які володіють на правах власності чи майнового найму необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи хоча б один сертифікований інженер-геодезист, який є відповідальним за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт;";

3) доповнити статтю 5 новим сьомим абзацом наступного змісту:

"фізичні особи - підприємці, які володіють на правах власності чи майнового найму необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-геодезистами, відповідальними за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт;";

4) доповнити статтю 5 новим восьмим абзацом наступного змісту:

"фізичні особи, які мають вищу освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі геодезія та землеустрій.";

5) абзац восьмий статті 51 викласти у наступній редакції:

"Вимоги до програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів встановлюються Кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. До складу Кваліфікаційної комісії включаються сім осіб з числа висококваліфікованих фахівців, які є представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та стаж практичної роботи за спеціальністю яких складає не менше двох років, сім осіб з числа представників навчальних закладів, шість осіб з числа саморегульованих організацій у сфері землеустрою. Строк повноважень членів Кваліфікаційної комісії становить сім років. Члени Кваліфікаційної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря. Засідання Кваліфікаційної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більш як половини її членів. Рішення Кваліфікаційної комісії вважається прийнятим простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Кваліфікаційної комісії є вирішальним. Член Кваліфікаційної комісії може бути виключений з її складу за власним бажанням, у разі його смерті, набрання законної сили рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого покарання, яке унеможливлює членство у Кваліфікаційній комісії, визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною, втрати особою громадянства України. Кваліфікаційна комісія здійснює контроль за якістю професійної підготовки сертифікованих інженерів-геодезистів. Рішення Кваліфікаційної комісії може бути оскаржено в судовому порядку.".

2. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N36, ст. 282):

1) частину другу статті 26 викласти в наступній редакції:

"Розробниками документації із землеустрою є:

юридичні особи, що володіють на правах власності чи майнового найму необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи хоча б один сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи - підприємці, які володіють на правах власності чи майнового найму необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос